Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Toto náboženství přišlo do Japonska během r. 1549 – víru v Krista údajně přivezl na palubě portugalské obchodní lodi svatý František Xaverský – a řadí se tak mezi „mladší“ náboženství v Japonsku. I to je možná důvod, proč jej dodnes většina Japonců vnímá jako cizí náboženství.

Úspěch a neúspěch křesťanské mise od počátku úzce souvisel především s neschopností misionářů akceptovat místní kulturu a vládnoucí šlechtu, která rozhodovala o všem. Navíc se šiřitelé křesťanské víry snažili regulovat světskou moc nejvlivnějších buddhistických škol. Jakmile však dostala vláda chrámy pod kontrolu, vystoupily do popředí obavy z nové víry. Jednak to byla nedůvěra v představitele křesťanství, což byli cizinci, převážně Španělé a Portugalci, jednak obava, zda by tito muži (národem považovaní za svaté) nemohli v případě válečného konfliktu přimět lid stranit nepřátelům.

Novomanželé se fotí v tradiční zahraděNa přelomu 16. a 17. století se objevily první protikřesťanské edikty, jejichž proklamace byly stále razantnější a které byly se stále rostoucí krutostí uplatňovány v praxi. Kolem poloviny 17. století byly japonské ostrovy zbaveny všech misionářů. Spolehlivému vykořenění křesťanství měla napomoci i některá opatření, která na více než 200 let poznamenala japonský náboženský život. V zájmu přehledu o náboženské loajalitě obyvatelstva vyžadovala vláda na všech rodinách, aby měly striktně určenu příslušnost k některému z místních buddhistických chrámů, jemu aby hlásily každé narození dítěte, sňatek, úmrtí či změnu adresy. Tak mohly být tyto skutečnosti podrobeny náležité kontrole. 

Důležitým mezníkem v prosazování náboženské svobody se stal postoj vlády v období Meidži vůči křesťanům. V prvních letech této éry byla přísně potrestána řada věřících, kteří si dokázali uchovat svou víru v tajnosti téměř po tři staletí i přes zákaz jejich náboženství. Zpráva o metodách potlačování náboženské svobody se rychle rozšířila do Evropy, která pak přijala japonské vyslance velmi chladně. To přimělo vládu r. 1873 zrušit zákaz křesťanství.

Související články

Očkování do Japonska

Japonsko je zemí známou pod výrazem „Země vycházejícího slunce“.  Japonsko láká své návštěvníky nejen na bohatou historii japonské kultury a dobrého jídla, ale rovněž nabízí západní styl moderního života nových technologií a světel velkoměst. >> Podrobnosti o očkování do Japonska << Velké nesnáze mohou způsobit cestovatelům jejich zdravotní problémy. V Japonsku je nutné počítat s vysokými náklady na zdravotní péči i za drobná ošetření. Proto se doporučuje uzavřít před cestou do země kvalitní cestovní pojištění, pokrývající také náklady na repatriaci a podstoupit preventivní doporučené očkování. Je nutné rovněž počítat s tím, že většina lékařů hovoří pouze japonsky. Každý cestovatel by měl být očkován proti žloutence typu A+B a měl by mít v pořádku očkování proti tetanu.  Žloutenka typu A „nemoc špinavých rukou“ se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou, žloutenka typu B je přenášena krví, pohlavním stykem a jinými sekrety.  Pokud budete cestovat letadlem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, je na místě zvážit očkování proti meningokokovým ev. pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem. Budete-li delší dobu pobývat v přírodě nebo na venkově, hlavně v období dešťů červen – září, doporučujeme očkování proti japonské B encefalitidě. V Japonsku se vyskytuje dengue horečka. I zde platí, že větší výskyt je také v období dešťů. Obě nemoci přenáší infikovaný komár, proto je dobré chránit se proti poštípání účinným repelentem. Zkontrolujte si platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). Doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat. Lékař centra Očkování a cestovní medicíny Vám zkontroluje platnost Vašich očkování, sestaví Vám individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách. V rámci prevence zdraví je třeba nezapomínat na správně vybavenou cestovní lékárničku. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, antibakteriální gel na dezinfekci rukou,  probiotika, léky proti průjmům, léky na teplotu, dezinfekce na kůži.  Dbejte rovněž na další doporučení pro konkrétní destinaci a vyvarujte se pití nebalené vody a konzumace nedostatečně tepelně opracovaných potravin. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů