Vyhledat zájezd na mapě

Toto náboženství přišlo do Japonska během r. 1549 – víru v Krista údajně přivezl na palubě portugalské obchodní lodi svatý František Xaverský – a řadí se tak mezi „mladší“ náboženství v Japonsku. I to je možná důvod, proč jej dodnes většina Japonců vnímá jako cizí náboženství.

Úspěch a neúspěch křesťanské mise od počátku úzce souvisel především s neschopností misionářů akceptovat místní kulturu a vládnoucí šlechtu, která rozhodovala o všem. Navíc se šiřitelé křesťanské víry snažili regulovat světskou moc nejvlivnějších buddhistických škol. Jakmile však dostala vláda chrámy pod kontrolu, vystoupily do popředí obavy z nové víry. Jednak to byla nedůvěra v představitele křesťanství, což byli cizinci, převážně Španělé a Portugalci, jednak obava, zda by tito muži (národem považovaní za svaté) nemohli v případě válečného konfliktu přimět lid stranit nepřátelům.

Novomanželé se fotí v tradiční zahraděNa přelomu 16. a 17. století se objevily první protikřesťanské edikty, jejichž proklamace byly stále razantnější a které byly se stále rostoucí krutostí uplatňovány v praxi. Kolem poloviny 17. století byly japonské ostrovy zbaveny všech misionářů. Spolehlivému vykořenění křesťanství měla napomoci i některá opatření, která na více než 200 let poznamenala japonský náboženský život. V zájmu přehledu o náboženské loajalitě obyvatelstva vyžadovala vláda na všech rodinách, aby měly striktně určenu příslušnost k některému z místních buddhistických chrámů, jemu aby hlásily každé narození dítěte, sňatek, úmrtí či změnu adresy. Tak mohly být tyto skutečnosti podrobeny náležité kontrole. 

Důležitým mezníkem v prosazování náboženské svobody se stal postoj vlády v období Meidži vůči křesťanům. V prvních letech této éry byla přísně potrestána řada věřících, kteří si dokázali uchovat svou víru v tajnosti téměř po tři staletí i přes zákaz jejich náboženství. Zpráva o metodách potlačování náboženské svobody se rychle rozšířila do Evropy, která pak přijala japonské vyslance velmi chladně. To přimělo vládu r. 1873 zrušit zákaz křesťanství.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů