Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Čína – Zatmění slunce

Program:

1. den

Odlet z Prahy.

2. den

Šanghaj: přílet do Šanghaje během dopoledne; transfer do hotelu a ubytování (v případě volných pokojů, jinak prohlídka města); moderní šanghajská čtvrť Putong (Pchu-tchung) s 492m vysokou věží SFWC; večerní obchodní třída Nanking – šanghajský „Václavák“.

3. den

ŠanghajSuzhou (Su-čou): přejezd pronajatým mikrobusem do města Suzhou nedaleko Velkého dopravního kanálu; ubytování; návštěva vybraných tradičních čínských zahrad (např. zahrada Mistra sítí); exkurze do továrničky na výrobu hedvábí.

4. den

SuzhouHuzhou (Chu-čou): přesun do většího města v oblasti pozorování zatmění slunce; cestou několikahodinová zastávka v malebném vodním městečku Zhouzhuang (Čou-čuang), protkaném vodními kanály; večer ubytování v Huzhou.

5. den

Huzhou: obhlídka lokality pozorování zatmění (hory na jih od města, cca 40–50 km, 1000–1200 m n.m.) a výběr ideálního místa pozorování.

6. den

HuzhouŠanghaj: přesun na vybrané místo a pozorování zatmění Slunce; návrat zpět do Šanghaje; ubytování.

7. den

Šanghaj: stará mizející čínská čtvrť se zahradou Yuyuan (Jü-jüan); nábřeží Bund – centrum života šanghajské smetánky 20. a 30. let 20. stol.; odpoledne odjezd nočním lehátkovým/lůžkovým vlakem do Xi'anu (v cca 16 h).

8. den

Xi'an (Si-an): příjezd do Xi'anu; transfer do hotelu a ubytování; prohlídka města – monumentální 14 km dlouhé xi'anské hradby, procházka po hradbách; pagoda Malé divoké husy; návštěva xi'anské Velké mešity; večerní procházka muslimskou čtvrtí s možností ochutnávek místních muslimských specialit.

9. den

Xi'an: výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády – posmrtné armády prvního čínského svrchovaného císaře z konce 3. stol. př.n.l.; návštěva taoistického kláštera Osmi nesmrtelných; večer odjezd nočním lehátkovým/lůžkovým vlakem do Pekingu (v cca 21 h).

10. den

Peking: ráno příjezd do Pekingu; transfer do hotelu a ubytování; procházka po náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men) – největším náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města – nejrozsáhlejšího palácového komplexu na světě, Uhelný vršek s neopakovatelným výhledem na Zakázané město; večer slavná místní kulinářská specialita – pekingská kachna.

11. den

Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď (asi 2 h jedna cesta) – jednu z největších staveb lidstva, procházka po Zdi usnadněná výjezdem lanovkou; v podvečer procházka po moderní obchodní třídě Wangfujing (Wang-fu-ťing) a návštěva večerního tržiště s možností ochutnávek roztodivných exotických specialit.

12. den

Peking: celodenní výlet do podhorské vesničky Chuandixia (Čchuan-ti-sia) s až 400 let starými domy (asi 2 ½ – 3 h jedna cesta) – příklad severočínské tradiční architektury, typická sprašová krajina severní Číny.

13. den

Peking: chrám Nebes – místo, kam se chodili čínští císařové modlit za dobrou úrodu; prohlídka areálu Letního paláce – letního sídla čínských císařů na břehu jezera Kunming v podhůří Západních hor, nesčetné zahrady a pavilony, projížďka "dračím člunem" po jezeře.

14. den

Peking – Praha: transfer na letiště a odlet do ČR, přílet večer.

Mám zájem o zájezd na míru

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Související články

Ochrana osobních údajů

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v CHINA TOURS, s.r.o (Vítězné náměstí 577/2, 160 00 Praha 6-Dejvice. Spisová značka: C 85124 vedená u Městského soudu v Praze. IČO: 26483343) zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. K 25. květnu 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zpracování osobních údajů a právní tituly V případě subjektů údajů, kteří s námi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb prostřednictvím internetové stránky www.chinatours.cz nebo v sídle společnosti zpravidla zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, doručovací adresa, telefonní číslo, nezbytné pasové údaje v rozsahu Smlouvy o zájezdu, datum narození. V případě subjektů údajů, kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby či zboží a abychom Vám mohli poskytnout sjednané služby či zboží (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/udělila v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst. 1 písm. a) GDPR). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny všechny zpracovávané osobní údaje včetně okruhu zpracování a právního titulu, který nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat. přehledná tabulka zpracovávaných osobních údajů v CK CHINA TOURS, s.r.o. Vaše práva Kdykoli máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či vymazání. Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat na mailu: info@chinatours.cz Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně však 7 pracovních dnů. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to na mailu: info@chinatours.cz Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním. Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme. Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci. Ochrana a zabezpeční Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému společnosti. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (papír či obdobný hmotný nosiči), který bude uložen v kartotéce společnosti. Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů