Vyhledat zájezd na mapě

Hinduismus je komplex nábožensko-sociální, není možno určit, kdy přesně vznikl. Nemá žádného zakladatele. Prodělal dlouhý vývoj od védských náboženství přes bráhmanismus ke vzniku hinduistických sekt. Nemá žádnou bibli či korán, který by vymezoval závazné představy pro všechny vyznavače – je to náboženství bez dogmat. 

Bohyně Kálí v hinduistickém chrámuPo stránce náboženské je nesmírně tolerantní, ne tak už po stránce přísně hierarchizovaného kastovního systému – na rozdíl od indického hinduismu je ale vlivem buddhismu nepálské kastovnictví podstatně méně striktní. 

Navazuje na učení upanišad, víru v převtělování každého jedince (átmana), a to dle karmanu (činů, kterých se dopustil) – toto je společné hinduismu, buddhismu i džinismu. Cílem člověka je dosáhnout vymanění se z koloběhu životů a dosažení spásy.

Hinduistický pantheon

Hinduisté uctívají velké množství bohů, i když mohou uctívat jen boha jednoho. Během doby se vyvíjel od védských božstev až do dnešní podoby. Nejstarší božstva jsou spojována s původními kulty – Agni (bůh ohně), Súrja (bůh slunce) či nepálská bohyně Annapúrna. Hlavní trojici však i zde tvoří Brahma (stvořitel), Višnu a Šiva. Brahma není běžně uctíván, má málo společného s životem smrtelníka. Višnu a Šiva je hinduisty nejuctívanější dvojce bohů. 

Višnu – pomocník lidí a zachránce světa, kdykoli mu hrozí nebezpečí ze strany sil zla. V Nepálu je často uctíván jako Narájan, nepálští králové byli považováni za vtělení Višnua. Jeho atributy jsou lastura, disk, hůl a lotos, jízdním zvířetem je Garuda – napůl pták, napůl muž. Objevuje se v deseti inkarnacích (avatárech), mezi nejznámější se řadí tyto:

Ráma – ukončí tyranii démona Rávany;

Buddha – učiní konec zabíjení zvířat k obětím;

Kršna – zabije zlého démona Kansu;

Šiva – božstvo s podvojným charakterem – strašný a obávaný, ale současně i plný milosti a soucitu. Kult boha Šivy je spojen s extází – v představách věřících Šiva tančí na místech, kde se spalují zemřelí, posypává si tělo pohřebním popelem a na krku má místo girlandy náhrdelník z lebek. Když přichází na svět v podobě žebrajícího askety, slouží mu za nádobu na milodary lidská lebka. Je také bohem asketismu a oběti. V ruce třímá trojzubec, jeho jízdním zvířetem je býk Nandin. Často bývá reprezentován lingamem – falickým symbolem. V Nepálu bývá nejčastěji uctíván jako Pašupati (hodný „pán tvorstva“), Bhirava (děsivý, nejčastěji černý nebo bílý) či Mahádéva (především mimo Káthmándské údolí). 

Mačchendranáth – považován za ochránce Káthmándského údolí, pán deště a monzunů; údajně vtělení Avalokitéšvary (bódhisattvy soucitu). Objevuje se ve dvou verzích – Seto Mačchendranáth (bílý, především v Káthmándú) nebo Rato Mačchendranáth (červený, hlavně v Pátanu). 

Talédžu – nepálské jméno Durgy, manželky boha Šivy v její děsivé podobě. S jejími oslavami souvisí nejdůležitější hinduistický svátek v Nepálu – dasain.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů