Vyhledat zájezd na mapě

(stát Maháráštra)

Jeskynní chrámy v Éllóře patří k nejvýznamnějším památkám starověké Indie. Během pěti staletí si zde buddhisté, džinisté i hinduisté vytesali ve skalách mnoho chrámů, klášterů a svatyň. Ze 34 jeskyní je 12 buddhistických (z let 600–800), 17 hinduistických (600–900) a 5 džinistických (800–1000). Éllóra je dokladem rozkvětu kultury a různých náboženských kultů za vlády dynastie Čálukjovců a Ráštrakútovců.

Kailásnáthův chrám

Největším architektonickým skvostem Éllóry je Kailásnáthův chrám, vytesaný do skály během 150 let 7000 dělníky. Je zasvěcen bohu Šivovi a je největší monolitickou stavbou na světě.

Buddhistické jeskyně

Jeskyně v EllóřeVšech 12 buddhistických jeskyň jsou tzv. viháry (kláštery). Výjimkou je jeskyně č. 10, která je tzv. čaitja (svatyně), což je místnost, většinou se sloupy, ve které se nachází předmět uctívání, většinou stúpa.

První jeskyně možná sloužila jako sýpka. Nejrozsáhlejší vihárou ve skupině je 18 m široká a 36 m dlouhá jeskyně číslo 5. Dlouhé kamenné stoly naznačují, že se asi jednalo o jídelnu. Jeskyně 10 zvaná též Višvakarmanova jeskyně, je jediná čaitja mezi buddhistickými jeskyněmi. Tříposchoďová jeskyně 12 má svatyni ve vrchním patře, ve které je obrovská socha sedícího Buddhy, obklopeného jeho sedmi předchozími inkarnacemi.

Hinduistické jeskyně

Všechny tyto jeskynní chrámy byly vytesávány od shora dolů, během několika desetiletí.

Jeskyně 14 byla původně buddhistickou vihárou, která byla přestavěna na hinduistický chrám. Někdy v 7. stol. byla zasvěcena bohu Šivovi. Jsou zde reliéfy tančícího Šivy, Šivy s jeho manželkou Párvatí i bohyně Durgy zabíjející démona Mahíšu. Následující jeskyně 15 je zasvěcena deseti avatárům boha Višnua a je nejhezčí hinduistickou jeskyní v Éllóře.

Džinistické jeskyně

Představují závěrečné údobí jeskynních chrámů v Éllóře. Nejsou tak impozantní jako hinduistické jeskynní chrámy, ale o to je jejich výzdoba detailnější, jak už bývá zvykem v džinistické chrámové architektuře. Je jich pouze pět. Na kopci nad džinistickými jeskyněmi je 5 m vysoká sochy Džiny Mahávíry.

Indie – články


Související články

Očkování do Indie

Před cestou do Indie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě očkování. Lékařská péče zde není na takové úrovni jako v Evropě a z toho důvodu je cestovatelům doporučeno preventivní očkování. >> Podrobnosti o očkování do Indie << Pro ochranu zdraví na cestách po Indii je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A+B, břišnímu tyfu a choleře, která se v zemi vyskytuje endemicky a očkování poskytuje částečnou ochranu i proti cestovatelským průjmům, které jsou častým problémem cizinců.  Před odletem si také ověřte platnost Vašeho očkování proti tetanu. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při výletech a  dlouhodobějších pobytech. Další očkování, které může lékař doporučit jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.  Mezi ně patří například očkování proti meningokokovým nákazám, dětské obrně a japonské encefalitidě. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit repelenty proti hmyzu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti a dezinfekční gel na ruce... Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. V některých oblastech Indie se vyskytuje malárie, zvýšené riziko je v období dešťů.  Je dobré se poradit o antimalarické profylaxi s odborným lékařem. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví při cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů