Vyhledat zájezd na mapě

Zakladatelem tohoto náboženského systému byl prorok Zarathuštra. Udává se že žil v 6. století př. Kr., i když je to pouze předpoklad. Podle filologického rozboru textů se vědci přiklání k názoru, že jeho učení je starší, snad až ze 2. tisíciletí př. Kr.

Kolem přelomu letopočtu se stal většinovým náboženstvím Persie, která v tehdejší době zahrnovala nejenom území dnešního Íránu, ale i Střední Asie, části Afghánistánu a Iráku.

Zoroastrismus je dualistickou náboženskou soustavou. Jediné nesmrtelné božstvo je Ahura Mazda, moudrý a spravedlivý vládce, který odměňuje dobro a trestá zlo. Proti němu vystupuje zlý duch Angra Mainju, později zvaný Ahriman. Ahriman si z vlastní vůle zvolil cestu zla. Neustále s Ahura Mazdou zápasí, tento dualismus dobra a zla, světla a tmy, se ve světě neustále projevuje. Po boku Ahura Mazdy vystupují síly dobra, na straně Ahrimana stojí síly zla.

Člověk má svobodnou vůli přiklonit se na stranu dobra, nebo zla. Podle toho bude po zásluze odměněn, nebo potrestán. Po smrti bude lidská duše souzena a přijde buď do domu hymnů (ráje), kde bude přebývat s Ahura Mazdou a jinými spravedlivými bytostmi, nebo bude odsouzena do pekla. Možnost svobodné volby je v zoro-astrovském náboženství velmi důležitým momentem.

Zoroastrovské učení je zaznamenáno v knize, která se jmenuje Avesta.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů