Vyhledat zájezd na mapě

Stručně o zájezdu
 • Tři nejkrásnější oblasti gruzínského Velkého Kavkazu
 • „Stověžatá“ Horní Svanetie proslulá obrannými věžemi
 • Tradiční pohostinnost kavkazských horalů
 • Klášter Gelati, pevnost Ananuri, staré Tbilisi
 • V ceně domácí polopenze a obědové balíčky

Gruzie je zemí mimořádných přírodních krás, kulturních i historických hodnot a tradičně pohostinných obyvatel. Její severní hranicí s Ruskem tvoří velkolepé hřebeny Velkého Kavkazu, a především k nim zamíříme na tomto zájezdu. Horské oblasti Gruzie bývaly synonymem odolnosti vůči vnějším vlivům i nepřátelům, právě sem po staletí Gruzínci často ukrývali cenné křesťanské památky. Nejvýraznějším symbolem nezdolnosti místních obyvatel jsou středověké obranné kamenné věže, které jsou součástí tradičních obytných domů a dodnes se o ně jednotlivé rody starají. Přívětivé gruzínské klima zatlačuje na jižních svazích Kavkazu bílé ledovce do vyšších poloh, takže malebně zelené horské doliny i níže položené hřebeny nabízejí ideální podmínky pro pěší turistiku, v našem případě velmi nenáročnou. A po návratu z výletu nás svérázní horalé pohostí místními sýry, plackami kubdari s masem a horskými bylinami, skopovou pečení i čačou, gruzínskou pálenkou z vinné révy.

Postupně navštívíme tři národnostně i kulturně odlišné oblasti Velkého Kavkazu. Nejprve Horní Svanetii, dříve nejobtížněji dostupnou část země v srdci centrálního Kavkazu, obklopenou čtyř až pětitisícovými hřbety včetně gruzínského nejvyššího vrcholu Šchary, v jejíchž kamenných vesničkách jako by se zastavil čas. Do druhé oblasti pronikneme vyhlídkovou horskou silnicí přes Křížový průsmyk, ležící na pomezí centrálního a východního Kavkazu. Zde je dominantou pětitisícový Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, pod nímž Darialská soutěska řeky Těrek vytvářela historickou bránu pro poutníky směřující od severu k jihu napříč Kavkazem. V závěru zamíříme do Thušska, odlehlé oblasti na východě, kde nahlédneme do tradičního životního stylu a projdeme se krásnými horami mezi typickými stády ovcí a koz. A při přejezdech prosluněnými nížinami se zastavíme u raně středověkých klášterů, ve zrenovovaných historických městech, ve skalních soutěskách i ve vinařství.

Mapa zájezdu
Zájezd den po dni
1.–2. den

Letecky Praha – Kutaisi, přílet v noci, ubytování a odpočinek; prohlídka historického centra; vycházka listnatými lesy mezi kláštery Gelati  a Mocameta, návštěva horské čajovníkové plantáže.

3. den

Přejezd do Mestie – centra Horní Svanetie.

4. den

Návštěva starého svanského domuMachubi; pěšky z Mestie přes vesničky se svanskými věžemi do malebného údolí Mulakhi.

5. den

Horské osady s typickými obrannými věžemi obklopené nádhernými velehorskými panoramaty, přejezd terénními auty přes horské sedlo Ugyr až do nejodlehlejší a nejpůsobivější osady Ušguli  – nejvýše položené trvale osídlené vesničky v Evropě; projíždka na koních k ledovci pod nejvyšší vrchol Gruzie, majestátní Šcharu (5065 m).

6. den

Sjezd z Horní Svanetie, zastávka na pobřeží Černého moře u letoviska Anaklie; návštěva tradičního gruzínského vinařství v kraji Imeretie.

7. den

Přejezd se zastávkami – Čiatura, hornické město proslulé těžbou uhlí a funkčními sovětskými lanovkami, město Gori se Stalinovým rodným domem, přejezd horskou silnicí přes hlavní hřeben Kavkazu, přes Křížový průsmyk (2370 m) do Stepancmindy (dříve Kazbegi).

8. den

Pěší výlet ke klášteru Cminda Sameba v úbočí mohutného vyhaslého vulkánu Kazbek (5033 m), projížďka dramatickou Darialskou soutěskou k ruské hranici a vycházka k vodopádům Gveleti a do vesničky Tsdo, shlížející na soutěsku ze skal jak z orlího hnízda.

9. den

Pěší výlet údolím Truso horskými vesničkami k minerálním pramenům i travertinovým útvarům.

10. den

Přejezd do údolí Pankisi obývaného muslimskou komunitou Kistů; cestou návštěva duchovního srdce Gruzie městečka Mccheta s katedrálou Sveticchoveli a zastávka v kachetském krajském městě Telavi.

11. den

Terénními auty přes sedlo Abano (2900 m) do horami izolovaného Thušska, centrální vesnice Omalo s pevností Keselo, cestou uvidíme nádherný pravoslavný klášter Alaverdi.

12. den

Pěšky údolím řeky Pirikiti Alazani přes středověké thušské vesničky.

13. den

Pěší výlet po ,,Panorama trailu" na hřebeni Makratela s vyhlídkami na čtyřtisícové hraniční pásmo hor i do hluboce zařezaných údolí Pirikitské a Gomecarské Alazani.

14. den

Sjezd do Kachetie, hlavní vinařské oblasti Guzie, návštěva vinařství; Tbilisi – procházka křivolakými uličkami historického centra.

15.–16. den

Prohlídka Tbilisi – bulvár Rustaveli, náměstí Svobody a prohlídka pevnosti Narikala, odpoledne individuální volno, letecky zpět do Prahy.

Termíny zájezdu

DVOJNÁSOBNÁ SLEVA pro stálé klienty!

Podmínky
V ceně zahrnuto:
 • letenka vč. všech poplatků Praha–Kutaisi / Tbilisi–Praha
 • doprava minibusem s místním řidičem
 • 13x ubytování v rodinných penzionech s polopenzí
 • 2x hotel se snídaní
 • 9x svačinový balíček na výlet
 • informační materiály
 • průvodce.
Poznámka:

Ohledně ubytování a stravování najdete více informací v sekci Praktické.

Upozornění:

Vstupní podmínky do Gruzie platné pro občany ČR (aktualizováno 23. 4. 2021):

 • Cestující, kteří na hranicích předloží doklad prokazující, že podstoupili kompletní vakcinaci proti COVID-19, mohou vstoupit bez omezení.
 • Ostatní cestující předládají na hranicích potvrzení o negativním testu PCR ne starší než 72 h. Test PCR budou muset třetí den po příjezdu do Gruzie na vlastní náklady zopakovat (cena cca 30 EUR).

Podmínky pro návrat do ČR (aktualizováno 23. 4. 2021):

 • antigenní test (max. 24 h), nebo PCR test (max. 72 h) před odletem
 • 5. den po návratu do ČR PCR test (do negativního výsledku testu povinná samoizolace)
Pořadatel:
CK Adventura
Velikost skupiny:

8–13 účastníků

Ubytování:

Ubytování a stravování (viz dále) na tomto zájezdu patří k tomu nej, co lze v Gruzii zažít. Bydlet budeme přímo v gruzínských domech (agroturistika), což představuje hlavní devízu tohoto zájezdu. Budeme mít možnost poznat autentický běžný život na Kavkaze. Pokoje jsou většinou 2–4lůžkové, základně vybavené, avšak s čistým povlečením. V každém domě je k dispozici koupelna se sprchou (obvykle s teplou vodou).

Stravování:

Stravovat se budeme přímo v domech, kde budeme bydlet. Hostitelé nám budou připravovat domácí polopenzi a na výlety obědové balíčky.

Pro pravého Gruzínce je otázkou prestiže řádně svého hosta pohostit, a tak se stoly každý den prohýbají pod mísami pečeného baklažánu, chačapuri plněného ovčím sýrem, chinkali se směsí masa i cibule, salátů z čerstvé zeleniny a různých druhů domácích sladkostí. Hostina obvykle trvá nejméně dvě hodiny a přerušit se smí jen tehdy, když tamada (hlava stolu) povstane k přípitku. A pije se opravdu na vše: na krásu žen, na zdraví dětí, na úrodu polí, na průjezdnost silnice, na dostatek deště a na mírnou zimu, na…

S neopakovatelnou láskou se o nás každoročně tyto rodiny starají, a připravují tak našim klientům unikátní a nezapomenutelné zážitky.

Fotogalerie
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů