Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Vietnamský jazyk nemá kromě muongštiny (jíž mluví zhruba milionové etnikum Muongů ve VSR) žádný příbuzný jazyk a vykazuje proto řadu osobitých vlastností. Pro našince je velmi těžká už samotná jeho výslovnost. Každá slabika (a zjednodušeně lze říci, že co slabika, to slovo, nebo lépe lexikální jednotka) se může vyslovovat v šesti tónech, tedy melodiích.

Tóny se zapisují diakritickými znaménky, takže např. slabika vi může mít šest různých výslovností s tímto zápisem: vi, vì, ví, vĩ, vỉ, vị. Splést tón znamená říci jiné slovo. Pro srovnání: čínština má pouze 4 tóny, u jejichž výslovnosti navíc existuje větší tolerance. Vietnamština je navíc podstatně bohatší i svým hláskovým repertoárem – např. existují tři výslovnosti a, o, dvě e, u atp. 

Těžkosti vietnamštiny na úrovni výslovnosti, gramatiky i slovní zásoby však vyvažuje skutečnost, že vietnamština se zhruba od 20. let minulého století zapisuje výhradně latinkou. Tóny a další výslovnostní kvality (krátkost slabiky, otevřenost či zavřenost samohlásky) se pak vyjadřují pomocí dalších speciálních znamének. 

Vietnamské názvy se v češtině píší stejně jako ve vietnamštině, pouze bez původních diakritických znamének, jež nezkušenému českému čtenáři stejně nepomohou (žádné z nich ostatně neodpovídá diakritickým znaménkům v češtině). Problém činí toliko přepis dvojího d (tj. d-đ). Vietnamské d se vyslovuje „z“, zatímco đ jako „d“. Protože čeština nezná písmeno đ („přeškrtnuté d“), nahrazujeme vietnamská písmena d-đ v českých textech adekvátní opozicí z-d, která jasně naznačuje správnou výslovnost a v případě potřeby z ní lze snadno odvodit původní vietnamský zápis. (Písmeno z se totiž ve vietnamštině nevyskytuje.) Takže píšeme Ngo Dinh Ziem místo vietnamského Ngô Đinh Diệm, Zuong Dong m. Dương Đông apod. 

Babičky v Hoi AnuI nepoučený cizinec si na první pohled všimne, že vietnamština se zapisuje v jednoslabičných „slovech“. Spíše než o slova jde však o jakési významové jednotky, jež často nejsou přesně gramaticky určeny. (Sloveso đi tak může znamenat jíti, jdu, půjdu, šel jsem, jde, šla, šli by, odejeti, odjedete, jeti, jedu, jedeme, jdoucí, chůze, jízda atd.) Konkrétní význam nabývají takové výrazy až v kontextu věty, popř. ve složení s jinými slabikami, jako víceslabičná slova (i potom se však píší zvlášť, čímž je vietnamština podobná čínštině): đi đến = přijíti, chuyến đi = jízda aj. 

Vietnamština má celou řadu specialit, mezi něž patří např. složitý systém oslovování a osobních pojmenování, při němž se místo osobních zájmen (já, ty, my…) užívá slov převzatých z rodinných vztahů – Vietnamci přitom mají rozdílná pojmenování pro starší a mladší strýčky z otcovy strany, z matčiny strany, mladší a starší sourozence, bratrance a sestřenice atd.

Související články

Očkování do Vietnamu

Vietnam je proslulý svou krásnou přírodou, rozmanitostí hor a národních parků - země není nadarmo nazývána „Perlou Asie“. Zemědělstvím se živí zhruba 70 % obyvatel, rýže je hlavní plodinou, Vietnam je na 2. místě světového exportu rýže. >> Podrobnosti o očkování do Vietnamu << Úroveň hygieny u místních obyvatel v některých regionech může být velmi nízká, proto před cestou do Vietnamu doporučujeme očkování proti hepatitidě typu A+B a očkování proti břišnímu tyfu. Žloutenka typu A se přenáší především kontaminovanou vodou a jídlem. Žloutenka typu B se přenáší hlavně krví. Dále je vhodné zkontrolovat platnost očkování proti tetanu, případně dalších povinných očkování z dětství jako např. spalničky, příušnice, zarděnky. Nejčastějším zdravotním problémem cestovatelů bývá často průjem a zažívací obtíže. Vakcína Dukoral, ve formě nápoje, poskytne ochranu nejen proti choleře, ale i cestovatelským průjmům způsobeným bakterií E. coli. Pokud budete pobývat v uzavřeném prostoru s velkou kumulací osob (např. letadlo, místní doprava, noclehárny), je na místě zvážit očkování proti meningokokovým, případně pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem.Při pobytu v odlehlých oblastech a na venkově je doporučeno očkování proti vzteklině (k nákaze může dojít při pokousání např. toulavým psem nebo opicí, které nejsou ve Vietnamu výjimkou) a japonské B encefalitidě přenášené komáry zvláště v období dešťů.Očkování proti žluté zimnici je úřady vyžadováno pouze při příletu z endemické oblasti (země, ve které se onemocnění vyskytuje). V době dešťů se ve Vietnamu vyskytuje horečka dengue, kterou přenáší komáři, kteří jsou aktivní i přes den. Je dobré používat účinné repelenty, chránit se oblečením, ev. spát pod moskytiérou. Další doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat. Proto je před cestou do zahraničí vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách. Odborný lékař Vám v případě potřeby předepíše vhodná antimalarika, která Vás ochrání před onemocněním malárií, která se v zemi rovněž vyskytuje. Dodržujte základní hygienická pravidla, např. vyvarujte se pití nebalené vody a jejího použití na omytí potravin či čištění zubů. Konzumujte ovoce omyté nezávadnou vodou, nejlépe to, co lze oloupat, a jezte vše tepelně upravené. Mimo očkování je vhodné zajistit si správné vybavení cestovní lékárničky. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, léky na teplotu, probiotika, léky proti průjmům, dezinfekce na kůži a další. Nezapomeňte na antibakteriální gel na dezinfekci rukou, případně filtrační láhev na čištění vody a repelenty proti hmyzu. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2019 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů