Vyhledat zájezd na mapě

Thajským úředním jazykem je thajština, kterou se mluví a píše v centrálním Thajsku. Tento dialekt se úspěšně stal komunikačním jazykem všech thajských i nethajských etnických skupin v království. Ovšem Thajci rodilí v různých oblastech hovoří s odlišnými tónovými přízvuky a s mírně se lišícím slovníkem. Je to zvláště dobře patrné, jestliže se pohybujete po Thajsku směrem od severu k jihu. Nicméně všem srozumitelný je dialekt centrálního Thajska, který představuje určitý standard.

Všechny thajské dialekty jsou členy thajské poloviny z rodiny thajsko-kadaiských jazyků a jsou blízce příbuzné jazykům užívaným v Laosu (laoština, severní thajština, thai lü), severním Myanmaru (šanský jazyk, severní thajština), severozápadním Vietnamu (tay, nung, tho), Assámu (ahom) a jižní Číně (zhuang, thai lü). Moderní thajští jazykovědci rozlišují v Thajsku čtyři základní dialekty: centrální thajštinu (užívanou jako hlavní dialekt v centrálním Thajsku a po celé zemi jako druhý dialekt); severní thajštinu (kterou se hovoří v provincii Tak a dále směrem na sever k myanmarské hranici); severovýchodní thajštinu (severovýchodní provincie směrem k Laosu a kambodžským hranicím); a jižní thajštinu (od provincie Chumphon na jih k hranici s Malajsií). Každý z nich můžeme rozdělit na další podskupiny dialektů. Například severovýchodní thajština má devět oblastních variací, těmi, kdo dobře ovládají thajštinu snadno rozpoznatelných. Existuje také množství dialektů thajských menšin jako např.: Phu Thai, Thai Dam, Thai Daeng, Phu Noi, Phuan a dalších thajských menšinových společenství, nejvíce rozšířených v horách na severu a severovýchodě. 

V thajštině může být význam jednotlivých slabik změněn prostřednictvím různých tónů – v standardní centrální thajštině je jich 5: nízký tón, střední tón, klesající tón, vysoký tón a stoupavý tón. Jako většina jazyků v této oblasti rozlišuje „zdvořilý“ a „neformální“ slovník. Speciální soubor slov, nazývaný „královský slovník“, je používán pro vyjádření příbuzenských vztahů v královské rodině nebo pojmenování částí těla, fyzických a duševních stavů, oděvů, bydlení atd. v souvislosti s královskou rodinou. Většina těchto termínů se užívá, jen když mluvíte s králem, královnou a jejich dětmi, cizinci budou mít pravděpodobně jen malou potřebu je ovládat.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů