Vyhledat zájezd na mapě

Původ jazyka není zcela vyjasněn, nejpravděpodobnější varianta je, že korejština se vyvinula z mandžusko-tunguzské jazykové rodiny. Struktura jazyka je podobná např. mongolštině a dalším mandžuským jazykům, avšak formálně jsou tyto jazyky natolik odlišné, že někteří jazykovědci ji vyčleňují jako samostatnou jazykovou rodinu. 

Korejština je aglutinační jazyk (jiný typ než většina indoevropských jazyků), tzn. že neuplatňuje skloňování jmen a časování sloves. Většina gramatických forem je vyjadřována morfologicky. 

Hangŭl je považován za jeden z nejlépe propracovaných systémů písma vůbec – je jednoduchý, přehledný a snadný na osvojení. Hangŭl byl uměle vytvořen v 15. století. Kromě něj se k zápisu korejštiny používaly (a dodnes používají) klasické čínské znaky, jejichž znalost v Koreji patří k základnímu vzdělání.

Vyhláška krále Sedžonga:

Jsouc cizího původu, čínské znaky nejsou sto vyjádřit smysl slov korejského jazyka. Mnoho obyčejných lidí nemá možnost písemně vyjádřit své myšlenky a pocity. Inspirován jejich těžkostmi, vytvořil jsem 28 písmen, která se snadno učí. Doufám, že tím přispěji k zlepšení úrovně jejich života.“ (Stanovisko krále Sedžonga vyjadřuje snahu o přispění k blahobytu korejského obyvatelstva a rozvoji korejské kultury.) 

Abeceda Hŭnmindžŏngŭm, jejíž vznik byl iniciován králem Sedžongem, měla původně 28 písmen, ze kterých se dodnes používá 24. Systém písma tedy sestává z 24 hlásek – 10 samohlásek a 14 souhlásek. Ze základní varianty hlásky mohou být odvozeny další komplikovanější formy, jako např. hlásky intenzifikované anebo zdvojené. Touto metodou mohou Korejci celkem vytvořit 40–50 hlásek. Tvar jednotlivých písmen byl pečlivě koncipován. Některá z písmen reflektují pozici mluvidel při jejich výslovnosti. To poukazuje na brilantní znalosti anatomie a lingvistiky.

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů