Vyhledat zájezd na mapě

Thimphu leží v zalesněném údolí v poměrně velké výšce. Přestože v údolí Thimphu byly kláštery i nepočetné osídlení už před prvním šabdrungem, samotné Thimphu neexistovalo jako město až do r. 1961, kdy se stalo hlavním městem Bhútánu. První auta se tu objevila v r. 1962, venkovský ráz města však přetrvával do konce 70. let. V 90. letech se začal počet obyvatel prudce zvyšovat a dnes je odhadován na 50 tisíc. 

ThimphuO Thimphu se říká, že je jediným hlavním městem na světě bez semaforu. Ve skutečnosti byl jeden postaven před několika lety, ale obyvatelé si stěžovali, že je příliš neosobní a nevzhledný, a tak byl odstraněn. Na dopravu tak i nadále dohlížejí policisté, kteří během dne řídí městský provoz svými poněkud přehnanými gesty. 

Tašičho dzong

V r. 1216 postavil lama Gjalwa Lhanangpa dzong Dhoghen na místě, kde dnes stojí Dečhen Podrang. Dzong Dhoghen doznal v průběhu věků mnoha stavebních úprav až jej v r. 1641 první šabdrung přejmenoval na Tašičho dzong („dzong vznešené víry“). Dzong (pevnost) sloužil jak civilním úředníkům, tak duchovenstvu. Pro obě dvě skupiny byl však dzong nedostačující, a proto šabdrung nechal postavit ještě tzv. dolní dzong. V polovině 18. století byl Tašičho dzong opět přestavěn tak, aby mohl pojmout oba stavy. Původní dzong byl zničen požárem v r. 1771 a poté byl ponechán svému osudu až do r. 1962. V tomto roce král Džigme Dordži Wangčhuk zahájil pětiletý projekt kompletní obnovy stavby. V současnosti je zde sekretariát, panovnická místnost a kanceláře krále, jakož i ministerstvo financí a vnitra.

Gompa Drubthob

Gompa (klášter) poskytuje zázemí ženskému mnišskému řádu zilukha. Z jeho prostor se naskýtá hezký výhled na Tašičho dzong a celé město

Dečhen Podrang

Je místem, kde stál původní Tašičho dzong. Od r. 1971 je sídlem klášterní školy. V místní gompě jsou k vidění fresky z 12. století, které byly obnoveny v rámci projektu UNESCO.

Národní knihovna

Byla založena v r. 1967 za účelem uchování starověkých dzongk a tibetských textů. Texty v tibetském stylu jsou uskladněny v horním poschodí, zatímco anglicky psané knihy v přízemí. Většina knih se věnuje buddhismu a historii regionu Himálaje. V prostorách knihovny je možné spatřit místní návštěvníky, jak drmolí posvátné mantry, jelikož knihovna uchovává nespočet posvátných knih.

Památný čorten

Tento velký čorten (stúpa) je jednou z nejvýznamnějších staveb ve městě a pro mnohé věřící objektem každodenního uctívání. Byl postaven v r. 1974 na památku třetího krále Džingme Dordži Wangčhuka a ve svém interiéru skrývá náboženské malby a soubor tantrických soch.

Národní institut tradiční medicíny

Byl založen v r. 1988 pro potřeby místních obyvatel z fondů Evropské unie. Institut je otevřený veřejnosti a je možné sledovat proces výroby některých léčiv přímo v laboratoři.

Tradiční medicína, ve světě známá jako tibetská, je praktikována v mnoha zemích jak východních, tak i západních. Je svou podstatou blízká medicíně čínské a především indické medicíně ájurvédě a je jedním z nejstarších léčebných systémů na světě. Tibetská medicína je založena na nauce o třech tělesných energiích a pěti původních prvcích. Disharmonie těchto tří energií a pěti prvků vede k psychosomatickým poruchám a může vyústit v onemocnění. Tibetští lékaři vyvinuli rozsáhlý a účinný systém léčby nemocí pomocí bylinných léků a nejrůznějších léčebných postupů. Tyto vědomosti jsou po staletí udržovány až do současnosti. Tibetská lékařská věda je nedílnou součástí tibetské kultury a prošla vývojem mnoha staletí. Lidé věří, že původ tibetské lékařské tradice je tak starý jako samo lidstvo.

Minizoo a takin

Takin - posvátné zvíře BhútánuNejvětším lákadlem minizoo ukryté v lesech nad Thimphu je národní zvíře – takin. Na první pohled tento sudokopytník připomíná tělem bizona, rohy pakoně, nosem losa a svou rychlostí a hbitostí při skákání po skalách kamzíka. Ve skutečnosti je jeho nejbližším příbuzným pižmoň.

Kůže takinů produkuje olej, který efektivně chrání zvířata proti dešti a mlhám. Důvod, proč se takin stal národním zvířetem, je jak v jeho podivném vzhledu, tak v mytologii. Traduje se, že jej stvořil lama Drukpa Kunlej, tzv. Bláznivý mnich, z kostí dobytčete a kozy, zvířat, která měl k obědu.

Místa můžete navštívit na zájezdu

Fotogalerie k článku
Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů