Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Druhé nejpočetněji zastoupené vyznání jak v Indii, tak na Šrí Lance. V obou zemích se začal usazovat s příchodem muslimských dobyvatelů a byl s hinduismem i buddhismem v mnoha ohledech v přímém rozporu – především ale islám uznává jediného Boha a odmítá uctívání idolů. 

Zakladatel Muhammad (570–632) byl jedním z proroků, kterým bylo sděleno slovo Boží. Učení, které předával dál svým žákům, se stalo základem Koránu. R. 622 uprchl s hrstkou stoupenců před pronásledovateli z rodné Mekky do Mediny, odkud vedl džihád – islám se šířil neuvěřitelnou rychlostí a brzy začal zapouštět kořeny nejen v Evropě (Španělsko), ale také v mnohých přístavech v jižní a jihovýchodní Asii. 

Po Muhammadově smrti nastal v komunitě rozkol a vznikly dvě sekty – ortodoxní sunnitská větev, v jejímž čele stáli zástupci Proroka, chalífové; na druhé straně ší’ia, kterou vedl Muhammadův zeť a posléze jeho následovníci, imámové. Islám se opírá o právo šarí’a, jež stanovuje tzv. pět pilířů islámu:

  1. vyznání víry, tj. „Není jiného boha než Alláha a Muhammad je jeho prorok.“
  2. modlitba pětkrát denně
  3. rozdávání milodarů
  4. půst (především v měsíci ramadánu)
  5. pouť do Mekky (pokud to umožňuje zdravotní stav a finance)

Výuka náboženství v mešitěPrvními muslimy v Indii byli již v 7. století obchodníci v přístavech na jihu země. První násilný vpád následoval v r. 711 v Sindhu, zásadní byly turecké vpády na konci 12. století, které vyústily vznikem Dillíského sultanátu a více než půl tisíciletí trvající kontinuální nadvládou muslimských panovníků nad podstatnou částí severní i jižní Indie. 

Specifickým rysem v Indii byli mystikové, súfíové, kteří podobně jako v případě hinduistického bhakti kladli důraz na osobní vztah k bohu a jeho niterné poznání prostřednictvím meditace a mystických zážitků, k tomu měla dopomáhat také například hudba (zpěv kavválí) a tanec. 

Období tolerance různých náboženství střídala období tvrdého pronásledování, výsledkem je fakt, že se dnes asi 10 % indické populace hlásí k islámu. Velkou zkouškou pro oba nejpočetnější tábory bylo vyhlášení nezávislosti Indie v r. 1947 a vznik samostatné, převážně hinduistické Indie a muslimského Pákistánu – ve vzájemných bojích zemřely na obou stranách tisíce lidí. 

Muslimové na Šrí Lance se dělí do dvou skupin: První jsou Moorové, potomci obchodníků z Arabského poloostrova, kteří zde v 8. století zakládají své první obchodní enklávy. Druhou skupinu tvoří Malajci, rovněž potomci obchodníků, kteří připlouvali z Jávy a Malajského poloostrova od 13. století.

Související články

Očkování do Indie

Před cestou do Indie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě očkování. Lékařská péče zde není na takové úrovni jako v Evropě a z toho důvodu je cestovatelům doporučeno preventivní očkování. >> Podrobnosti o očkování do Indie << Pro ochranu zdraví na cestách po Indii je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A+B, břišnímu tyfu a choleře, která se v zemi vyskytuje endemicky a očkování poskytuje částečnou ochranu i proti cestovatelským průjmům, které jsou častým problémem cizinců.  Před odletem si také ověřte platnost Vašeho očkování proti tetanu. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při výletech a  dlouhodobějších pobytech. Další očkování, které může lékař doporučit jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.  Mezi ně patří například očkování proti meningokokovým nákazám, dětské obrně a japonské encefalitidě. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit repelenty proti hmyzu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti a dezinfekční gel na ruce... Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. V některých oblastech Indie se vyskytuje malárie, zvýšené riziko je v období dešťů.  Je dobré se poradit o antimalarické profylaxi s odborným lékařem. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví při cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů