Vyhledat zájezd na mapě

Jedná se o jeden z nejvlivnějších čínských náboženských směrů, jenž výrazně ovlivnil morální hodnoty i v Japonsku. Zakladatelem je Kchung-c‘ (latinsky Konfucius, 551–479 př.n.l.), současník Buddhy i zakladatele taoismu, Lao-c‘. Konfucius byl učitel a filozof s velkým politickým přehledem. Celou jeho naukou se prolíná koncept humanity, lidskosti a loajálnosti

Konfuciánský oltář s obětinamiCílem učení je dokonalost člověka, které lze dosáhnout morální kultivací sebe sama. Konfucius vymezil lidské vztahy, a to mezi rodiči a dětmi, pánem a sluhou, mužem a ženou, starším a mladším bratrem a mezi přáteli. Zajímavostí je, že v Číně byl na prvním místě vztah mezi otcem a synem, v Japonsku byl na prvním místě vztah mezi pánem a jeho vazalem. Pokud v životě vazala-samuraje docházelo ke konfliktu mezi povinností (giri) a city (nindžó), měl se podle svého kodexu rozhodnout ve prospěch povinnosti.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů