Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Je mladé náboženství založené před necelými pěti sty lety na území dnešního pákistánského Paňdžábu. Sikhismus, podobně jako mnohé jiné myšlenkové proudy, vznikl v době  vyostřujícího se vztahu mezi dvěma ideologickými systémy, v našem případě systémy soupeřícími o moc v Indii – hinduismem a islámem.

SikhJejí zakladatel, Guru Nának, se narodil r. 1469 v rodině paňdžábského kupce z kasty kšátrijů. Když dozrál v mladého muže, jeho myšlenky dosáhly božského puncu ve formě zjevení. Nának odmítal uznat rozdíly mezi lidmi a mezi pohlavími, jak to diktoval hinduistický kastovní systém. Útočil na vládnoucí muslimskou vrstvu, kterou vinil z chudoby obyvatel. Nának šířil tezi, podle níž „existuje Jediné bytí a jeho jméno je Pravda“. Jediné bytí nemůže být podle Nánaka spatřeno ani nijak vizuálně ztvárněno, je nadčasové, přesahuje veškerý svět, je bezpohlavní a nese v sobě všechny ostatní víry i kultury. Nának se začal nazývat guru, učitel, a jeho následovníci sikhové, ze sanskrtského výrazu šišja, žák. 

Guru Nának krátce před smrtí určil svého nástupce, který měl obec sikhů vést po cestě naznačené jejím zakladatelem. Stal se jím Bhaí Lahina, po kterém se v čele Sikh Panth, jak se společenství přívrženců Nánaka začalo nazývat, vystřídalo ještě osm duchovních vůdců, guruů. V pořadí pátý guru Ardžun, dokončil počátkem 17. století stavbu Zlatého chrámu v Amritsaru, nejposvátnějšího místa sikhů, a zkompiloval první verzi posvátných sikhských textů tzv. Ádi Granth aneb Prvotní knihu. Ta nalezla své stálé místo v zmíněném Zlatém chrámu, kde z jejich hymnů nepřetržitě 24 hodin předčítá tzv. granthím

Snad nejdůležitější postavou pro formování sikhské obce byl desátý guru Góvind (1675–1708). V té době vládl Indii krutý Aurangzéb. Pronásledování sikhů a nemuslimského obyvatelstva vůbec, přimělo guru Góvinda k prvnímu z jeho dvou zásadních kroků – r. 1699 vybral Guru Góvind pět nejvěrnějších, oděl je do nového šatu a napojil je amritem, nektarem z vody a cukru, kterým se sikhové iniciují dodnes. Těchto pět statečných mužů vytvořilo jádro sikhské tzv. Chálsy, bratrstva čistých. Na znak rovnosti přijali příjmení Singh, lev, a zavázali se k nošení pětice symbolů – tzv. pěti K, podle počátečních písmen slov, které je v paňdžábštině označují. Nejdůležitější symbol byl kéš, vlasy, které se neměli nikdy střihat – proto si Sikhové dodnes nestříhají vlasy ani vousy. Další symboly tvořily kanghá, hřeben na znamení čistoty; kaččhá, volné spodky; kírpan, meč v dnešní době spíš mečík, který je symbolem boje proti nepravostem; kará, ocelový náramek, který se nosí na pravém zápěstí a symbolizuje nepřerušený kruh Jedinosti. Iniciačnímu obřadu se později podrobili tisíce příslušníků sikhské obce. Do Chálsy vstupovaly i ženy, které ke svému jménu připojovaly slovo Kaur, princezna, a na rozdíl od mužů nemusí dodržovat pět K.

Druhým významným počinem guru Góvinda bylo to, že svým nástupcem nejmenoval žádnou konkrétní osobu, ale nástupnická moc přešla na sbírku posvátných textů Ádi Granth. Podle Góvinda tím přešla světská moc na Chálsu, zatímco duchovní autoritou se stalo Písmo. 

Sikhský chrám Gurudvára Vangly SahibPo smrti guru Góvinda se stala Chálsa silným militantním seskupením, které vedlo boje s jednotkami posledních Mughalů. Rozkládající se mughalské panství dalo v druhé polovině 18. století příležitost k vytvoření vlastního sikhského státu na území Paňdžábu. Jeho existence ovšem netrvala dlouho. Sikhský stát zanikl v polovině 19. století v chaosu bojů proti britským koloniálním vojákům. 

V současné době vyznává sikhismus více než 20 milionů lidí po celém světě. V Indii tvoří sikhové necelá 2 % populace, přičemž naprostá většina z nich žije v Paňdžábu, kde tvoří přes 60 % obyvatel. V 1. polovině 20. století se zvedla mohutná vlna emigrace, a to zejména do Kanady, Velké Británie a Spojených států. Největší sikhská komunita mimo území Indie a Pákistánu se nalézá v Kanadě, kde sikhové v dnešní době představují 2 % celkové populace. Sikhové, ať už žijí v Indii nebo našli svůj domov v cizině, vždy získali významné postavení ve společnosti. Tradičně zastávají vysoké vojenské a politické funkce, jsou zdatnými obchodníky, často vlastní hotely a v neposlední řadě bývají i dobrými sportovci.

Související články

Očkování do Indie

Před cestou do Indie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě očkování. Lékařská péče zde není na takové úrovni jako v Evropě a z toho důvodu je cestovatelům doporučeno preventivní očkování. >> Podrobnosti o očkování do Indie << Pro ochranu zdraví na cestách po Indii je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A+B, břišnímu tyfu a choleře, která se v zemi vyskytuje endemicky a očkování poskytuje částečnou ochranu i proti cestovatelským průjmům, které jsou častým problémem cizinců.  Před odletem si také ověřte platnost Vašeho očkování proti tetanu. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při výletech a  dlouhodobějších pobytech. Další očkování, které může lékař doporučit jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.  Mezi ně patří například očkování proti meningokokovým nákazám, dětské obrně a japonské encefalitidě. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit repelenty proti hmyzu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti a dezinfekční gel na ruce... Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. V některých oblastech Indie se vyskytuje malárie, zvýšené riziko je v období dešťů.  Je dobré se poradit o antimalarické profylaxi s odborným lékařem. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví při cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů