Vyhledat zájezd na mapě

V údolích pohoří Elborz se nachází několik hradů sekty assasínů. Nejznámějšími jsou hrady Alamut (u vesnice Gázor Chán) a Lambesar. Hrad Alamut byl původně postaven r. 860. Asasíni ho do své moci získali až r. 1090.

Asasíni bylo tajné hnutí šíitské sekty ismáílíje, které vzniklo ve 2. polovině 11. století a zaniklo asi o dvě stě let později, při mongolském tažení do Abbásovské říše, při němž Mongolové dobyli r. 1256 hlavní centrum asasínů, hrad Alamut. V r. 1258 vyvrátili Bagdád, centrum Abbásovské říše. V Sýrii se tato sekta udržela do r. 1273.

Asasíni jsou pouze považováni za nájemné vrahy, které jejich vůdce, jemuž byli oddáni, posílal odstranit ze světa jemu nepohodlné představitele seldžukovského státu atd. „Stařec z hor“, hlava asasínské sekty, si podle legendy zajišťoval naprostou poslušnost členů bratrstva tím, že jim ukázal, jak bude vypadat rajská zahrada, kam se dostane každý bojovník, který padne při plnění úkolu. Dle Marca Pola v horách existovala tajná zahrada, kde rostly nádherné stromy a keře a stály zde paláce zdobené zlatem, vedly kanály s tekoucí vodou, medem a vínem. Žily tam nejsvůdnější ženy, rajské hurisky. Zahrada měla být postavena podle vzoru ráje, který je dopodrobna popsán v Koránu. Do této zahrady byli prý adepti sekty přivedeni pod vlivem hašiše. Proto byli nazýváni hašašíjún. Z tohoto názvu je odvozen český název asasíni.

Hasan as-Sabbáh (1040–1124), přezdívaný „stařec z hor“, pocházel z Qomu, ze šíitského prostředí. Přiklonil se k radikální odnoži šíy ismaílíji, možná při své cestě do Egypta. Egyptu vládli v té době ismaílitští Fátimovci. Po svém návratu do Persiebojuje proti sunnitské moci seldžuckých tureckých vládců. Za své sídlo si zvolil hrad Alamut v obtížně dostupných horách Elborzu. Hasan byl zbožný a neuvěřitelně asketický muž. Nechal dokonce popravit svého syna za to, že ho přistihl pít víno. Hasan posiloval své pozice po celé Persii, ale v r. 1092 se seldžucký sultán Malikšáh rozhodl vojenskou invazí asasíny zničit. Podle legendy přísahal Hasan pomstu Malikšáhovi už za svého mládí. Tehdy asasíni provedli první politickou vraždu a zabili sunnitského Malikšáhova vezíra Nezámolmolka. Po Hasanově smrti se noví vůdcové sekty začali sami prohlašovat za imámy a nárokovali si dědičné právo na vůdcovství.


Írán – poznávací zájezdy

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů