Vyhledat zájezd na mapě

(1 400 000 obyv., stát Kérala)

Je největším městem Kéraly. Býval hlavní základnou evropských obchodníků, zejména Portugalců, Ho­lan­ďanů a Angličanů. Do dnešní doby je zde patrný náboženský i kulturní synkretismus. Za vidění stojí staré portugalské domy, čínské rybářské sítě, malá židovská komunita se synagogou z 16. stol., palác postavený Por­tugalci jako dar rádžovi z Kóčinu. Jeho nejstarší část „Fort Kochin“ je jakoby portugalskou či jinou evropskou vesnicí, přemístěnou do tropů Malabárského pobřeží. Ostře kontrastuje s moderním městem Ernákulam na druhém břehu.

Kostel sv. Františka

Nejstarší kostel v Indii zbudovaný Evropany. Byl vystavěn r. 1503 portugalskými františkánskými mnichy, kteří doprovázeli námořní výpravu Pedra Alvareze Cabrala. Stavba byla původně dřevěná, dnešní kamenná stavba pochází z 16. stol. Nejstarší portugalský nápis nalezený v kostele se datuje do r. 1562. Ho­lan­ďané dobyli Kóčin r. 1663 a kostel restaurovali r. 1779. Po okupaci města Brity r. 1795 byl kostel přeměněn na anglikánský a v dnešní době je využíván Jihoindickou ortodoxní církví. Vasco da Gama, první Evropan, který našel námořní cestu do Indie, zde byl 14 let pochován, dokud jeho ostatky nebyly přesunuty do Lisabonu.

Čínské rybářské sítě

Tento v Indii neobvyklý způsob lovu ryb sem byl importován obchodníky z říše Kublaj Chána.

Palác Mattančéry

Palác postavený Portugalci r. 1557 jako dar pro kóčinského rádžu Víra Kérala Varma (1537–1561). Bylo to gesto dobré vůle a předně také připomenutí rádžovi, že je třeba zabezpečit portugalská obchodní privilegia. Nazývá se také „Holandský palác“, protože byl restaurován Holanďany po r. 1663. Nejzajímavější v paláci jsou nástěnné malby, zachycující příběhy z Rámájany, Mahábháraty a puránských legend.

Židovská synagoga

Postavená v r. 1568.

Indie – články


Související články

Očkování do Indie

Před cestou do Indie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě očkování. Lékařská péče zde není na takové úrovni jako v Evropě a z toho důvodu je cestovatelům doporučeno preventivní očkování. >> Podrobnosti o očkování do Indie << Pro ochranu zdraví na cestách po Indii je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A+B, břišnímu tyfu a choleře, která se v zemi vyskytuje endemicky a očkování poskytuje částečnou ochranu i proti cestovatelským průjmům, které jsou častým problémem cizinců.  Před odletem si také ověřte platnost Vašeho očkování proti tetanu. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při výletech a  dlouhodobějších pobytech. Další očkování, které může lékař doporučit jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.  Mezi ně patří například očkování proti meningokokovým nákazám, dětské obrně a japonské encefalitidě. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit repelenty proti hmyzu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti a dezinfekční gel na ruce... Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. V některých oblastech Indie se vyskytuje malárie, zvýšené riziko je v období dešťů.  Je dobré se poradit o antimalarické profylaxi s odborným lékařem. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví při cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů