Vyhledat zájezd na mapě

Čína je obrovská země velkých kontrastů. K vidění jsou supermoderní megapole jako Peking, Šanghaj či Hongkong, ale i stále velmi chudý venkov, na kterém žijí stamiliony rolníků. Nicméně je Čína také země velmi dynamicky se rozvíjející a rozvoj se rychle dostává do dalších měst a městeček, a pomalu a nenápadně už i na venkov. Tento rozvoj s sebou samozřejmě přináší nejen pozitivní, ale i negativní vlivy.

Základní informace o Číně

Oficiální název: Čínská lidová republika (ČLR) / Zhonghua renmin gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo).
Neoficiální zkrácený název: Zhongguo (Čung-kuo) – Říše středu; Čína
Rozloha: 9 598 053 km2 (včetně Hongkongu, Macaa a Taiwanu)
Obyvatelstvo: 1 322 mil. (odhad červenec 2007)
Národnostní složení: 92 % Hanové (Chanové; nesprávně nazývaní Číňani), zbytek 55 národnostních menšin (Mongolové, Ujgurové, Tibeťané, Zhuangové/Čuangové ad.)
Hlavní město: Peking (asi 14 milionů obyvatel); největší město Šanghaj (asi 16 milionů obyvatel).
Státní zřízení: republika
Územní členění: Čína se člení na 23 provincií (včetně Taiwanu, který je oficiálně uváděn jako jedna z provincií), 4 samosprávná města, 2 zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao a 5 autonomních oblastí (Tibetská, Ujgurská AO...).
Jazyk: čínština (tzv. mandarínština); v jižní Číně velmi rozšířena také kantonština.
Měna: yuan (juan) - oficiálně renminbi (=lidová měna), zkratka RMB = 10 jiao (lidově mao) = 100 fenů; mezinárodní zkratka CNY; 1 RMB (CNY) = cca 2,5 Kč (VIII/08).
Náboženství: Čína je nábožensky velmi pestrá země. Hlavními náboženstvími jsou buddhismus, taoismus a konfucianismus, dále islám a v malé míře i křesťanství.
Časové pásmo: GMT +8; oproti ČR tedy +7 hodin, v době letního času +6 hodin.
Mezinárodni předvolba: +86
Důležitá telefonní čísla: policie (110), první pomoc (120), informace o tel. číslech (114)
Doména: .cn

Zastupitelské úřady ČR

Vízum do Číny

 • Občané ČR: Pro udělení víza do Číny je nutný pas platný min. 6 měsíců po návratu s 1 volnou 2stránkou pro vízum. Dále potřebujete fotografii, vyplněnou a podepsanou žádost (a několik dalších dokladů k cestě), a to vše je třeba v předstihu fyzicky podat na tzv. Čínském vízovém centru (Chinese Visa Application Service Center) sídlícím v Praze 8.

Protože je aktuálně (do 31. 12. 2024) zrušena povinnost každého žadatele dostavit se osobně na ČVC v Praze za účelem sejmutí otisků prstů, může naše CK za klienty, kteří si tuto službu (za poplatek) objednají, žádosti podat i vyzvednout udělená víza. V ceně této služby je zahrnuto jen vyřízení víza na vízovém centru, nikoliv vyplnění žádosti o vízum, kterou musí každý klient vyhotovit sám a stvrdit vlastním podpisem.

Žádost o čínské vízum se vyplňuje online – jedná se o cca 9stránkový formulář v angličtině, který obsahuje celou řadu osobních otázek o žadateli (kromě základních informací se požadují údaje o vzdělání, zaměstnání, rodinných příslušnících a dále podrobné informace o cestě samotné).

Proces žádosti o vízum od vyplnění formuláře po udělení víza:

Spolu s Podrobnými pokyny k zájezdu vám zašleme instrukce k vízu a návod pro vyplnění online formuláře.

Dle těchto instrukcí vyhotovíte a zkompletujete:

 • vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář žádosti;
 • vaši fotografii (aktuální barevná o velikosti 33 mm × 48 mm, čelní pohled, celý obličej, bez pokrývky hlavy, vlasy z čela, bílé pozadí a bez brýlí);
 • cestovní pas a jeho fotokopii (pokud vlastníte dva či více platných cestovních pasů, musíte dodat na vízové centrum všechny cestovní pasy a jejich kopie – vráceny vám budou spolu s uděleným vízem).
 • Pokud s vámi nebo s někým jiným budou cestovat děti do 18 let, bude třeba, aby se k žádosti přiložil navíc rodný list dítěte (buď ověřená kopie, nebo originál a kopie pro kontrolu) a ověřený písemný souhlas obou rodičů s vycestováním nezletilé osoby.

... a vše včas dodáte (osobně, poštou ap.) do CK.

Naše CK u všech žádostí zkontroluje správné vyplnění a dodané náležitosti, doplní vše o potřebné doklady dodávané z naší strany (itineráře, kopie letenek, potvrzení o všech ubytování ap.) a žádosti podá na vízovém centru. Pokud bude vše v pořádku, pasy s udělenými vízy poté vyzvedneme a předáme vám je na letišti před odletem (po dohodě lze i vyzvednout v CK).

Upozorňujeme, že výše uvedené informace mají pouze informační charakter a v průběhu roku se mohou měnit. Doporučujeme ověřit si aktuální informace na webových stránkách vízového centra. CK nenese odpovědnost za změny ve vízovém procesu, které jsou plně v kompetenci čínské ambasády, případně vízového centra, stejně tak za změny v poplatcích za víza.

 • Občané SR: Musíte sami žádat o vízum na Velvyslanectví ČLR v Bratislavě. Vízový proces je podobný našemu – dodatkové potřebné doklady vám zašleme.
 • Ostatní: Nutné si ověřit vízovou (ne)povinnost s ČLR a případnými tranzitními zeměmi – pravděpodobně bude podobná jako u občanů SR.
 • Osoby trvale a přechodně žijící v ČR: Můžete žádat o vízum v Praze, ale k žádosti nutno přiložit kopii povolení k trvalému, resp. přechodnému či pracovnímu pobytu. Vízový proces je shodný viz výše, ale mohou být vyžádány další dokumenty.

Cestování do Tibetu

Postup zajištění čínského víza (viz výše) může být při cestách do Tibetu v některých bodech odlišný – konkrétnější informace sdělíme v Podrobných pokynech k zájezdu.

Bezpečnost v Číně

Čína je relativně velmi bezpečnou zemí. Kriminalita je v porovnání s ČR na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Nejčastější jsou v Číně krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů, a proto doporučujeme dodržovat běžná, ale účinná bezpečnostní opatření.

Celní předpisy Číny

Platí běžné mezinárodní předpisy, pro dovoz „citlivých položek“ platí limit 200 ks cigaret a 1 l alkoholických nápojů. Platí také zákaz dovozu ovoce a zeleniny (pokud jakékoli potraviny do Číny dovážíte, je lépe je uložit do velkého zavazadla, které neberete s sebou na palubu letadla). Vzhledem k cenovým relacím a výběru je dovoz potravin z Česka opravdu zbytečný.

Bezcelně lze z Číny vyvézt všechny věci, jež byly do Číny cestujícím dovezeny jako věci osobní potřeby, a dále veškeré nakoupené suvenýry. Zakázán je vývoz starožitností starších 100 let a vzácných druhů fauny a flóry. Jakýkoli alkohol zakoupený na asijských letištích je při přestupu v zemích Schengenského prostoru zabavován!!!

Platební karty

Elektřina

Elektrické napětí v Číně je 220–240 V. S výjimkou Hongkongu, kde jsou zásuvky britského typu (někdy jsou však oba typy), vyhoví téměř vždy naše jednoduchá "dvouvidlice".

Očkování do Číny

Očkování do Číny doporučujeme proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Pokud se chystáte navštívit samotný Hongkong, není nutné se očkovat. Seznamte se se základními informacemi o očkování do Číny, podrobnější konzultace poskytnou centra očkování a cestovní medicíny.

Spojení s domovem

 • Pošta
 • Mobilní telefon– operátoři O2 a T-Mobile mají pokrytí vesměs na celém území Číny, Vodafone je poněkud problematičtější.
 • Internet

Fotografování a filmování

Fotografovat je možné všechny památky až na několik výjimek (např. interiéry některých chrámů a klášterů).

Úroveň čínských služeb

Čína překvapí na asijské poměry relativním pořádkem, fungující dopravou a službami obecně. Za posledních 10 let se například úroveň železniční a letecké dopravy pozvedla na úroveň, se kterou může Evropě směle konkurovat. Používání mobilních telefonů i internetu patří v dnešní době k samozřejmosti. V neposlední řadě se v zvedla výrazně i úroveň nechvalně proslulých veřejných toalet.

Čínská mentalita

Číňané jsou obecně mezi sebou velmi družní a někdy dost veselí a hluční, takže to může vypadat, jako by se spolu hádali. K cizincům jsou naopak někdy dost rezervovaní. Pokud však umí alespoň pár slovíček anglicky, rádi se dají do řeči, i když jejich konverzace nejčastěji skončí u „odkud jste?“ či „jak se jmenujete?“

K pro Evropana nečitelnému chování Číňanů patří tzv. „ztráta tváře“. Pokud Číňan něco neví, nebo si není jistý, nikdy vám neřekne „ne“. Raději mlčí nebo se jen usmívá, čímž zakrývá své rozpaky. Stejně tak se směje, pokud se dostane do situace, ve které si neví rady. Na nás to může někdy působit jako výsměch.

Před cestou je nezbytné uvědomit si rozdíl mezi čínskou, resp. obecně orientální mentalitou a naším evropským způsobem myšlení. Běh myšlenek lidí z Východu je pro nás často nepochopitelný, i jejich pojetí času nám může působit potíže. Řekne-li například Číňan „za hodinu“, může to znamenat, že za hodinu, ale také za dvě či tři. Proto ne vždy je možné přesně dodržet časový plán a program je třeba neustále přizpůsobovat.

Každý turista-cestovatel musí mít také neustále na paměti, že on je hostem a on by se měl tedy přizpůsobit místním zvykům a být tolerantní.

Stravování v Číně

V Číně naleznete celou škálu restaurací – od špičkových, luxusních podniků až po obyčejné jídelny a maličké pouliční stánky. Čínská kuchyně se dle oblastí dělí do 4 skupin: pekingsko-mandarinská, kantonská, šanghajská a ostrá sečuánská.

Naši průvodci na zájezdech do Číny samozřejmě stravování pro zájemce organizují a pomáhají s jeho výběrem (na zájezdech s jídlem v ceně je toto automatické).

Snídaně mají v hotelech často charakter čínského nebo čínsko-evropského bufetového stolu. Málokdy je součástí snídaně káva, obyčejně je pouze zelený čaj.

Voda z kohoutku je v Číně sice většinou nezávadná, ale je lépe pít kupovanou vodu.

Klima v Číně

Klima je v jednotlivých oblastech Číny (vzhledem k její rozloze a různorodosti) velmi odlišné, ale v zásadě se zde pravidelně střídají čtyři roční období. Jaro a podzim jsou v severní Číně teplotně velmi podobné našim středoevropským, směrem k jihu teplota a vlhkost stoupá. Letní měsíce jsou obecně mnohem teplejší a vlhčí než u nás.

V horských oblastech Tibetu může být o dost chladněji, občas fouká velmi studený vítr, v pouštních oblastech západní Číny bývají přes den vysoké teploty, ale může se i znatelně ochladit, jak to na pouštích bývá.

PEKING – klimatická tabulka

MĚSÍC Prům. sluneční svit (hod.)Prům. min. teplota (°C)
Prům. max. teplota (°C)
Biozátěž

Prům. srážky (mm)
leden7-101-4
únor7-84-5
březen8-111-8
duben8721-17
květen91327mírná35
červen91831vysoká78
červenec72131vysoká243
srpen72030vysoká141
září81426střední58
říjen8620-16
listopad6-29-11
prosinec6-83-3

ŠANGHAJ – klimatická tabulka

MĚSÍC Prům. sluneční svit (hod.)Prům. min. teplota (°C)
Prům. max. teplota (°C)
Biozátěž

Prům. srážky (mm)
leden418-48
únor418-58
březen4413-84
duben81119-94
květen51525mírná115
červen51928střední180
červenec72332vysoká147
srpen72332vysoká142
září51928střední130
říjen61423-71
listopad5717-51
prosinec5212-36

KAM DÁL?

Pojeďte tam s námi
Nevybrali jste si? Nevíte si rady?

Napište nám

Formulář vyžaduje schválení cookies pro cílení a reklamu, protože je chráněn pomocí reCAPTCHA, a jeho použitím souhlasíte s ochranou osobních údajů and podmínkami užití společnosti Google.

Vaše ohlasy

S. a K. Zábrodští, Jindř. Hradec, 25.5.2019

Dobrý den, děkujeme za zájezd. Jsme spokojeni a moc pozdravujeme příjemnou a milou průvodkyni Terezku Stejskalovou!

Alena Mizerová, Brno, 18.11.2018

Zúčastnila jsem se zájezdu Velká cesta Říší středu od 8. 10. do 2. 11. 2018 pořádaného Vaší kanceláří. Byla jsem více než spokojena nejen s organizací zájezdu – doprava, ubytování, program, ale také s neobyčejnou erudovaností a lidským přístupem průvodce pana Bc. Ondřeje Zdráhala. Jeho hluboké znalosti historie i současnosti byly obdivuhodné. Nad rámec svých povinností dokázal každému účastníkovi vždy poradit, pomoci. Tím získal celý dlouhý zájezd na pěkné atmosféře. Ráda budu Vaši kancelář doporučovat i jiným zájemcům.

Pavel Tilšer, Slatiňany, 6.9.2018

Se zájezdem a jeho organizací jsme byli naprosto spokojeni. Nicméně obdiv má náš průvodce Mgr. Tomáš Koukolík, jeho znalosti Číny a celého regionu a schopnost přenést toto množství na účastníky zájezdu byly naprosto super. Příští rok chceme navštívit Japonsko a zcela jistě budete naší první volbou.

I. a J. Blanikovi, Rybnik (Polsko), 2.7.2018

V květnu jsme byli na cestě, na kterou jsme čekali 3 roky. Zajímavá trasa a dobrá organizace. Skvělý průvodce Petr Krchňavý. Nejkrásnější velká zeď, jakou jsme viděli (a bez velkého počtu turistů jako v Badalingu). Krásné Pingyao a už ne tak drsný Datong (už to není ošklivé, hornické město – a městské hradby jsou pravděpodobně lepší než ty v Xi'anu). Tři hodiny v Datongu ale nebylo příliš mnoho, abychom poznali toto krásné město – doporučujeme celý den, jako v Pingyao! Byli jsme v Číně osmkrát (s vámi již 5x), viděli jsme téměř všechno, co cestovní kanceláře nabízejí. Také bychom rádi doporučili Jižní Čínu krásnou a neznámou, Jihozápadní Čínu a Hedvábnou cestu... Stojí za to překonat standardní trasy, protože Čína není jen Peking, Xi'an, Šanghaj, Hongkong! Děkujeme všem našim průvodcům (Pavel, Ivana, Honza a Petr) a čekáme na nové trasy.

MUDr. Milada Bláhová, Most, 12.6.2018

Chtěla bych se zmínit o zájezdu Říší středu pohodlně a stylově. Cestuji po světě již mnoho let, navštívila jsem mnoho zemí, poznala mnoho průvodců. Proto bych chtěla vyzvednout schopnosti Mgr. Baa Do. Kvalita jeho komunikace v čínštině byla kvitována i Číňany. Nutno ocenit i jeho znalosti historie Číny a perfektní starost o komfort nás, účastníků. Prostě udělal ze zájezdu skutečný požitek pro cestovatele. Ráda pojedu příště cíleně na zájezd, který bude s průvodcem Mgr. Baem Do.

K. Sviteková, Chorvátsky Grob, 14.5.2018

Zájazd bol fantastický, veľa sme videli, navštívili. Človek až na takejto ceste zistí, aký je svet krásny... Ďakujem za výbornú organizáciu, schopnú a milú sprievodkyňu, ktorá mala znalosti z histórie. Určite Vás odporučím svojim známym.

H. + P. S., Plzeň, 10.5.2018

V termínu 3.–28. 4. jsme absolvovali poznávací zájezd Velká cesta říší Středu, organizovaný Vaší cestovní kanceláří. Musíme s povděkem konstatovat, že celý zájezd byl velmi dobře vypracován a organizován, jednotlivé části programu cesty na sebe navazovaly bez časových ztrát a zvolené cíle cesty byly více než zajímavé. Za zásadní pozitivum celé cesty ale považujeme služby průvodce v osobě pana Ondřeje Zdráhala. Ondra se své úlohy zhostil skvěle. Jeho nadšení pro věc, snaha o co nejlepší průběh zájezdu, neskutečné encyklopedické znalosti, ochota kdykoli komukoli cokoli podrobně vysvětlovat a podávat informace v nejrůznějších souvislostech, perfektní znalost čínštiny a místního prostředí, pomoc při zajištění stravování a výběru jídel, velmi zajímavé seznamování účastníků zájezdu s charakterem regionálních gastronomických zvyklostí, schopnost optimálně variovat denní program dle aktuální potřeby, včetně doplnění programu v případě možnosti o další zajímavosti, a mnoho dalšího bylo pro nás obrovským přínosem. Ondra byl nejen náš průvodce, ale stal se i naším velmi dobrým kamarádem, který nám věnoval veškerý svůj čas, daleko za hranicí svých povinností. Musíme vyzdvihnout i Ondrovu ochotu a fyzickou pomoc při transportu našich těžkých zavazadel. Náš dojem ze zájezdu a vzpomínky na něj jsou tedy velice pozitivní, děkujeme a prosíme o vyřízení vzkazu Ondřeji Zdráhalovi: "Tak snad zase někdy někde..."

P. a S. Moricovi, Hrušovany, 29.4.2018

24. 4. 2018 jsme se vrátili ze zájezdu VELKÁ CESTA ŘÍŠÍ STŘEDU, kterou jste organizovali. Byla to naše první zkušenost s tímto typem zájezdu – obvykle trávíme dovolenou se stanem a batohem, proto jsme byli trochu nejistí, jak vše dopadne. Dnes jsme doma a neustále se vracíme ve vzpomínkách k této opravdu velké cestě, která byla perfektně zorganizovaná. O naše bohaté a vesměs kladné zážitky se velkou měrou zasloužil Ondra Zdráhal, který nás Čínou provedl, podělil se o své bohaté zkušenosti z této zajímavé země. Dozvěděli jsme se mnoho o její historii i současnosti, díky Ondřejově trpělivosti, klidné a přátelské povaze proběhla celá cesta bez jakýchkoliv problémů. Přejeme i nadále hodně úspěchů v organizaci dalších poznávacích cest.

M. a M. Bláhovi, Blansko, 5.10.2017

Bao byl excelentní. Jeho odbornost byla až neuvěřitelná. Ochotný, pozorný a vnímavý. Bez něj by ten zájezd neměl takovou atmosféru. Vše shrnu tím, že řeknu: "Na další cestu do Asie jedině s ním!"

Marie Vachudová, Praha, 3.10.2017

23. 9. jsem se vrátila z vašeho zájezdu Skvosty říše Středu. Byla jsem nadšená nejen já, ale i celá skupina. Zájezd je sestaven velice dobře, zajímavě – historie, města starobylá i zcela moderní, překrásná příroda. Průvodce pan Kamil Hanák byl zcela precizní po všech stránkách – jeho čínština je naprosto úžasná, byl vstřícný, milý, veselý. Jeho znalosti historie, ale i současného života obyvatel Číny jsou naprosto bezvadné. Moc děkuji.

Eva Bílková, Mladá Vožice, 3.10.2017

Zúčastnila jsem se Vašeho zájezdu do Číny – Velká cesta říší Středu (4.–25. 9.) a musím jenom chválit. Čína je obrovská země, ale výběr trasy byl tak trochu mistrovský kousek, poněvadž jsme shlédli jedny z nejzajímavějších míst, jaká může Čína nabídnout. Také jednání Vašich zaměstnanců bylo na profesionální úrovni. Jednak těch, kteří sedí v kanceláři, tak našeho průvodce pana Ondřeje Zdráhala. Věnoval se nám celou dobu opravdu obětavě. Nenastaly žádné problémy a vše plynulo v pohodě. Takže touto cestou děkuji Vám všem a p. Zdráhalovi zvláště. Se zážitky z Číny budu žít ještě hodně dlouho, dík za to, že jste mi je zprostředkovali.

J. a A. Koučtí, Březová-Oleško, 2.10.2017

Vážení přátelé, dovolujeme si toto oslovení po druhé návštěvě Číny s Vaší cestovní kanceláří. Atmosféra, kterou minulý rok vytvořil během zájezdu Váš spolupracovník Ondřej Zdráhal, v letošním roce ještě umocnil Váš pracovník Mgr. Jan Pospíšil. Za samozřejmost dnes již považujeme vysoké profesionální znalosti Vás, jako sinologů, o historii i současnosti Číny. Honza Pospíšil dokázal v naší malé a věkově nesourodé skupině udržet vynikající atmosféru i za podmínek, kdy nám v druhé polovině zájezdu nepřálo počasí. Takže moc děkujeme a přejeme Vaší cestovní kanceláři mnoho úspěchů a tak spokojených zákazníků, jakými jsme byli my.

S. a J. Hradských, Děčín, 2.10.2017

Vrátili jsme se ze zájezdu Velká cesta Říší středu a chceme Vám poděkovat za úžasné a nezapomenutelné zážitky. Před několika lety jsme se nadšeni vrátili z Vašeho zájezdu do Vietnamu a Kambodže a mysleli jsme si, že jej už nic nemůže překonat. Mýlili jsme se. I tato dlouhá pouť byla nezapomenutelná a jsme plni dojmů. Naše poděkování patří průvodci Ondřeji Zdráhalovi za jeho nekonečnou trpělivost s námi „věkem zkušenějšími“, obdiv pak jeho znalostem jazyka, historie a kultury země, všech dopravních spojů a míst, doporučeníhodných restaurací a výběru dobrého jídla. Organizace té velké cesty byla bezchybná, Ondrovo vyprávění a odpovědi na naše dotazy obsažné. Tak jak jste slibovali, viděli jsme to nejlepší z Číny a ještě mnoho navíc. Děkujeme.

Jana a Eva Stehlíkovy, Brno, 26.9.2017

Byly jsme na zájezdu Velká cesta říší Středu v termínu 4.–25. 9. a byly jsme velmi spokojené. Velmi hezky poskládaný zájezd. Náš průvodce Ondra (Zdráhal) je zkušený, zapálený pro Čínu, trpělivý a fajn kluk. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, se vším nám pomáhal. Oceňujeme také možnost společných jídel. Prostě zájezd Velká cesta říší Středu + průvodce Ondra (+ bonus krásné počasí) = skvělá dovolená s lehkým nádechem dobrodružství. Děkujeme.

Jan Borek, Praha, 21.8.2017

Chtěli jsme vám tímto ještě jednou poděkovat za organizaci zájezdu Skvosty říše Středu. Své cesty si vždy organizujeme po vlastní ose, v případě Číny jsme však z několika důvodů (jazyk, vzdálenosti, časová limitace) udělali výjimku a rozhodně toho nelitujeme. Krásně našlapaný a vymazlený program, výborná průvodkyně, prostě paráda. Můžeme všem jen doporučit a v případě, že bychom se v budoucnu chystali do podobně komplikovanějších destinací (např. Japonsko), budete první volbou, o tom žádná.

J. a O. Jandovi, Brno, 1.8.2017

Musíme vám poděkovat za krátkou, ale velmi "hutnou" i "chutnou" cestu do Činy (kterou jsme navštívili již potřetí), umocněnou mimořádně erudovaným průvodcem p. Bc. Ondřejem Zdráhalem, za což i jemu chceme touto cestou ještě jednou poděkovat (a Vy si ho "pěstujte"), znalým nejen jazyka, současných reálií i historických faktů svědčících o tom, že má tuto zemi rád, což je vlastnost, se kterou se dnes, bohužel, ne vždy u průvodců setkáváme. S přáním hodně úspěchů a spokojených klientů vaší CK. I když máme Asii už docela zmapovanou, přesto se těšíme na váš nový katalog.

J. Dobrá, Praha, 31.7.2017

Dobrý den, hned první nápad po přistání v Praze byl poděkovat vám všem, kteří jste se na organizaci cesty podíleli, a především Ondrovi, který dělal vše možné i nemožné, aby vyhověl všem, a vždy to zvládl s grácií a opravdu chytře. Děkuji moc za pěkné zážitky, byla to dřina, ale zvládli jsme to všichni a ve zdraví. Takže jednička s moc hvězdičkami.

M. a L. K., Ústí n./L., 27.7.2017

Minulý týden jsme prožili krásný týden v Pekingu s ukončením v Šanghaji. Co jsme viděli, zažili a hlavně ochutnali, předčilo naše očekávání. Za vše patří obrovské poděkování našemu skvělému a milému průvodci, Ondrovi Zdráhalovi. Vše měl perfektně a do sebemenšího detailu připravené. Dále pak musíme vyzdvihnout Ondrovu vzdělanost. Doslova všechno ví a jak dovede o Číně poutavě vyprávět. Do detailu zná historii této země, všechny vládnoucí dynastie, osudy a dějiny všech navštívených památek. O každém jídle zná jeho historii, z jaké části země pokrm vzešel a z jakých surovin je připravován. Skvěle zná také současnost Číny a zdejší zvyky. Prostě Pan Zdráhal je profesionál na svém místě. Je na místě poděkovat i vám v Praze, kteří jste zajišťovali vše potřebné k cestě dávno předem. Zájezd je podle mě ve vyšší cenové relaci, ale dostali jsme za ty peníze mnohem víc. Ještě jednou díky.

I. P., Vsetín, 6.6.2017

Chtěl bych celkově pochválit Vaši cestovní kancelář – od vyřizování letenek, víz apod. až do konce. Celkový servis, realizace zájezdu včetně výběru navštívených míst, ubytování, stravování, dopravy na jedničku. Navíc jsem byl příjemně překvapen „polopenzí“ a také jsem až dodatečně ocenil, že někdy poměrně drahé vstupy byly v ceně zájezdu. Především bych chtěl poděkovat průvodkyni Mgr. Ivaně Kolbabové. Je po všech stránkách skvělá, a dobrý průvodce je základ úspěchu zájezdu. Možná je to drobnost, ale mně se moc líbí sice tenká, ale kvalitní a hutná informační příručka China Tours, z které si čtu dodnes. Pro amatéry jako já je kvalitnější než drahé publikace...

H. a Z. Wenclovi, Šenov, 31.5.2017

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vaší cestovní kanceláři za perfektně připravený zájezd do Číny, který proběhl od 3. do 28. 5. a na který budeme ještě dlouho v dobrém vzpomínat. Velký podíl na tomto měl náš průvodce Ondra (Ondřej Zdráhal), který měl perfektní znalosti o Číně a také organizační schopnosti. Prostě krátce řečeno, průvodce k nezaplacení. Tímto mu ještě jednou děkujeme za nadstandardní přístup a znalosti.

J. a J. Machovi, Řečany n./L., 30.5.2017

Zájezd se nám skutečně líbil a předčil naše očekávání. Viděli a zažili jsme příjemná překvapení a pěkné chvíle. Čína je krásná a rozvíjí se... K pohodě a dobrému průběhu přispěla i naše průvodkyně – byla skutečně skvělá a má výborný přehled.

A. a P. Váchovi, Praha 10, 10.5.2017

Ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za výbornou organizaci zájezdu Čína a Vietnam, který jsme s Vámi letos v dubnu absolvovali. Zájezd úžasně kombinuje poznávání přírody, velkých měst i ochutnávku skvělé lokální kuchyně. Navštívili jsme krásná místa, která dlouho zůstanou nejen na fotkách (kterých máme stovky), ale i hluboko v paměti. Sešla se zde pohodová parta lidí a zájezd jsme si moc užili. Vřele všem doporučuji! Největší díky samozřejmě patří našemu průvodci Bao Do. Bez jeho skvělých znalostí, organizace, zvídavosti a humoru bychom měli poloviční zážitek. Vyřiďte mu naše pozdravy a držte si ho. Těšíme se na příštím zájezdu na viděnou.

Viera Těšínská, Praha, 8.1.2017

Vážení, dovolte mi vyjádřit své skvělé pocity z výpravy, kterou jsem absolvovala s vaší cestovní kanceláří v roce 2016. Zúčastnila jsem se zájezdu Čína – skvosty Říše středu, který byl skvěle týmem CK zorganizovaný, s velmi dobrými odbornými znalostmi průvodce Baa Do. Viděli jsme mnoho nádhery, poznali jsme i život místních lidí při projížďkách lodí, nebo při cestě lůžkovým vlakem, ochotu, vstřícnost a rozšířili jsme si tak své duševní obzory. Tolik krásy za pár dnů, moc děkuji za vše, co jsem díky CK China Tours i průvodci Baovi Do poznala.

R. a J. Ch., Hlučín, 8.1.2017

Zdravím milé a příjemné lidi v cestovce CHINA TOURS. Loni v září jsme byli s Vaší cestovkou v Číně. Z Prahy s námi letěla pomocná průvodkyně Barborka Svobodová, která se zaučovala na tuto profesi. Chci Vám sdělit, že je velmi schopná, umí řešit situace, je milá, ochotná vyhovět, byli jsme s ní hodně spokojeni. Proto jsme se rozhodli poděkovat slečně Barborce Svobodové i Vaší cestovce. P.S. Před pár lety jsme byli s Vaší cestovkou v Koreji a Japonsku, i tam byli skvělí průvodci: paní Lucie Pejsarová a pan Pavel Jurečka.

O. V., Praha, 18.11.2016

Ráda bych vám poděkovala za krásný zájezd Čína drsná a krásná II. Splnila jsem si velké přání, a vy jste k tomu přispěli zejména perfektním průvodcem Petrem Vránou. Je to obdivuhodný mladý muž, který se bezvadně staral o všechny účastníky zájezdu i průběh zájezdu. Je ohromně komunikativní, a tak jsme prožili i chvilky, které nebyly v zájezdu naplánovány (čínská svatba, průvod krojovaných etnik). Nejenže se staral o báječný průběh zájezdu, ale ve volných chvílích nás seznamoval s historií Číny nebo s čínskými slovíčky. Zájezd splnil všechna moje přání vidět čínský venkov a jižní část této veliké země. Sem tam prohlížím fotky a vzpomínám na tuto báječnou cestu, ale také jsem byla náramně spokojena s pracovnicemi vaší kanceláře. Pokud se zadaří a budu moci někam vyjet, ráda se na vás obrátím. Ještě jednou díky.

Karel Blažek, Liberec, 14.11.2016

Chci Vám touto cestou poděkovat za: velmi zajímavou náplň (výběr míst a atrakcí) zájezdu, velmi dobře fungující organizaci celého zájezdu, velmi dobře a hlavně profesionálně, ale současně i zajímavě a poučně fungujícího průvodce pana Ondru Zdráhala. Zde se lehce rozepíši: V jeho osobě jsme měli výborného, starostlivého a současně vtipného průvodce, který se o vše dobře staral a svým výkladem nás jak zaujal, tak i poučil a osvětlil mnohé z dějin Číny i ze současného života. Díky kladné zkušenosti s Vaší CK ji rád vřele všem doporučuji i doporučím a současně již dnes vím, že cesta s Vámi nebyla pro mne poslední. Právě dnes jsem se přihlásil na další zájezd, který jsme si s manželkou z Vašeho nového katalogu na rok 2017 vybrali. Přeji Vám mnoho spokojených klientů.

Dagmar Niklová, Praha, 11.11.2016

Vážení přátelé z China Tours, děkujeme za poděkování za účast na zájezdu Skvosty říše Středu. Původně jsme se hlásili na delší Velkou cestu říší Středu, ale nakonec jsme rádi, že to byl tento zájezd. Moc se nám to líbilo a velké poděkování patří našemu průvodci Ondřejovi Zdráhalovi. Bylo znát, že Čínu má pod kůží, a obdivovali jsme jeho znalosti. A hlavně vše klapalo. Takže děkujeme i my.

Marcela Novotná, Modřice, 11.11.2016

Dobrý den, děkuji za poděkování za účast na Vašem zájezdu, ale poděkovat bych měla já. Zájezd (Čína drsná a krásná II) splnil moje očekávání (nejsem nováček v cestování), hlavně děkuji průvodci Petrovi (Vránovi – pozn. CK), který odváděl nadstandardní služby. Díky němu jsem zase o trochu víc pochopila tuto zemi. Myslím si, že Vaše CK může být spokojená, že má štěstí na takového průvodce. Myslím si, že mohu hodnotit. Dříve jsem pracovala jako externí průvodce pro mnohé CK. Mám procestovaného poměrně dost (ročně podnikám 2 větší zájezdy), s Vaší CK jsem byla sice poprvé, ale máte-li všechny průvodce takových kvalit, tak budu uvažovat o další cestě s Vaší CK.

Dita Cafourková, Praha, 11.11.2016

Zájezd Skvosty říše Středu v termínu 11.–26. 10. 2016 byl skvělý. Dodatečně chci poděkovat za výbornou organizaci a vůbec pohodový průběh celé cesty. Zážitků bylo nepřeberně, ubytování na velmi slušné úrovni, jídlo výborné, program nabitý od rána do večera. A i když byla naše skupina (na můj vkus) velmi početná a měla jsem z toho trochu obavy, musím uznat, že všechno "šlapalo" a přesuny probíhaly naprosto plynule a rychle, což mě mile překvapilo. Velký dík pochopitelně patří průvodci Ondřeji Zdráhalovi za jeho profesionální i lidský přístup. Ještě jednou díky a věřím, že v dohledné době na shledanou. Ráda tento zájezd doporučím svým známým.

J. a V. Skramuských, Bakov, 8.11.2016

Byli jsme s Vaší CK na zájezdu v Číně, Skvosty říše Středu, a to poslední říjnový termín. Nepatřím k lidem, co píší ohlasy, ale nyní jsem se rozhodla udělat výjimku a poděkovat za moc pěkný a zajímavý zájezd. To, že jsme očekávali velmi dobré služby, se naplnilo, ale co zájezd povýšilo mnohem výše, byly služby průvodce Ondry Zdráhala, především jeho úžasná znalost Číny, nejen historie, ale i běžného života, lidí, zvyků i nezvyků. Proto bychom chtěli poděkovat především jemu a popřát mnoho dalších skvělých cestovatelských zážitků a spokojených klientů.

D. Pospíšilová, L. a P. Kunovští, Jeseník, 1.11.2016

Celý program naší cesty byl nádherný a díky průvodci Kamilu Hanákovi jsme se o Číně hodně dozvěděli. Je to člověk na správném místě: fundovaný, znalý prostředí, dochvilný, organizačně velice schopný, sympatický, srdečný, veselý, ve všech situacích si věděl rady. Pomáhal nám i nad rámec svých povinností. Stal se miláčkem celé skupiny – až později jsem se dozvěděla, že je z Moravy, je to naše krevní skupina. Ještě jednou srdečné díky, ať máte stále takové spokojené klienty, jako byla naše skupina.

Romana Křenková, Praha, 30.10.2016

Zúčastnila jsem se vašeho zájezdu do Číny ve dnech 11.–22. 10. 2016. Naším průvodcem byl pan Ondřej Zdráhal. Chtěla bych panu Zdráhalovi, i když jsem tak učinila již osobně, vyseknout hlubokou poklonu! Je ve všech ohledech výborný, vzdělaný, v názorech na svůj věk neobvykle vyvážený, milý člověk. Je štěstím vaší cestovky, že pro vás dělá. Máte-li snad takovýchto průvodců více, jak mně pan Zdráhal řekl, pak jste vskutku dobří. Děkuji vám a moc vás zdravím.

Zdenka Mašková, Březnice, 29.10.2016

Chtěla bych poděkovat za úžasnou dovolenou, která se mimořádně vydařila, a to zejména díky profesionalitě Vaší cestovní kanceláře a díky našemu průvodci Petru Vránovi, u kterého Vás určitě nepřekvapí samé superlativy z naší strany.

Dana Benáčková, Karlovy Vary, 27.10.2016

Chtěla bych nesmírně moc poděkovat za skvělou práci vašeho průvodce pana Kamila Hanáka. Jezdím na podobné zájezdy i několikrát za rok, a tak vynikajícího průvodce, jako je Kamil Hanák, jsem ještě nepoznala. Je na něm vidět, že Čínu miluje a obdivuje, stejně tak jako svojí práci. Moc děkuji za báječné zážitky a skvělou dovolenou v Číně díky vaší cestovce a skvělému Kamilovi!

J. a A. Koučtí, Březová-Oleško, 4.10.2016

Byli jsme spolu s manželkou velmi spokojeni s péčí, jaké se nám (myšleno účastníkům zájezdu „Skvosty říše středu") dostalo od všech pracovníků Vaší CK, jmenovitě pak především od našeho průvodce Ondřeje Zdráhala. Jeho znalosti o historii Číny, ale i současnosti ČLR jsou ohromující. Svou spokojenost jsme projevili nejenom poděkováním, ale také tím, že jsme již přihlášení na váš zájezd „Třemi soutěskami do žlutých hor".

L. Prokešová, Praha 8, 28.7.2016

Zúčastnila jsem se zájezdu "Skvosty říše Středu" v termínu 7.–22. 5. 2016. Byla jsem po všech stránkách velmi spokojena a stále na cestu vzpomínám. Zájezd je velmi dobře koncipován, dobře časově rozvržen a umožňuje poznat řadu věcí z historie, kultury, přírody i současného života Číny. Velmi kladně hodnotím také volbu ubytování, které bylo vždy v centru navštívených měst a ne někde v polích na periferii, jak bývá obvyklé u některých cestovních kanceláří. K mým velmi krásným zážitkům ze zájezdu podstatnou měrou přispěl náš průvodce, Bc. Petr Vrána. Byl nejen nevyčerpatelným zdrojem informací a dobrým organizátorem, ale svou pozitivní povahou stále vytvářel velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. I když pršelo, snadno nás přesvědčil, že je to to nejlepší a nejromantičtější počasí, jaké si můžeme přát. Cesta byla opravdu velmi krásná, zajímavá a nezapomenutelná.

S. Daňková, Týnec n/S., 18.7.2016

Děkuji Vám za perfektní organizaci celé naší „výpravy“ do Číny. Spousta zážitků, nádherné hory, super průvodci, vše klaplo a proběhlo hladce, prostě vzpomínky, které nám již nikdo nevezme a budou se stále vracet. Opožděně tedy ještě jednou moc, moc děkujeme a doporučujeme Vás kudy chodíme. Mějte krásné léto a třeba někdy zase na shledanou...

M. a J. Štreitovi, Frýdek-Místek, 27.5.2016

Poznávací zájezd Skvosty říše Středu s prodloužením na jih Číny se po všech stránkách povedl. Pochvala patří zejména Vám, CK China Tours, za organizaci zájezdu, výběr hotelů, skladbu denního programu. Největší pochvalu ale zaslouží náš průvodce Petr Vrána. Byli jsme upozorněni, že se jedná o top průvodce CK China Tours, a naše očekávání bylo maximálně naplněno. Pokud se budeme držet procent, Petrova organizace, znalosti, empatie a životní optimismus, kdy dokázal, že i déšť je vlastně přínosem ;-), si jistě zaslouží mnohem více než 100 %. Děkujeme Vám za intenzivně prožité chvíle v Číně a rádi Vás budeme dále doporučovat.

M. Marečková, Hradec K., 23.5.2016

"Zažila jsem" s China Tours program Skvosty říše středu. Ještě před odletem jsem dostala všechny potřebné informace a péči a samotný zájezd byl neuvěřitelně "promakaný", průvodce byl neskutečně znalý, pozorný a díky němu to byl úžasný zážitek. Hotely a restaurace špičkové, následnost promyšlená, i výborné počasí nám objednali :-). Moc všem doporučuji, přestože jezdím radši na vlastní pěst, s touto cestovkou bych jela znovu...

E. a J. Theinovi, Praha, 25.4.2016

Předevčírem jsme se v pořádku vrátili ze Šanghaje. I když počasí bylo hodně proměnlivé, vše klaplo (vždy se nakonec nějak vyjasnilo, dokonce i v Žlutých horách) a výlet se vydařil. Musíme konstatovat, že váš čínský partner je profesionální a všechny služby plnil zcela přesně. Děkujeme vám za organizaci a v budoucnu se na vás opět rádi obrátíme.

M. Maštalíř a M. Langová-Šindelářová, Brno, 26.12.2015

V květnu jsme absolvovali zájezd Velká cesta Říší Středu v Číně. Výpravu vedl neskutečný odborník a "šoumen" Mgr. Kamil Hanák. Máme sježděnou velkou část světa, ale s takovými vlastnostmi vedoucího jsme se ještě nesetkali... Tak nabitý a dynamický zájezd z hlediska programu, ale klidný po stránce organizace a informací jsme ještě nezažili. Chtěli bychom touto cestou poděkovat jemu i Vaší cestovce a uvažujeme i o využití Vašich služeb při další cestě do zahraničí. Moc na tuto cestu vzpomínáme.

M. a J. Marešovi, Hrdoňovice, 19.11.2015

Dobrý den, děkuji vám všem z CK za příkladnou péči o své klienty a to před zájezdem, v jeho průběhu i po návratu. Zájezdem jsme uskutečnili svatební cestu po 50letém manželství a byl to zážitek opravdu důstojný tohoto výročí... Program zájezdu – žádné klamavé informace, opravdu to byly "Skvosty říše Středu" – od všeho kousek. Z našeho pohledu perfektně postavený zájezd. Služby – často o sobě slyším, že jsem náročný zákazník. V tomto případě ale mohu jen chválit. Třešničkou na dortu byla zvolená letecká společnost Emirates – to byl zážitek sám o sobě! Dalším obrovským plusem byl výběr ubytování – dobré hotely vždy v centru města – noční procházka zážitky umocňovala. Velikost skupiny – byla akorát, složení se taky povedlo, což asi vždy nebývá pravidlem. Organizace večeří v různých restauracích – vše splnilo očekávání. Tamní průvodci – až na 1 výjimku byli velice ochotní a fundovaní. Průvodkyně Kristýna – příjemná, ochotná, obětavá, organizačně schopná, odborně zdatná. Jsme stále plni dojmů z krásného zájezdu, děkujeme vám za jeho organizaci a velmi dobré služby. Neustupujte z nastolené cesty, z našeho pohledu je vytčena dobře. Zájezd nebyl levný, ale cítíme, že za danou cenu jsme dostali adekvátní služby, a nemáme pocit špatně vynaložených peněz, ba naopak. Pokud zdraví dovolí, tak s vámi zase někam pojedeme. V každém případě vaši CK každému doporučujeme.

M. Skácelová, Šternberk, 17.11.2015

Před nedávnem jsem se vrátila ze zájezdu Čína nejen pro gurmány pořádaného Vaší cestovní kanceláří. Nevěděla jsem, co mohu od tohoto typu dovolené očekávat, ale zájezd zcela předčil má očekávání - navštívili jsme spoustu zajímavých míst, o kterých jsem doposud jen četla nebo je viděla na obrázcích, to vše spojené s vynikajícími gastronomickými zážitky. Chtěla bych touto cestou Vaší CK poděkovat za výbornou organizaci zájezdu, zodpovězení všech našich četných dotazů před odjezdem, zajištění některých "speciálních" požadavků a za poskytnutí obsáhlých informačních materiálů. Zejména však chci ocenit výkon naší průvodkyně, paní PhDr. Ivany Bakešové, která nás podrobně seznámila s historií i současností Číny, po celou dobu zájezdu se nám věnovala i nad rámec běžných povinností a byla schopna vyřešit i drobné problémy, které se při cestě objevily. Velký dík! Důkazem spokojenosti může být i to, že jsem již poslala přihlášku na další zájezd pořádaný Vaší cestovní kanceláří.

M. Smékal, Zábřeh n. M., 16.11.2015

19. 10. 2015 jsem se vrátil ze zájezdu s Vaší CK z Číny (Čína nejen pro gurmány I). Vše bylo fantastické, především paní PhDr. Ivana Bakešová. Místo slov chvály (těch čtete právem mnoho) Vám jen oznamuji, že jsme se domluvili tři z třinácti účastníků a jedeme s Vámi v říjnu 2016 do Indie. Již nyní se těšíme na další super zájezd za poznáním. Moc za vše děkuji.

Eva Naušová, Teplice, 8.11.2015

Dne 19. října jsem se vrátila ze zájezdu Čína nejen pro gurmány I. Chtěla bych vaší CK vyjádřit uznání dobře připraveného bohatého programu akce a poděkovat paní PhDr. Bakešové za skvělé vedení zájezdu. Ráda bych v r. 2016 opět někam vycestovala. Po letošní dobré zkušenosti chci vybírat z katalogu vaší CK, a to především proto, že u destinací uvádíte celkovou cenu včetně vstupného podle programu. Rovnou nabídku velmi oceňuji.

I. a J. Čermákovi, Čelákovice, 28.10.2015

Rádi bychom zaslali velkou pochvalu na našeho průvodce Bc. Ondru Zdráhala. Ondra odvedl skvělou profesionální práci – jeho odborné sinologické znalosti jsou velmi hluboké, navíc vychází ze znalosti reálného prostředí Číny – nikoli teoretické. Celý zájezd byl I přes drobné logistické změny skvěle organizovaný. Všichni jsme dostali odpovědi na všechny otázky, kterými jsme neustále Ondru zahrnovali. Ve skupině vládla po celou dobu velmi dobrá a nadšená nálada, k čemuž Ondra zcela jistě přispíval. Děkujeme za úžasný zážitek a rozhodně se těšíme na příště!

Ivana M., Brno, 24.10.2015

Téměř každý den se mě někdo ptá na zážitky z Číny (přes měsíc jsme již doma), vzpomínám, prohlížíme pohlednice, prospekty a samozřejmě fotky a videa... Už v Pekingu jsem začala mít ráda Číňany a poznáváním jejich památek a života díky přiblížení skvělým a milým průvodcem Vojtou (Lokšou) sdílím nadšení nespočetných zážitků. Vynikající jídla, krásné a pohodlné hotely, dobrá organizace s dopravou a bohatým programem atd. (o skvostech Říše středu nemluvě). Jsem šťastná, že nás provázel právě on (a všichni), pohodový, klidný, znalý a vůbec přátelský člověk na pravém místě, který nás nadchl i pro mnohé další země, na které jsme se ptali. Díky Vám všem a Vojtovi!

Jan Kubička, Praha 6, 11.10.2015

Také já vám děkuji za skvělou cestu po Číně. S Janem Pospíšilem jako vedoucím mám již druhou zkušenost a také tentokrát musím ocenit a zdůraznit jeho obětavé, fundované, naprosto jedinečné vedení cesty. Výběr míst, vyváženost a pestrost cestování spolu s organizací byly skvělé. Dojmy a zážitky z cesty zůstanou ve mně stejně silné jako cesta s Janem před dvěma roky v programu Čína drsná a krásná. Přeji vám úspěch, vytrvalost a stále stejně perfektní organizaci jako dosud i do dalších let. Jistě se opět sejdeme na některém příštím zájezdu vaší kanceláře. Děkuji vám.

J. P., České Budějovice, 11.10.2015

Chtěl bych opravdu upřímně poděkovat celému Vašemu kolektivu za vstřícnost a ochotu, vše vyšlo suprově - počasí, program, náš předvýlet neměl chybu... Hotely perfektní, program jsme dali dohromady s velkým přispěním Mgr. Pospíšila, letenky a místa v letadle, přesně jak bylo dohodnuto, díky p. Pavlíštíkové, p. Fliegelové také velké díky. Vše klapalo na jedničku, super zážitky, průvodci (Petr, Nancy a samozřejmě Zuzka V. na katalogovém zájezdu Čína a Tibet) byli prostě skvělí… Takže opravdu velká spokojenost, nedostatků bylo málo, snad lepší pokoje ve Lhase či Pekingu, na něco více času, ale člověk asi nemůže chtít vše… Díky za vše a snad zase brzy na shledanou na nějakém vašem zájezdu…

Iva Fajkisová, Rychvald, 9.10.2015

Chtěla bych Vám poděkovat. Zájezd byl skvělý, překonal všechna má očekávání - tematické zaměření, jídlo, ubytování, prostě vše chválím. Zvláště bych ale chtěla poděkovat průvodci - panu Janu Pospíšilovi. Nevím, jestli je to tak u něho vždy, ale předpokládám, že ano - prostě je příkladem toho, jak by měl vypadat dokonalý průvodce. Vždy ochotný, trpělivý, dokázal se všude domluvit, vše zajistit, navíc s obrovským přehledem o dané zemi a dokonce i smyslem pro humor! Rozhodně Vaši cestovní kancelář všem doporučím. Přeji Vám, ať se Vám ve Vaší práci daří a ať jsou všichni Vaši klienti spokojení stejně jako já...

Martin Symon, Praha, 1.10.2015

Tak jsme úspěšně absolvovali dovolenou s vaší CK a mám-li to shrnout, tak známkujeme 1*. Bylo to skvělé a v dotazníku spokojenosti jsme se vyjádřili průvodci přímo v Číně. Přesto si dovolím napsat vám ještě pár vět e-mailem... Vojta Lokša byl skvělý, perfektně zvládal všechny organizační problémy, které se vyskytly, skvěle se choval jako průvodce a v podstatě to byl náš "táta", bez něj bychom byli totálně ztraceni. Pravda, že naše skupina byla disciplinovaná, a tak jsme mu mnohé usnadnili, ale nic to nemění na jeho výše zmíněných schopnostech. Zájezd byl krásně sestaven, i když velice náročný (ale s tím jsme počítali). Dokonalá byla organizace večeří. Trochu jsme měli obavy z hotelových večeří a z toho, že neochutnáme místní stravu. Opak byl pravdou a každý večer jsme měli něco jiného v nějaké místní restauraci. Super. V neposlední řadě pak byla i skvělá předodjezdová příprava z Vaší strany, trpělivé odpovědi na všetečné otázky apod. Možná bychom uvítali dva dny navíc, a to jeden den na Hongkong a jeden den na přírodu. Ale to jen tak, jako námět... Velice rádi doporučíme vaši CK.

E. a Z. Zahradníkovi, Brno, 30.9.2015

Zdravím všechny z China Tours! Před týdnem jsem se s mužem vrátila z vašeho zájezdu (7.-22. 9. / Čína - Skvosty říše Středu. Chtěla bych pochválit pěkně připravenou trasu. Jistě je co zlepšovat, ale nic na tom nemění, že jsme (i můj muž a ostatní účastníci, jak jsme spolu mluvili) byli nadšení a spokojení. Zvláštní pochvalu uděluji našemu průvodci Vojtěchovi Lokšovi. Byl po celou dobu velmi vstřícný, vždy perfektně připravený, ochotný, vybíral pro nás skvělá jídla a vždy udělal „něco navíc“. Odborně a jazykově vybavený nás všechny obohatil. A to i jako člověk – obdivuji jeho vyzrálost v tak mladém věku! Takže suma sumárum: díky za kvalitní cestu čínskou!

Rodina Palarčíkova, Hnojník, 21.8.2015

Před třemi dny jsme se vrátili ze zájezdu SKVOSTY ŘÍŠE STŘEDU a já bych chtěla moc poděkovat za celou svoji rodinu za nádherný zájezd. Souhlasím s tvrzením, že se na kvalitě zájezdu podílí počasí, a dodávám, že především průvodce. Jak říkal průvodce Petr: "nebesa jsou nám nakloněna," a počasí nás nezklamalo, po celou dobu bylo příjemně. Náš průvodce Bc. Petr Vrána byl skvělý. Obdivujeme jeho odborné a jazykové znalosti, bezchybné organizační zabezpečení, jeho lidský přístup ke každému účastníkovi, stálý úsměv a každodenní dobrou náladu. "Starý kůň" nám vždy ukázal správnou cestu, ochotně radil a svými vyprávěními nás inspiroval k hlubokému zamyšlení nad myšlením a životem lidí ve zcela odlišné zemi.

Jiří Brynda, Teplice, 29.7.2015

Rád bych se s Vámi podělil o své dojmy ze zájezdu. Celých 20 let jsem jezdil na zájezdy pouze po Evropě a toto byl můj první výlet mimo ni. A byl jsem velice spokojen. Možná někteří účastníci méně, ale mně se opravdu zájezd po Číně líbil. Viděl jsem mnoho krásných míst, města i krajinu, památky chráněné UNESCO. K mé spokojenosti přispěl velkou měrou výkon průvodce Tomáše Koukolíka. Zažil jsem mnoho průvodců, ale jeho musím zařadit na 1. místo. Perfektně ovládal čínštinu a angličtinu, pečlivě se o nás staral a snažil se splnit všechna naše přání. A jeho výklad a popis míst, která jsme navštívili? Tak to mělo vysokoškolskou úroveň. Historie nebo současnost, politika nebo zemědělství, architektura nebo gastronomie, o všem nám uměl skvěle vyprávět. A vždy zpaměti! Byl to od něj skutečně neuvěřitelný výkon, a pokud má CK China Tours pouze takové průvodce, budu Vašich služeb využívat velmi rád i v dalších letech. Ještě jednou moc děkuji a věřím, že si u Vás zase něco pěkného vyberu na další prázdniny…

Pavel Lacek, Praha, 8.7.2015

Skvělá organizace i skladba zájezdu, časová i tematická vyváženost a zejména vynikající průvodce. Vaše CK má v Petru Vránovi mimořádně kvalitního průvodce po stránce odborné i osobní. Doufám, že si CK tyto skutečnosti uvědomuje a dotyčného pána si jak se patří hýčká. Přes svou cestovatelskou náročnost Váš spokojený klient.

Zdena K., Brno, 2.7.2015

Vážení, zájezd byl vynikající, nad moje očekávání. Průvodce Petr Vrána se o nás staral jak o vlastní (mohu srovnávat – jezdím po světě s různými cestovkami). Program, ubytování, doprava vše fungovalo bezchybně. Pán Bůh nás měl rád, vyšlo počasí a taky jsme měli super průvodce – velký znalec této části světa. Abych nezapomněla, čínská kuchyně – jednička s hvězdičkou, každý večer jsem se těšila, co bude dobrého.

Alena a Karel Kakešovi, Plzeň, 30.6.2015

Vážení, chtěli bychom s manželem poděkovat za úžasné zážitky, výbornou organizaci zájezdu a díky fajn kolektivu i pohodovou dovolenou navzdory nabitému programu Čína – Skvosty říše středu (v termínu 15.–26. 5. 2015). Hlavně chceme vyslovit díky našemu pozornému, trpělivému, skromnému průvodci Baovi, díky němuž byl zájezd opravdu 100%.

Mirka Kremličková, Praha, 2.6.2015

Chtěla bych poděkovat vaší cestovní kanceláři za skvělou přípravu zájezdu Skvosty říše Středu, který neměl chybu. Velký díl poděkování patří panu Bc. Petru Vránovi, který byl naším průvodcem. Sjezdila jsem s manželem dost míst na světě, ale tak skvělého průvodce jsme ještě neměli. Také program byl úžasný.

Barbora Míková, Ostrava, 1.6.2015

Velice děkuji za náročnou, ale perfektně zorganizovanou cestu Skvosty říše Středu, které jsem se účastnila od 11. 5. do 26. 5. 2015. Velký dík patří našemu průvodci Petru Vránovi, který se svými obrovskými znalostmi, ochotou a se stálým úsměvem a klidem nás seznamoval nejen s historií, ale i současností, památkami i přírodou. A neopomenutelné bylo i poznávání čínské kuchyně. Poděkování si zaslouží i pracovnice CK, které před cestou neúnavně odpovídaly na všechny dotazy. Jsem velice ráda, že jsem pro „ochutnání“ Číny zvolila Vaši CK, a přeji Vám hodně dalších cest se spokojenými klienty.

Ing. Marta Buršíková, Brno, 25.4.2015

Zájezd do Číny 3. 4. – 18. 4. 2015 se mně velice líbil a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. Oceňuji jak přípravu programu, tak celý průběh. Zájezd připravili pracovníci Vaší CK, kteří své práci rozumí a mají ji rádi. Pochvalu zaslouží i čínští partneři, vždy bylo všechno pečlivě připraveno na náš příjezd a starali se o nás dobře. A nakonec nesmím zapomenout na naši průvodkyni Lenku Dřímalovou. Lenka je dobře znalá nejen jazyka, ale také historie a všeho, co s Čínou souvisí. Dala nám spoustu informací nad rámec svých povinností a obětavě se o nás starala. Čínští kolegové ji uznávali. Jsem ráda, že s námi byla právě ona, vážím si jí a chci jí ještě jednou tímto způsobem poděkovat. Pokud mně bude dopřáno zdraví, doufám, že se s Vámi ještě někam podívám…

M. Sedláčková, Praha 8, 13.2.2015

I s odstupem doby musím konstatovat, že zájezd s panem Mgr. Pospíšilem byl pro mne jeden z nejúžasnějších v mém životě. Tím chci říct, že Vaše CK je jedna z nejlepších, všem svým známým Vaši CK doporučuji s naprosto čistým svědomím. Jste skvělí, na p. Pospíšila nezapomenu. Vzpomínky mne hřejí.

M. Poráčová, Sulice, 15.1.2015

Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásný zájezd do Číny s panem průvodcem Petrem Krchňavým z letošního srpna. Bylo to super a určitě s vámi ještě v budoucnu někam pojedu. Přeji hodně radosti ve vaší práci a samé dobré průvodce, jako je Petr.

H. Belatková, Jihlava, 28.7.2014

Prosím, vyjádřete všem moje velké poděkování za bezvadně strávenou dovolenou v Číně. Zájezd předčil mé očekávání. Nádherná příroda, velkolepé památky, úžasné zážitky. Ať už se jednalo o cestování místní dopravou, dálkovými vlaky, stravování, nakupování, smlouvání, čekání ve frontách v metru nebo na různá odbavení u památek, možnost být v úzkém kontaktu s místními lidmi, možnost vidět ten ohromný rozvoj této miliardové země atd. atd. – prostě heslo "zažít Asii" (konkrétně Čínu) – zde došlo k naplnění. Velké poděkování patří i našemu průvodci Tomášovi Koukolíkovi. Jeho ochota, příjemné vystupování, znalosti, jazykové vybavení, odbornost – prostě profík na svém místě. Takže ještě jednou – moc moc díky. S pozdravem a přáním mnoha spokojených zákazníků...

D. Langerová, Praha 6, 25.5.2014

Cesta se mi velmi líbila. Program byl různorodý, což jsem velmi ocenila. Je vidět, že program připravil tým lidí, kteří Čínu dobře znají. Průvodkyně byla velmi obětavá, příjemná. Ocenila jsem spoustu informací a konkrétně představení úryvků z čínské literatury. Velmi milým překvapením pro mě byl Deník cestovatele.

J. J. Antošová, Hradec Králové, 25.10.2013

Krátce po návratu z velmi úspěšného zájezdu Skvosty říše Středu a plni dojmů bychom Vás chtěli požádat o předání našich vřelých díků Vašemu panu řediteli. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na sestavení programové nabídky tohoto zájezdu, za jeho perfektní logistickou přípravu i za naši vybavenost informacemi a materiály včetně zodpovídání našich četných dotazů před zájezdem. Nicméně sebelépe připravený zájezd se nemusí vydařit, pokud účastníky neprovází fundovaný průvodce. Proto bychom touto cestou chtěli vyjádřit nesmírný dík naší průvodkyni Dr. Ivaně Bakešové, jíž je třeba přičíst lví podíl na úspěchu tohoto zájezdu. Těžko lze najít erudovanějšího znalce této problematiky, než je ona. Systematicky, populárně a nenásilně nás seznamovala se složitou historií Číny i se soudobými dějinami a děním, s vazbami na naši republiku, se zvyky a způsobem života v Číně. Nedocenitelné byly i její praktické rady týkající se jídla, nákupu vhodných dárků apod. Díky ní jsme si všichni do velké míry poopravili náhled na Čínu. Věnovala se nám nad rámec běžných povinností a připravila nám nezapomenutelný zážitek. Rovněž jsme velice ocenili stručnou příručku o Číně, kterou jiné CK neposkytují, která nám usnadnila orientaci při cestování a ke které se budeme určitě ještě vracet. Tento dík vyjadřujeme za naši desetičlennou „hradeckou skupinu“, víme ale ze společných diskuzí a rozhovorů, že tento názor sdílí i ostatní členové zájezdu. Srdečně zdravíme a těšíme se na další spolupráci.

R. Libiš, Drnovice, 7.5.2013

Není co dodat. Bylo to super. Doporučím všem.

E. Bodová, Brno, 4.10.2012

Dobrý den, náš zájezd byl velmi krásný, hlavně taky veliký dík a uznání patří našemu průvodci Pavlu Dvořákovi, který - i když mnohem mladší než celá naše skupina - se k nám choval vstřícně a všichni jsme obdivovali jeho znalosti z historie i schopnosti organizační. Srdečně zdravím a těším se třeba někdy v budoucnu i na Váš další zajímavý zájezd.

R. Minařík, Liberec, 17.7.2012

Ahoj Honzo, v sobotu jsme se všichni v pořádku vrátili z dovolené v ČLR, které jsi dal pracovní název „Čína - skvosty - Minaříkovi“. A byla to opravdu skvostná dovolená. Program jsme splnili do posledního bodu, jen místo na bronzového Buddhu jsme se v Hongkongu vypravil k moři na Shek O pláž. Líbilo se nám tam natolik, že jsme i pátek místo nakupování strávili koupáním v teplém a čistém moři. Chtěl bych touto cestou poděkovat Tobě a všem, kteří se na přípravě naší dovolené podíleli, za perfektní organizaci a přípravu. Přeji hodně úspěchů v dalším podnikání a spoustu spokojených zákazníků. Roman

Ivana, Vojtěch a Petr H., Jičín, 25.10.2010

Včera jsme se vrátili z vašeho zájezdu v Číně, kde vás zastupoval průvodce pan Petr Krchňavý. Když jsme byli na závěr zájezdu požádáni o vyplnění hodnotícího dotazníku, tak jsme dospěli k závěru, že ještě napíšeme tyto postřehy: 1. Celková koncepce zájezdu včetně logistiky byla vynikající (zvláště oceňujeme, protože jsme několikrát cestovali samostatně a víme, jak dobrá příprava zefektivňuje čas na dovolené). 2. Petr Krchňavý – neuvěřitelně pozitivní, snaživý, s velkým množstvím znalostí, který se vždy snažil předat maximum informací a zabezpečit, abychom si celý zájezd užili a měli možnost zažít vždy něco navíc. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a již teď se těšíme na příští společné cesty za poznáním krás Asie.

Otakar P., Kladno, 2.8.2010

Je to dnes tři dny, co jsme se vrátili z cesty po Číně organizované vaší cestovní kanceláří. Velice rád bych Vám poděkoval za perfektně připravený zájezd. Vše bylo bezproblémové. Zejména bych chtěl pochválit našeho průvodce pana Petra Macka. Jeho vysoká profesionalita, ochota, vstřícnost, perfektní jazykové vybavení a zcela mimořádné znalosti čínských reálií udělali z naší cesty opravdový zážitek. Pokud vaše cestovní kancelář bude poskytovat služby podobného druhu, mohu jí vřele doporučit komukoli a rád s vámi zase pojedu na další zajímavou cestu.

Jana a Milan V., 20.10.2009

Trochu opožděně, ale přeci jen, chceme poděkovat panu Adamu Horálkovi, našemu průvodci Čínou. Ze zájezdu udělal zážitek. Obdivujeme ho za jeho znalosti, obětavost, ohled ke každému a ke každé situaci. Prosím, poděkujte mu ještě jednou za nás.

Miloš H., Praha 8, 18.9.2009

Dobrý den, chtěl bych poděkovat vaší cestovní kanceláři za nádherný zájezd Skvosty říše Středu. Program byl sestaven velice pěkně, respektoval fyzické schopnosti jednotlivých účastníků bez vzájemného omezení. Zájezd byl velmi vyvážený jak v poznání památek, přírodních krás i místní kultury. Oba průvodce Olga Coculová a Jakub Hrubý měli vysokou profesionální úroveň jak organizační, tak i znalostní i lidskou.

Simona B., Opava, 28.5.2008

Využívám této příležitosti a dovoluji si coby účastník zájezdu "Z Pekingu do Dillí (po stopách památek UNESCO) organizovaného Vaší cestovní kanceláří "zapět trochu chvály" na vynikajícně odvedenou práci našich průvodkyň – Kláry Kučerové a Jany Tomíškové i na celou organizaci akce a její průběh. Možná jsme měli trochu štěstí - sešlo se nás jen sedm a už po dvou dnech jsme byli "dobrá parta" včetně obou zmíněných. Tyto nám věnovaly nadstandardní péči včetně organizování společných večeří – na naše přání – po celou dobu zájezdu. Přijížděli jsme do navštívených zemí všichni poprvé, více či méně teoreticky vybaveni. Všichni jsme byli místy v šoku, místy nadšeni, ale hlavně otevření přívalu informací, kterého se nám dostalo. Vzhledem k tomu, co jsme si už po návratu s ostatními účastníky stačili e-mailem sdělit, myslím, že jsem všichni pozměnili názory na dnešní Čínu, jaké zde dostáváme z oficiálních médií, na její vztah s Tibetem, názory na to, co je vlastně opravdu chudoba... a spoustu dalších otázek. Opravdu budeme asi hodně dlouho na tuto cestu vzpomínat, troufnu si předpovídat, že se tyto destinace možná stanou naším oblíbeným dalším cílem za účelem jejich hlubšího poznání. Ještě jednou za všechny mockrát děkuji a přeji hodně dalších takto spokojených klientů. Srdečné pozdravy, prosím, předejte i Kláře a Janě, které tímto přeji ještě také mnoho radosti z už brzo se narodivšího miminka.

Michaela B., Ostrava, 28.5.2008

Již jsem telefonovala, Vámi organizovaný zájezd za památkami UNESCO neměl chybu. Po všech stránkách. A obě průvodkyně, jak Klára, tak Jana byly špičkové. Lepe organizovaný zájezd jsem si nemohla přát. Moc děkuji. Jste CK na vysoké úrovni. Hezký den a ať se vám daří.

Petr a Dagmar O., 18.6.2007

Před dvěma týdny jsme se vrátili ze zájezdu Velká cesta říší Středu. Byl to pro nás opravdu nádherný zážitek. Sešla se výborná parta, program byl skvělý, počasí nádherné a všechno klapalo. S cestovkami trávíme dovolenou skutečně jen výjimečně, a proto jsme měli trochu obavy, ale ty byly opravdu zbytečné. China Tours má program skvěle zvládnutý. Zvláště jsme ocenily organizaci všech přesunů mezi jednotlivými místy a také to, že jsme své "bágly" měli na zádech jen minimálně. Zkušenosti vaší agentury nám skutečně pomohly ušetřit spoustu času. Moc bychom chtěli ocenit práci obou průvodkyň – Ivany Bakešové a Kamily Hladíkové.

Jarda a Jitka Š., 18.6.2007

Co se týče zájezdu, musíme vyzdvihnout perfektní připravenost a organizace, se kterou jsme se na žádných jiných poznávacích zájezdech, které nebyly zdaleka tak náročné, nesetkali. Plným právem si z našeho pohledu můžete říkat "specialisté na poznávací zájezdy Dálného východu". K bezproblémovému průběhu zájezdu hlavní měrou přispěly obě průvodkyně, které operativně dokázaly reagovat na jakoukoliv i nepředvídatelnou situaci. Zejména pí. Ivanka Bakešová svými znalostmi historie s návazností na současné dění v Číně dala celému zájezdu neopakovatelnou atmosféru. Zároveň i její bohaté zkušenosti o životě a zvyklostech Číňanů v mnohém přispěly k netradičním formám organizování dílčích akcí, kdy jsme se mohli např. vyhnout přelidněnosti na některých navštěvovaných místech, navštívit různá zákoutí apod. Závěrem musíme konstatovat, že se nám zájezd mimořádně líbil a všude jej již propagujeme včetně vaší "cestovky".

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů