Vyhledat zájezd na mapě

Buddhismus se z Indického subkontinentu rozšířil do řady jihoasijských zemí a například na Šrí Lance se stal většinovým náboženstvím. Někteří přičítají rozhodující vliv na ústup buddhismu z Indie islámu. Pravdou ale je, že buddhismus zmizel i z jižní Indie, kam vliv muslimů tak silně nezasáhl, a ze severní Indie se vytratil dřív, než v ní muslimové nabyli rozhodující převahy.

Na Šrí Lanku přichází buddhismus v 3. století př. Kr., kdy k ostrovu připlouvá buddhistický misionář Mahindra – syn velkého indického panovníka Ašóky. Mahindra uchvátí svými vyprávěními o Buddhovi místní velmože, a ti nejenže přijímají nové učení, ale sami jej šíří mezi lidem. V době Mahindrova příchodu na ostrově neexistovala jednotná víra. Mísily se zde animistické kulty původních obyvatel Véddů s ideami migrujícího árijského a tamilského obyvatelstva z Indie.

Rozšíření buddhismu bylo v historii Šrí Lanky důležitým mezníkem. Buddhismus poznamenal způsob života a myšlení šrílanského obyvatelstva a výrazně se podílel na vzniku sinhálské kultury. Na Šrí Lanku podle pálijských kronik zavítali vyslanci indického císaře Ašóky, kteří dovezli kromě Buddhova učení také odnož posvátného stromu, pod nímž Buddha dosáhl osvícení. Panovník sazenici osobně zasadil v prostorách nově založeného kláštera Mahávihára v Anurádhapuře. Fíkovník tam dodnes roste a zdobí ho modlitební praporky. Šrílanští vládci se stali významnými mecenáši buddhistické obce a vyzdobili své sídelní město Anurádhapuru řadou monumentálních staveb, mezi nimiž vynikaly rozsáhlé buddhistické kláštery a stúpy.

Buddhismus na Šrí Lance prošel intenzivním vývojem, který máme zdokumentovaný od 1. století př. Kr. Zdejší mniši totiž sepsali rozsáhlý soubor komentářů buddhistického učení, učebnic a gramatik jazyka páli. Postupně se Šrí Lanka stala důležitým centrem théravádového buddhismu (doslova učení starších). Význam Anurádhapury jako náboženského střediska nadále vzrostl, když se sem ve 4. století dostal posvátný Buddhův ostatek, jeho zub, který princezna z indické Kalingy uchránila před nepřáteli a dovezla ho sem ukrytý ve svých vlasech. Král nechal pro vzácný Buddhův zub vytvořit nákladnou schránku a postavil pro ni zvláštní svatyni. Buddhův zub se vždy těšil velké úctě. Lidé věřili, že ten, kdo jej vlastní, má právo vládnout Šrí Lance.

Napříč šrílanskou společností jsou uctívána synkretická božstva:

  • Kataragama – stojí v čele božstev, všemocné a ochranné božstvo ostrova uctívané buddhisty, hinduisty i původním obyvatelstvem Véddy. Božstvo je stotožňováno s hinduistickým bohem války Skandou.
  • Ganadévijó – hinduistický Ganéša, na Šrí Lance velice oblíbené domácí božstvo odstraňující
    překážky a přinášející do domu harmonii a úspěch.
  • Pattini – bohyně plodnosti a zdraví, ochraňuje zejména před neštovicemi.
  • Sáman – božstvo střežící posvátnou Adamovu horu.
  • Sakka – vládce všech bohů ostrova, jak hinduistických, tak buddhistických.
Fotogalerie k článku
Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů