Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Japonština je většinou jazykovědců stále považována za jazyk nepatřící do žádné jazykové skupiny a je zkoumána samostatně. Historicky měla na vývoj japonštiny obrovský vliv Čína, jejíž znakové písmo Japonci přijali a postupně přizpůsobili potřebám své gramatiky a slovní zásoby. Čínština měla mezi nejvyššími vrstvami japonské společnosti podobný význam jako latina ve středověké Evropě.

Čínské znaky byly zpočátku používány pro zápis japonštiny pouze foneticky (podle výslovnosti znaku), bez vztahu ke skutečnému významu znaku. Protože se ale mnoho čínských znaků čte stejně nebo velmi podobně, bylo čtení textů psaných někým jiným velmi obtížné. Postupem času se japonští vzdělanci propracovali zpět k používání znaků podle jejich významu a vznikly takzvané sino-japonské složeniny (slova psaná čínskými znaky dle jejich významu a čtená fonetickou výbavou japonštiny – výslovnost čínštiny a japonštiny se velmi liší). 

Umění japonské kaligrafiePřesto však existovala řada slov čistě japonských, pro něž znaky nebyly, a gramatické prvky, které se v čínštině nevyskytují (hlavně koncovky sloves) a jež bylo třeba v psané japonštině zaznamenat. Za tímto účelem zjednodušili Japonci čínské znaky na nejvyšší možnou míru, a tak vzniklo japonské slabičné písmo kana. Kana vznikla téměř současně ve dvou verzích: hiragana, kterou vytvořily vzdělané ženy z nejvyšších vrstev, a katakana, kterou naopak vytvořili vzdělaní muži. Obě se používají dodnes. Kulatější a pohlednější hiragana jako hlavní písmo japonštiny, hranatá a ostrá katakana pro slova cizího původu a jako kurzíva pro zdůraznění v textu. V běžném japonském textu se tedy setkáte se čtyřmi druhy písma: upravenými čínskými znaky kandži, hiraganou, katakanou a arabskými číslicemi, které dnes prakticky vytlačily trochu těžkopádné psaní číslic znaky.

Pro názvy v této příručce (i v programu zájezdu) je používán přepis pomocí české transkripce. Výslovnost japonštiny není nijak zvlášť obtížná, a pokud budete názvy číst tak, jak jsou dále v textu přepisovány, Japonec vám bude bez větších potíží rozumět.

Související články

Očkování do Japonska

Japonsko je zemí známou pod výrazem „Země vycházejícího slunce“.  Japonsko láká své návštěvníky nejen na bohatou historii japonské kultury a dobrého jídla, ale rovněž nabízí západní styl moderního života nových technologií a světel velkoměst. >> Podrobnosti o očkování do Japonska << Velké nesnáze mohou způsobit cestovatelům jejich zdravotní problémy. V Japonsku je nutné počítat s vysokými náklady na zdravotní péči i za drobná ošetření. Proto se doporučuje uzavřít před cestou do země kvalitní cestovní pojištění, pokrývající také náklady na repatriaci a podstoupit preventivní doporučené očkování. Je nutné rovněž počítat s tím, že většina lékařů hovoří pouze japonsky. Každý cestovatel by měl být očkován proti žloutence typu A+B a měl by mít v pořádku očkování proti tetanu.  Žloutenka typu A „nemoc špinavých rukou“ se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou, žloutenka typu B je přenášena krví, pohlavním stykem a jinými sekrety.  Pokud budete cestovat letadlem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, je na místě zvážit očkování proti meningokokovým ev. pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem. Budete-li delší dobu pobývat v přírodě nebo na venkově, hlavně v období dešťů červen – září, doporučujeme očkování proti japonské B encefalitidě. V Japonsku se vyskytuje dengue horečka. I zde platí, že větší výskyt je také v období dešťů. Obě nemoci přenáší infikovaný komár, proto je dobré chránit se proti poštípání účinným repelentem. Zkontrolujte si platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). Doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat. Lékař centra Očkování a cestovní medicíny Vám zkontroluje platnost Vašich očkování, sestaví Vám individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách. V rámci prevence zdraví je třeba nezapomínat na správně vybavenou cestovní lékárničku. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, antibakteriální gel na dezinfekci rukou,  probiotika, léky proti průjmům, léky na teplotu, dezinfekce na kůži.  Dbejte rovněž na další doporučení pro konkrétní destinaci a vyvarujte se pití nebalené vody a konzumace nedostatečně tepelně opracovaných potravin. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů