Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Druhé nejpočetněji zastoupené vyznání jak v Indii, tak na Šrí Lance. V obou zemích se začal usazovat s příchodem muslimských dobyvatelů a byl s hinduismem i buddhismem v mnoha ohledech v přímém rozporu – především ale islám uznává jediného Boha a odmítá uctívání idolů. 

Zakladatel Muhammad (570–632) byl jedním z proroků, kterým bylo sděleno slovo Boží. Učení, které předával dál svým žákům, se stalo základem Koránu. R. 622 uprchl s hrstkou stoupenců před pronásledovateli z rodné Mekky do Mediny, odkud vedl džihád – islám se šířil neuvěřitelnou rychlostí a brzy začal zapouštět kořeny nejen v Evropě (Španělsko), ale také v mnohých přístavech v jižní a jihovýchodní Asii. 

Po Muhammadově smrti nastal v komunitě rozkol a vznikly dvě sekty – ortodoxní sunnitská větev, v jejímž čele stáli zástupci Proroka, chalífové; na druhé straně ší’ia, kterou vedl Muhammadův zeť a posléze jeho následovníci, imámové. Islám se opírá o právo šarí’a, jež stanovuje tzv. pět pilířů islámu:

  1. vyznání víry, tj. „Není jiného boha než Alláha a Muhammad je jeho prorok.“
  2. modlitba pětkrát denně
  3. rozdávání milodarů
  4. půst (především v měsíci ramadánu)
  5. pouť do Mekky (pokud to umožňuje zdravotní stav a finance)

Výuka náboženství v mešitěPrvními muslimy v Indii byli již v 7. století obchodníci v přístavech na jihu země. První násilný vpád následoval v r. 711 v Sindhu, zásadní byly turecké vpády na konci 12. století, které vyústily vznikem Dillíského sultanátu a více než půl tisíciletí trvající kontinuální nadvládou muslimských panovníků nad podstatnou částí severní i jižní Indie. 

Specifickým rysem v Indii byli mystikové, súfíové, kteří podobně jako v případě hinduistického bhakti kladli důraz na osobní vztah k bohu a jeho niterné poznání prostřednictvím meditace a mystických zážitků, k tomu měla dopomáhat také například hudba (zpěv kavválí) a tanec. 

Období tolerance různých náboženství střídala období tvrdého pronásledování, výsledkem je fakt, že se dnes asi 10 % indické populace hlásí k islámu. Velkou zkouškou pro oba nejpočetnější tábory bylo vyhlášení nezávislosti Indie v r. 1947 a vznik samostatné, převážně hinduistické Indie a muslimského Pákistánu – ve vzájemných bojích zemřely na obou stranách tisíce lidí. 

Muslimové na Šrí Lance se dělí do dvou skupin: První jsou Moorové, potomci obchodníků z Arabského poloostrova, kteří zde v 8. století zakládají své první obchodní enklávy. Druhou skupinu tvoří Malajci, rovněž potomci obchodníků, kteří připlouvali z Jávy a Malajského poloostrova od 13. století.

Související články

Očkování do Indie

Před cestou do Indie je doporučeno ověřit si aktuální podmínky pro vstup do dané země. Stejně tak tomu je i v případě očkování. Lékařská péče zde není na takové úrovni jako v Evropě a z toho důvodu je cestovatelům doporučeno preventivní očkování. >> Podrobnosti o očkování do Indie << Pro ochranu zdraví na cestách po Indii je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A+B, břišnímu tyfu a choleře, která se v zemi vyskytuje endemicky a očkování poskytuje částečnou ochranu i proti cestovatelským průjmům, které jsou častým problémem cizinců.  Před odletem si také ověřte platnost Vašeho očkování proti tetanu. Preventivní vakcinace proti vzteklině je vhodná především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při výletech a  dlouhodobějších pobytech. Další očkování, které může lékař doporučit jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.  Mezi ně patří například očkování proti meningokokovým nákazám, dětské obrně a japonské encefalitidě. Do cestovní lékárničky nezapomeňte přibalit repelenty proti hmyzu, léky proti průjmům, probiotika, náplasti a dezinfekční gel na ruce... Jezte vše tepelně upravené, raději v restauracích než na ulicích.  Vodu kupujte pouze balenou a používejte ji i pro osobní účely např. čištění zubů, případně je možné pořídit si před cestou filtrační láhev na vodu. V některých oblastech Indie se vyskytuje malárie, zvýšené riziko je v období dešťů.  Je dobré se poradit o antimalarické profylaxi s odborným lékařem. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou zdraví při cestách do zahraničí. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2017/18 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů