Vyhledat zájezd na mapě

Západní Papua (nazývaná také Irian Jaya), zabírá polovinu ostrova Nová Guinea a je nejvýchodnější indonéskou provincií. Vzhledem ke své poloze a historii je velmi řídce osídlena – zaujímá asi 22 % celkové rozlohy Indonésie, na ploše přibližně 3x větší než ostrov Jáva (kde žije 130 milionů obyvatel) žijí přibližně pouze 3 miliony osob. Převažujícím etnickým typem zde jsou Papuánci a Melanésané, etnikum zcela odlišné od většinových Austronésanů – hlavní etnické skupiny JV Asie.

Geografické podmínky (často odlehlá, nepřístupná údolí a izolované oblasti) vedly k zachování značného množství zcela nezávislých a vzájemně pouze vzdáleně zpřízněných jazyků – jejich počet se dle způsobu klasifikace pohybuje v rozmezí 200–700. Nejběžněji mluvenými jazyky jsou Dani, Yali Ekari a Biak. Přibližně 2/3 obyvatel se hlásí ke křesťanství (výsledek intenzivní misionářské činnosti), často obohacenému o animistické prvky původních náboženství.

Díky nízkému počtu obyvatel se na Papui do velké míry zachovaly původní pralesy, jež spolu s poměrně primitivními kulturami domorodců tvoří hlavní lákadlo pro návštěvu ostrova. Je jimi pokryto přibližně 75 % území, které se pyšní obrovskou biodiverzitou – Západní Papua se nachází na východ od Wallaceovy linie a převažující fauna a flóra je australského typu. Můžeme se tu proto setkat s vačnatci, stromovými klokany, kasuáry, z ptactva zaujmou především nádherně zbarvené rajky a papoušci kakadu.

Kontroverzní připojení Západní Papuy k Indonésii r. 1969 (přibližně 1000 kmenových náčelníků rozhodlo o osudu celého zbytku populace) vedlo k trvalému odporu vůči centrální vládě a také k silným separatistickým tendencím. V současné době je tento trend poněkud otupen udělením rozsáhlé autonomie.

Nejvyšší hora Západní Papuy, Puncak Jaya, je se svými 4884 m výšky zároveň také nejvyšší horou Indonésie. Hlavním městem provincie je město Jayapura.

Baliemské údolí

Baliemské údolí se silným zastoupením etnika Daniů, je jednou z nejvíce navštěvovaných lokalit Západní Papuy – přičemž obrat „nejvíce navštěvovaný“ rozhodně neznamená žádné proudy turistů. Papua patří mezi nejvíce odlehlá, nejméně navštěvovaná a nejvíce zachovaná území světa. Samotné údolí je přibližně 80 km dlouhé, 20 km široké a leží v nadmořské výšce asi 1600 m n.m. Celková populace údolí se pohybuje okolo 100 000 osob, hlavním městem oblasti je Wamena. Údolí bylo objeveno teprve r. 1938 a od té doby je v omezené míře otevřené turismu. Místní obyvatelé si dodnes zachovali technologickou vyspělost na úrovni doby kamenné, přestože část Daniů již dnes žije z příjmů z cestovního ruchu a částečně opustila tradiční formy obživy a života. Etnikum je známé slavnostmi s hostinami (tradiční zabíjačka), které mají utužovat společenské vazby a ukázat bohatství a moc pořádajícího. Daniové jsou – stejně jako většina Papuánců – bojovným etnikem a konflikty a lokální války jsou běžnou a častou součástí jejich kultury a života. Ještě ve 20. století Daniové praktikovali rituální kanibalismus.

Místo lze navštívit na zájezdu

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů