Vyhledat zájezd na mapě

Leží v úrodném údolí na břehu řeky Kerchy (starověká Uknu). V Súsách provádělo vykopávky několik francouzských archeologů v 19. století, ale až britský archeolog W. K. Loftus r. 1952 identifikoval Súsy s biblickým městem Šúšan. Největší domi-nantou Sús je pevnost, která byla postavena francouzskými archeology na obranu proti arabským kočovnickým kmenům. Pevnost stojí na prehistorické akropoli, kde bylo nalezeno nejstarší osídlení, pak elamské královské budovy a nakonec achajmenovská citadela.

Archeologickou lokalitu lze rozdělit na tři části. Nejzachovalejší je apadana, kde stával palác krále Dareia a další dva paláce. Nalezly se zde dvě tabulky, jedna v elamštině a druhá v babylónštině, které vypovídají o rodovém původu achajmenovských králů. Nyní jsou v Teheránu v archeologickém muzeu. Z královského paláce se dochovaly pozůstatky 72 sloupů a jedna hlavice sloupu ve tvaru býčích hlav.

Súsy patří k nejstarším městům na světě. Doklady o osídlení jsou už kolem z období 7000 let př. Kr. První nalezená malovaná keramika pochází z let 5000–4000 př. Kr. První zbytky staveb se datují do let 3800–3300 př. Kr. V polovině 3. tisíciletí př. Kr. zde stávalo hlavní elamské město. V letech 1270–1240 př. Kr. elamský král Untaš Gal pře­sunul hlavní město do Čoqá Zambíl. R. 639 př. Kr. zničili Asyřané Súsy a elamskou říši.

Súsy nabyly na významu za dynastie achajmenovců, kteří si je r. 520 př. Kr. zvolili za své zimní hlavní město. Letním hlavním městem byly Ekbatany. R. 331 př. Kr. dobyl Súsy Alexander Makedonský. Později se město ocitlo pod vládou Sásánovců a r. 638 bylo dobyto Araby, r. 1218 bylo zničeno Mongoly.

Árámgáhe Dánijál (Danielova hrobka)

Hrobka biblického proroka Daniela je poutním místem muslimů i křesťanů. Biblická kniha Daniel vypráví o víře Daniela v Boha v době těžkých zkoušek. Daniel se spolu s ostatními Židy dostal do babylónského zajetí v r. 597 př. Kr. Dostal se na baby-lonský královský dvůr, protože vynikal svou moudrostí a schopností vykládat sny. S Danielem přišli i jeho druhové Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Daniel za všech okolností nepřestal věřit v Boha a jeho moc vytrhnout člověka z jakéhokoli utrpení.

Danielovy pozůstatky byly údajně objeveny v 7. století, za doby arabského vpádu chalífy Omara. Hrobka stojí na břehu říčky Ša´ur. Je vystavěna v chúzestánském stylu, který se vyznačuje typickou chúzestánskou špičatou kupolí.


Írán – poznávací zájezdy

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů