Vyhledat zájezd na mapě

Stručně o zájezdu
  • Fénické, antické, křesťanské a arabské památky
  • Tyros, Andžar, Byblos a monumentální perla antiky Baalbek 
  • Hluboká údolí a cedrové lesy
  • Skvělá kuchyně i víno

Dalším střípkem do naší blízkovýchodní mozaiky je Libanon. Tato oblast středomořského pobřeží a blízkého vnitrozemí nabízí především pestrou škálu památek od Féničanů, Řeků a Římanů přes rané křesťanství, později islám až po středověk, zasazenou do monumentální kulisy třítisícových hor. Perlou antiky je helénistický Baalbek s pověstnými terasami a největšími kamennými bloky, jaké kdy člověk opracoval a přemístil. Přes první křesťanské chrámy a nekropole a přes islámské památky se na naší pouti blízkovýchodní historií dostaneme až ke středověkým křižáckým hradům z doby bojů o Svatou zemi. Kromě historických památek samozřejmě nevynecháme přírodní krásy a zajímavosti a nahlédneme i do současného života muslimských i křesťanských Arabů. Celou cestu si zpestříme skvělou kuchyní a báječným vínem, které zde začali pěstovat jako první již Féničané.

Mapa zájezdu
Zájezd den po dni
1. den

Praha – Bejrút: přílet a transfer do hotelu.

2. den

Bejrút: prohlídka hl. m.– velmi zdařilé Národní muzeum s pozoruhodnou sbírkou archeologických nálezů z celého Libanonu (největší sbírka sarkofágů na světě, fénické stély, křesťanské mumie z období středověku, antické sochy a překrásné mozaiky); Place de l'Etoile a okolí (parlament, hodinová věž, sídlo premiéra Grand Serai, hlavní maronitská katedrála sv. Jiří, mešita Mohammada al-Amína včetně interiéru a hrobky Rafíka Harírího, řecká ortodoxní katedrála sv. Jiří, interiéry mešity al-Omari – původně kostel Sv. Jana Křtitele ze 12. stol. přestavěný mamlúky, antické vykopávky včetně římských lázní), Náměstí mučedníků; nábřežní promenáda; Holubí skála.

3. den

Dér Al-Kamar: prohlídka jednoho z nejhezčích měst v Libanonu v pohoří Šúf, bývalé sídlo drúzských vládců od 16. stol. – exteriéry mešity emíra Fachruddína Maanského a palác emíra Júnuse Maanského, část interiérů Hedvábného chrámu a Fachruddinova paláce, serail emíra Jusefa Chéhaba, maronitský kostel Panny Marie z hory; Bejtuddín – palácový komplex, bývalá pevnost emíra Bašíra z 18. stol., sbírka mozaik z Jehy.

4. den

Jeskynní labyrint Džaíta – jedny z nejpůsobivějších krápníkových jeskyní na světě; vyhlídka z vesničky Harrísa se sochou Panny Marie Libanonské, která shlíží vysoko nad Džúníjskou zátokou na mnoho kostelů a katedrál nejrůznějších církví rozesetých po okolní krajině (včetně brutalistické betonové katedrály); Byblos (malebný prastarý fénický přístav, nejstarší nepřetržitě osídlené město světa) – velkolepý archeologický areál s chrámy z 5. stol., nekropole, divadlo, hradby, zrestaurovaný křižácký hrad obehnaný vodním příkopem, středověké jádro města s malebným súkem.

5. den

Údolí Kadíša  s mnoha maronitskými kláštery a ceněnými cedrovými lesy, jejichž stáří může být až 2000 let;prohlídka kláštera Dér Már Antonios Kozahjá z 11. stol. – nejstarší tiskařský lis na Blízkém východě, jeskyně Sv. Antonína; Bšarré (město na úpatí údolí Kadíša, rodiště proslulého básníka Chalíla Džibrána) – Džibránovo muzeum v bývalém klášteře s jeho hrobkou vytesanou do skály, krásný výhled na údolí.

6. den

Cesta údolím Biká do Baalbeku , nejvýznamnější i nejzachovalejší římské lokality na Blízkém východě – gigantické chrámy, nevyšší antické sloupy, zdobné basreliéfy, vstupní brány aj.; Andžar (dnes převážně „arménské město“, jehož obyvatelé uprchli v r. 1915 před tureckou genocidou) – jediné dochované rozvaliny sídla ummájovských chalífů z 8. stol. (paláce, obchodní třídy, lázně, mozaiky, kanalizace...); Ksara – nejstarší a nejznámější libanonské vinařství, které dodnes využívá rozsáhlé jeskynní komplexy ke zrání vína, degustace vína.

7. den

Týros (Súr) – starověké fénické město s četnými archeologickými lokalitami: římské a byzantské cesty, římský hipodrom (druhý největší svého druhu), kolonáda s monumentální bránou, pozůstatky středověkého města; přístav Sidón – křižácký „Mořský hrad“, jenž je s pevninou spojen kamenným mostem, tajemné uličky středověkého krytého súku, největší a nejkrásnějšíz mnohých chánů(obchodní dvůr, zájezdní hostinec) Chán al Frandž.

8. den

Volno (možnost koupání), fakultativní aktivity, např. výlet do Tripolisu (Tarábulus), proslulého arabskou architekturou – ohromná Citadela Raymonda de Saint-Gilles, Velká mešita al Mansúr, exteriéry medres v mamlúckém a otomanském stylu, hammámy, středověké arabské súky včetně mýdlového; neslavnější cukrárna „Hallab 1881“.

9. den

Letecky zpět do Prahy.

Termíny zájezdu

DVOJNÁSOBNÁ SLEVA pro stálé klienty!

Podmínky
V ceně zahrnuto:
  • letenka Praha–Bejrút–Praha (vč. všech poplatků)
  • pronajatý minibus/autobus
  • 8x hotel ***/**** se snídaní
  • informační materiály
  • průvodce CK.
Víza:

Upozorňujeme, že libanonské vízum (uděluje se zdarma po příletu) je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Pořadatel:
CK Adventura
Fotogalerie
Katalog 2021 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů