Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Buddhismus se z Indického subkontinentu rozšířil do řady jihoasijských zemí a například na Šrí Lance se stal většinovým náboženstvím. Někteří přičítají rozhodující vliv na ústup buddhismu z Indie islámu. Pravdou ale je, že buddhismus zmizel i z jižní Indie, kam vliv muslimů tak silně nezasáhl, a ze severní Indie se vytratil dřív, než v ní muslimové nabyli rozhodující převahy.

Na Šrí Lanku přichází buddhismus v 3. století př. Kr., kdy k ostrovu připlouvá buddhistický misionář Mahindra – syn velkého indického panovníka Ašóky. Mahindra uchvátí svými vyprávěními o Buddhovi místní velmože, a ti nejenže přijímají nové učení, ale sami jej šíří mezi lidem. V době Mahindrova příchodu na ostrově neexistovala jednotná víra. Mísily se zde animistické kulty původních obyvatel Véddů s ideami migrujícího árijského a tamilského obyvatelstva z Indie.

Rozšíření buddhismu bylo v historii Šrí Lanky důležitým mezníkem. Buddhismus poznamenal způsob života a myšlení šrílanského obyvatelstva a výrazně se podílel na vzniku sinhálské kultury. Na Šrí Lanku podle pálijských kronik zavítali vyslanci indického císaře Ašóky, kteří dovezli kromě Buddhova učení také odnož posvátného stromu, pod nímž Buddha dosáhl osvícení. Panovník sazenici osobně zasadil v prostorách nově založeného kláštera Mahávihára v Anurádhapuře. Fíkovník tam dodnes roste a zdobí ho modlitební praporky. Šrílanští vládci se stali významnými mecenáši buddhistické obce a vyzdobili své sídelní město Anurádhapuru řadou monumentálních staveb, mezi nimiž vynikaly rozsáhlé buddhistické kláštery a stúpy.

Buddhismus na Šrí Lance prošel intenzivním vývojem, který máme zdokumentovaný od 1. století př. Kr. Zdejší mniši totiž sepsali rozsáhlý soubor komentářů buddhistického učení, učebnic a gramatik jazyka páli. Postupně se Šrí Lanka stala důležitým centrem théravádového buddhismu (doslova učení starších). Význam Anurádhapury jako náboženského střediska nadále vzrostl, když se sem ve 4. století dostal posvátný Buddhův ostatek, jeho zub, který princezna z indické Kalingy uchránila před nepřáteli a dovezla ho sem ukrytý ve svých vlasech. Král nechal pro vzácný Buddhův zub vytvořit nákladnou schránku a postavil pro ni zvláštní svatyni. Buddhův zub se vždy těšil velké úctě. Lidé věřili, že ten, kdo jej vlastní, má právo vládnout Šrí Lance.

Napříč šrílanskou společností jsou uctívána synkretická božstva:

  • Kataragama – stojí v čele božstev, všemocné a ochranné božstvo ostrova uctívané buddhisty, hinduisty i původním obyvatelstvem Véddy. Božstvo je stotožňováno s hinduistickým bohem války Skandou.
  • Ganadévijó – hinduistický Ganéša, na Šrí Lance velice oblíbené domácí božstvo odstraňující
    překážky a přinášející do domu harmonii a úspěch.
  • Pattini – bohyně plodnosti a zdraví, ochraňuje zejména před neštovicemi.
  • Sáman – božstvo střežící posvátnou Adamovu horu.
  • Sakka – vládce všech bohů ostrova, jak hinduistických, tak buddhistických.
Fotogalerie k článku
Související články

Křesťanství v Indii a na Šrí Lance

Křesťanství se údajně objevilo v Indii již krátce po svém vzniku – r. 52 se prý v dnešní Kérale objevil svatý Tomáš a o dvacet let později byl umučen v Madrásu. Na jeho památku zde byla postavena bazilika Sv. Tomáše. První skutečné doklady o přítomnosti křesťanů jsou z 6. století, kdy se opět na jihu usídlili syrští křesťané. Významnou stopu zanechal v Indii František Xaverský – od r. 1552 působil v Góe a zaměřoval se především na obyvatele ze skupiny „nedotýkatelných“. Na lidi z „okraje společnosti“ se zaměřili i Britové a zaznamenali velké úspěchy při misiích na SV, kde se na víru obraceli původní obyvatelé z domorodých kmenů – hlavně ve státech Mizóram, Nágsko a Méhgálaj. Kromě těchto oblastí je křesťanství silně zastoupeno v Góe, Kérale a Tamilnádu. Na Šrí Lance se podle křesťanské tradice poprvé objevuje křesťanství s apoštolem Tomášem, který přišel na ostrov z jižní Indie. V průběhu jeho působení a v následujících stoletích se na pobřeží díky připluvším obchodníkům vytvářely malé komunity křesťanů. Až s příchodem portugalských misionářů v prvních letech 16. století dochází na ostrově k masivním konverzím k římskokatolické církvi převážně z řad Karavů a nízkých kast. Poté, co Holanďané v 17. století převzali kontrolu nad ostrovem, zakládají zde Holandskou reformní církev. O sto padesát let později se k ní hlásí až 21 % šrílanské populace. S ochabováním koloniální vlády dochází postupně k poklesu počtu věřících až na současných necelých 7 %.

Celý článek

Očkování na Šrí Lanku

Ostrov Šrí Lanka je označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů světa a patří mezi často vyhledávané destinace turistů v jihovýchodní Asii. Návštěvník může volit mezi rekreační dovolenou v luxusním resortu, nebo plánovat dobrodružnou cestu i do odlehlejších oblastí ostrova. V obou těchto případech je vhodné před cestou myslet na prevenci zdraví na cestách... >> Podrobnosti o očkování na Šrí Lanku <<  Při plánované cestě na Šrí Lanku je dobré prověřit si aktuální platnost očkování proti tetanu. Mezi základní očkování pro každého turistu patří očkování proti žloutenkám typu A+B a očkování proti břišnímu tyfu.  Očkování proti žluté zimnici není pro evropské turisty povinné a ani se tato nemoc na Šrí Lance nevyskytuje. Státem je očkování proti žluté zimnici vyžadováno po příjezdu ze zemí, kde se toto onemocnění vyskytuje. Při pobytech v uzavřeném prostoru, kde je velká kumulace lidí (např. letadlo, místní doprava, noclehárny), je na místě zvážit očkování proti meningokokovým, případně pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem. Při pobytu v odlehlých oblastech nebo na venkově je doporučeno očkování proti vzteklině, která patří stále mezi smrtelná onemocnění.  Dále doporučujeme očkování proti choleře, protože tato vakcína v nápoji chrání i několik měsíců proti průjmům způsobeným bakterií E. coli. Tato bakterie je častou příčinou cestovatelských průjmů. Mimo očkování je vhodné zajistit si správné vybavení cestovní lékárničky. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, léky na teplotu, probiotika, léky proti průjmům, dezinfekce na kůži a další. Nezapomeňte na antibakteriální gel na dezinfekci rukou, případně filtrační láhev na čištění vody a repelenty proti hmyzu s vyšším obsahem DEET. Dbejte rovněž na další doporučení pro konkrétní destinaci, např. vyvarujte se pití nebalené vody a jejího použití na omytí potravin. Ani pro čištění zubů není doporučeno použít tamní zdroj vody, ale v rámci prevence zvolit balenou nebo filtrovanou vodu. Příčinou průjmových onemocnění mohou být kostky ledu, nedostatečně tepelně upravená strava, ovoce (konzumujte jen to, co jde oloupat). Stravujte se raději v restauracích než po ulicích. Velmi nízké riziko malárie je pouze na severu země. V ostatních oblastech se malárie nevyskytuje. Velkým problémem je ale výskyt dengue horečky, kterou přenáší komár. Proto doporučujeme používat vhodné repelenty. Další doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat. Před cestou do zahraničí je vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách.  Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek
Katalog 2019 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů