Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Na Filipínách se můžeme setkat se 120–175 (záleží na způsobu klasifikace) jazyky. Téměř všechny se řadí do skupiny jazyků austronéských, tedy do stejné skupiny jako indonéština a malajština. Přes veškeré počty jazyků jsou pouze dvě řeči považovány za jazyky úřední – angličtina a filipínština, přičemž přibližně 12 jazyků lze považovat za pomocné úřední jazyky. 

Historicky po přibližně tři století byla úředním jazykem také španělština, jazyk koloniálních pánů, a to až do počátku 20. století. Dokonce i národní hrdina José Rizal psal svá díla španělsky. Po odchodu Španělů ale tento jazyk nebyl dále používán a byl nahrazen jazykem nové správy – angličtinou a později především filipínštinou, jazykem vycházejícím z řeči tagalog. Tato řeč byla zvolena národním jazykem r. 1937. R. 1939 byl tagalog tehdejším prezidentem Quezónem označen jako Wikang pambansa, doslova „národní řeč“. Důvodů, proč se základem společné řeči stal právě tagalog, je několik. Jednalo se o řeč srozumitelnou a všeobecně používanou v celém souostroví, na rozdíl od ostatních filipínských řečí se dále nedělila na poddialekty, tagalog byl vždy řečí, kterou se mluvilo v okolí Manily, tedy v okolí centra, a v neposlední řadě literární tradice řeči tagalog byla nejvyspělejší a nejbohatší. Jednalo se také o jazyk revoluce z r. 1896, spjatý s touto událostí a také s hnutím Katipunan. 

R. 1959 byla řeč přejmenována na pilipino. R. 1973 vznikl tlak na rozvoj národní řeči, označované již nyní jako filipino. Filipínština má být národní řeči, obohacovanou obohacována všemi jazyky filipínského národa. V praxi se ale jedná o jazyk velmi podobný řeči tagalog, pouze s určitými výpůjčkami. Ve veřejném životě soupeří o vliv filipínština s angličtinou – v určitých oblastech je dominantní angličtina (publikační činnost), v jiných filipínština (jednotící řeč pro filipínské komunity po celém světě, stejně tak i jako lingua franca po celém souostroví). Všeobecně lze říci, že filipínská populace je do značné míry polyglotní, většina populace mluví anglicky, filipínsky a jazykem svého etnika. Filipínština historicky měla a dosud má silný jednotící aspekt v etnicky a jazykově velmi pestrém prostředí, podobně jako indonéština.

Filipínština sama je standardizovanou formou jazyka tagalog, náležejícího mezi austronéské jazyky. Jedná se o jazyk příbuzný javánštině, indonéštině a malajštině a také jazyku tao (jeden z jazyků mluvených na Tchaj-wanu), dále jazykům mluveným na pacifických ostrovech a překvapivě i malgaštině používané na Madagaskaru. Jedná se o jazyk netonální, má snadnou výslovnost a komplexní gramatiku. Zásadní vliv na slovní zásobu měly sanskrt, španělština a angličtina. Před příchodem Španělů byl tagalog zapisován hláskovou abecedou, poté byla převzata latinka, kterou se řeč zapisuje dodnes. 

Výslovnost filipínštiny je jednoduchá, stejně jako v češtině jedno písmeno vždy zastupuje jednu hlásku a v zásadě platí, „jak čtu, tak vyslovuji“. Výjimku tvoří nepříliš časté písmeno „c“, které se vyslovuje jako „k“. Pokud slova vypadají podobně jako v angličtině, jedná se většinou o přejímky z tohoto jazyka a také se tak vyslovují. Koloniální minulost země je důvodem, proč je filipínština často doplňována o slova anglická či španělská, často dokonce v rámci jediné věty.

Související články

Očkování na Filipíny

Filipíny se řadí mezi nejlidnatější země světa a cestovatelům přináší podívanou na přírodní i historické krásy. Před cestou doporučujeme očkování proti žloutenkám typu A+B a očkování proti břišnímu tyfu, dále je potřeba si také zkontrolovat platnost svého přeočkování proti tetanu, případně další povinná očkování z dětství jako např. spalničky, příušnice, zarděnky. >> Podrobnosti o očkování na Filipíny << Očkování proti žluté zimnici není pro evropské turisty povinné a ani se tato nemoc na Filipínách nevyskytuje. Státem je očkování proti žluté zimnici vyžadováno po příjezdu ze zemí, kde se toto onemocnění vyskytuje.  Pokud budete pobývat v uzavřeném prostoru, kde je velká kumulace lidí (např. letadlo, místní doprava, noclehárny), je na místě zvážit očkování proti meningokokovým, případně pneumokokovým infekcím, které se přenášejí vzduchem. Při pobytu v odlehlých oblastech a na venkově je doporučeno očkování proti vzteklině (k nákaze může dojít při pokousání např. toulavým psem, opicí) a japonské B encefalitidě přenášené komáry.  Dále doporučujeme očkování proti choleře, protože tato vakcína v nápoji chrání i proti průjmům způsobeným bakterií E. coli. Tato bakterie je častou příčinou cestovatelských průjmů. Další doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat, a proto je před cestou do zahraničí vhodné vše zkonzultovat s lékařem v očkovacím centru, který Vám sestaví individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách. V rámci prevence dodržujte základní hygienická pravidla, např. vyvarujte se pití nebalené vody a jejího použití na omytí potravin či čištění zubů. Nenechte si přidávat led do nápojů. Konzumujte ovoce, které lze oloupat, a jezte vše tepelně upravené. Mimo očkování je vhodné zajistit si správné vybavení cestovní lékárničky. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, léky na teplotu, probiotika, léky proti průjmům, dezinfekce na kůži a další. Nezapomeňte na antibakteriální gel na dezinfekci rukou, případně filtrační láhev na čištění vody a repelenty proti hmyzu. Riziko malárie na Filipínách je pouze na některých ostrovech a je vyšší v období dešťů. O preventivním užívání antimalarik je dobré se vždy poradit s odborným lékařem. Malárie a některá další onemocnění (např. dengue horečka) se přenáší bodnutím komárem. Proto je nezbytné chránit se proti poštípání vhodnými repelenty, oblečením a ev. moskytiérou. Zdroj článku: odborný tým očkovacích center Avenier Doporučení týmu CK China Tours ohledně očkování

Celý článek

Filipíny – cestování, památky

Filipíny jsou souostroví ležící v západním Tichém oceánu, na okraji takzvaného Pacifického kruhu ohně. Tato oblast patří k nejaktivnějším tektonickým oblastem světa. Nepřekvapí tedy, že na Filipínách nalezneme mnoho sopek a také že zemi často postihuje zemětřesení. Z východní strany je také otevřena oceánu, a proto bývá zasahována silnými tajfuny. Na druhou stranu tato poněkud nešťastná poloha znamená pro zemi požehnání v podobě velmi úrodné půdy a dostatku srážek – Filipíny jsou díky těmto faktorům zemí s obrovskou biodiverzitou.  Samotné souostroví sestává ze 7107 ostrovů a ostrůvků, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí – Luzon, Visajské ostrovy a Mindanao. Největší ostrov Luzon je zároveň přirozeným politickým, ekonomickým a kulturním centrem země, hlavní město Manila se nachází právě zde. Visajské ostrovy, jež najdeme na JV od Luzonu, tvoří mnoho menších či větších ostrovů (Cebu, Bohol, Leyte, Samar). Nejvýznamnějším z nich a centrem oblasti je ostrov Cebu s hlavním městem Cebu City, které je po Manile druhým nejdůležitějším městem na Filipínách. Úplně na jihu pak leží oblast a ostrov Mindanao s hlavním městem Davao City. Mindanao je etnicky a kulturně nejpestřejší oblastí Filipín, je ale zároveň oblastí málo navštěvovanou v důsledku letitých sporů a bojů centrální vlády s místní muslimskou populací.  

Celý článek
Katalog 2018 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů