Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Malajsie je na první pohled rovníkový turistický ráj s perfektně fungující infrastrukturou, zachovávající si navzdory vysoké úrovni modernizace taktéž své tradiční hodnoty. Může být ale tato bohatá muslimská země také hrdá na své historické dědictví? A jak je to s proklamovanou příkladnou tolerancí mezi jednotlivými etniky a vyznáními?

V dnešním neklidném světě opravdu musíme Malajsii ocenit za tolerantní soužití různých etnik. Země má velmi pestré etnické a náboženské složení, jednotlivá etnika však žijí spíše vedle sebe než pospolu. Tolerantně, ale každý po svém – fungování země jim víceméně ani nedává jinou možnost. Je těžké být především Malajsijcem, a teprve poté Indem nebo Číňanem, pokud s vámi není zacházeno stejně jako s vaším malajským sousedem. 

Pospolu, a přece každý jinak

Usmívající se staříkObyvatelstvo Malajsie tvoří především Malajci a Číňané, zbytek populace představují spolu s domorodými etniky Indové. Fungování dnešní Malajsie zásadním způsobem ovlivňují některé zákony vycházející z komplexní etnické situace a ze snahy udržet zemi pohromadě, ale zároveň zajistit přiměřené postavení majoritnímu etniku Malajců. Jedná se především o články malajsijské ústavy garantující výsadní postavení v zemi Malajcům, Zákon o vnitřní bezpečnosti umožňující zadržovat osoby zatčené za vágní obvinění z „činnosti ohrožující bezpečnost státu“ po prakticky neomezenou dobu a také Zákon o tiskařských lisech umožňující vládě přidělovat a především odebírat licence tisku dle uvážení. Všechny tyto zákony vycházejí ze situace, jež vznikla dlouho před vyhlášením samostatné Malajsie a je spjata s britskou koloniální přítomností a s ní souvisejícím sociálním inženýrstvím.

Britské dědictví

Před příchodem Britů v 19. století bylo území dnešní Malajsie do značné míry etnicky a nábožensky homogenní, zcela převládala populace malajská a muslimská. Na počátku 20. století však již Britové ovládali přímo či nepřímo celé Malajsko – země přitom nebyla známá výskytem vyhledávaného koření, ani se zde nenacházely plantáže produkující výnosné plodiny. Malajsko ale leželo na významném strategickém místě a s postupující industrializací a potřebou nových surovin se nakonec i Britové dočkali – země se stala jedním z nejvýznamnějších světových producentů cínu a kaučuku. K zajištění hladkého provozu produkce však Britové potřebovali odpovídající pracovní síly. Chlapeček na mabuluMalajské etnikum ale nepovažovali ani za pracovité ani za dostatečně spolehlivé. Navíc Malajci neměli o nově vznikající pozice horníků a pracovníků plantáží zájem. Těžební průmysl se tak stal cílem tisíců Číňanů, kteří zanedlouho prakticky celý sektor ovládli. Na těžbu cínu se pak navázaly další činnosti jako obchod, bankovnictví a poskytování služeb – i ty se staly doménou čínské, především městské populace. Číňané se tak díky své pracovitosti a soudržnosti zakrátko stali nejúspěšnějším etnikem v Malajsku a určitě i etnikem nejbohatším. K zajištění provozu plantáží pak Britové využívali sil z Indie. Malajci si udrželi (přinejmenším formálně) pozici vládců a svá tradiční odvětví – zemědělství a rybářství.

Malajsko Malajcům

Dopady na malajskou společnost byly zásadní – během relativně krátké doby nemalajská etnika ovládla prakticky veškeré sektory trhu, počet obyvatel se prudce zvýšil a Malajci se stali ve vlastní zemi téměř menšinou. Přesto Britové vždy považovali pouze Malajce za místní obyvatele a ostatní, početnější etnika za pouhé imigranty – a to bez ohledu na délku jejich pobytu v zemi. Mnohé „imigrantské“ rodiny již přitom žily v Malajsku několik generací. Problémy tohoto stavu se plně projevily po skončení 2. světové války, kdy Britské Malajsko nastoupilo svoji cestu k samostatnosti. Po dlouhých jednáních se prosadila zrevidovaná britská politika, znamenající prakticky zavedení dvou druhů občanství – plného pro Malajce a omezeného pro ostatní etnika. Dohoda byla pouze potvrzením reality – Číňané si podrželi svůj ekonomický vliv, naproti tomu malajská většina ovládla zemi politicky. S indickými etniky se víceméně nepočítalo a zůstala levnou námezdní silou. Věci fungovaly víceméně k vzájemné spokojenosti až do roku 1969, kdy došlo k rozsáhlým nepokojům, neboť mladá generace bohatých Číňanů se už nadále nechtěla spokojit s uplatňováním pouze finančního a obchodního vlivu při současném občanství druhého řádu. Počet obětí nepokojů rychle stoupal, násílí mezi etniky se šířilo jako požár. Taktéž škody na majetku byly značné.

Jak dál? 

Malajsijský premiérNa základě těchto událostí malajsijská vláda uzákonila nové směřování země, jež ještě výrazněji zvýhodnilo Malajce před ostatními občany. Byly přijaty silně restriktivní zákony, mnohé dodnes platné, a s důsledky těchto opatření se země potýká dodnes. Malajsie prošla v posledním čtvrtstoletí mohutným rozvojem v oblasti ekonomické, který ale neprovázel podobný vývoj v oblasti proměny myšlení společnosti. Dle někdejšího populárního premiéra Abdullaha Badawiho má země „špičkovou infrastrukturu, nicméně mentalitu třetího světa“. Pokud Malajsie nebude chtít rezignovat na svůj rozvoj, bude potřebovat využít celého potenciálu své společnosti. K tomu ale bude nejdříve nutno zrušit práva umožňující dvojí přístup k občanům, omezování lidských práv a cenzuru. A v ideálním případě by si země zároveň měla zachovat i to, co lze považovat za specificky malajsijskou kulturu – tedy toleranci a bezproblémové soužití nejrozličnějších etnik. A to je úkol vpravdě nelehký, protože dnes právě tento rys pro malajsijskou kulturu typický poněkud pokulhává. Přejme proto této krásné zemi v budoucnosti jen to nejlepší.

15. 6. 2015
text: Lubomír Vacek
foto: China Tours

Přečíst druhou část Malajsie – cenzurovaný ráj na rovníku

 

Fotogalerie k článku
Související články

Očkování do Malajsie

Před cestou do Malajsie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě preventivního očkování.  Před cestou si uzavřete kvalitní zdravotní připojištění. Před odletem si zkontrolujte platnost Vašeho očkování proti tetanu. >> Podrobnosti o očkování do Malajsie << Základní doporučené očkování pro cestovatele do Malajsie je očkování proti žloutence typu A+B. Očkování proti břišnímu tyfu se doporučuje cestovatelům, kteří nebudou pobývat jen v hotelích a turistických oblastech. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově a v přírodě. Vzteklinu často přenáší toulaví psi, kočky, opice, netopýři. Dále doporučujeme očkování proti choleře, protože tato vakcína v nápoji chrání i proti průjmům způsobeným bakterií E. coli. Tato bakterie je častou příčinou cestovatelských průjmů. Další doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách.  Mezi ně patří například očkování proti pneumokokům, meningokokovým nákazám a japonské B encefalitidě. V Malajsii se hlavně v období dešťů, březen až září, vyskytuje dengue horečka a horečka chikungunya. Onemocnění se přenáší poštípáním infikovaným komárem. Proti těmto nemocem se nelze preventivně očkovat. Je dobré se chránit proti poštípání komárem účinnými repelenty, oděvem a moskytiérou. Riziko malárie je v této zemi velmi nízké, především na Sabahu a Sarawaku v deštných pralesích. Doporučení antimalarické chemoprofylaxe patří plně do kompetence odborníků na cestovní medicínu – závisí na přesné oblasti pobytu, ročním období, délce pobytu a dalších podmínkách.  Při pobytu v přírodě dbejte zvýšené opatrnosti, v Malajsii je výskyt jedovatých hadů. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit léky na teplotu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti, dezinfekci na kůži, dezinfekční gel na ruce. Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví na cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek

Buddhismus v JV Asii

Buddhismus vychází z hinduismu, některé základní koncepty sdílí (reinkarnace, karmický zákon, do značné části i mytologii), jiné rozvádí dál a modifikuje. Za zakladatele buddhismu je označován princ Siddhárta Gautama, který žil v 6.–5. století před Kristem v severní Indii. Již při narození bylo předpovězeno, že se stane buď velkým králem, nebo velkým náboženským učitelem. Siddhártův otec měl samozřejmě zájem, aby jeho syn převzal vládu nad zemí a snažil se mladého prince ochránit před veškerými strastmi života. Až do svých 29 let nepoznal Siddhárta nic než radovánky a příjemné stránky života. Poté, podle tradičního podání, při návštěvě města za zdmi královského paláce se setkal se stářím a strádáním, nemocí a smrtí. Ve stejnou dobu také uviděl mnicha, jehož duševní vyrovnanost na Siddhártu velice zapůsobila. Rozhodl se odejít z paláce, opustit svou rodinu a postavení a plně se věnovat meditacím a hledání cesty k osvícení. Vyhledal nejlepší učitele, pod jejichž vedením se věnoval hlubokým meditacím, podrobil se kruté askezi, sahající až na samou hranici lidských možností, ale přesto nedokázal dosáhnout osvícení. Poté se rozhodl následovat svou vlastní cestu, vyhýbající se extrémům jak nevázaného života, tak přílišné askeze. Krátce poté dosáhl osvícení a stal se tak Buddhou (osvíceným), velkým duchovním učitelem. Zásadní pravdy, které během svého osvícení nahlédl a poté vyučoval, jsou dodnes tím nejzákladnějším učením buddhismu. Patří mezi ně tzv. čtyři vznešené pravdy (týkající se strastné povahy lidského bytí), vznešená osmidílná stezka (cesta vedoucí k zániku utrpení) a dvanáctidílný řetězec podmíněného vznikání. 

Celý článek

Zajímavé zájezdy

Katalog 2019 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů