Vyhledat zájezd na mapě

Terakotová (hliněná) armáda je jednoznačně největší turistickou atrakcí v okolí Xi’anu (Si-an). Jedná se o jedinečný archeologický nález artefaktů pocházejících z doby dynastie Qin (Čchin), tj. ze 3. století př.n.l. Objevil ji naprosto náhodou v r. 1974 místní rolník při kopání studny.

V r. 246 př.n.l. dosedl na trůn státu Qin třináctiletý mladík jménem Ying Zheng (Jing Čeng) a byl prohlášen Prvním císařem dynastie Qin, čínsky Qin Shihuang Di (Čchin Š’-chuang Ti). Díky svým velmi schopným rádcům porazil postupně všechny své nepřátele a v r. 221 př.n.l. založil státní útvar, který je považován za první centralizovaný stát na čínském území. Sjednotil měnu a písmo a zahájil grandiózní práce, např. stavbu opevněných paláců a především Dlouhé zdi, jež měla chránit území před nájezdy kočovných kmenů ze severu a západu. Opíral se o filozofii legistů, která zdůrazňovala poslušnost právnímu řádu vytvořenému lidmi, na rozdíl od konfucianismu, jenž preferoval harmonii lidského chování se zákony vesmíru. První císař dynastie Qin nechal spálit všechny nalezené konfuciánské knihy a možná i zaživa pohřbít přední konfuciánské učence. Vládl tvrdou rukou a vysloužil si pověst největšího tyrana mezi čínskými císaři. Čtyři roky po jeho smrti se říše rozpadla.

Mezi grandiozními díly Prvního císaře Qin stojí na čestném místě jeho pohřební mohyla. Doboví historici ji popisují jako obrovský palác zbudovaný z precizně opracovaných kamenů a dobře zajištěný proti nezvaným hostům. Stropy prý byly vyzdobeny pravými perlami, sochy zhotoveny ze stříbra a zlata. Hradby, které palác obklopovaly, byly dlouhé 6 km. Toto všechno dnes nemůžeme spatřit. Je to ukryté v pahorku, jehož útroby dosud nebyly odhaleny. Před hrobkou byl dobovými umělci v terakotě vyvedený 2 km dlouhý pohřební průvod sestavený z vojáků a dvorních hodnostářů, jehož část je dnes zpřístupněna veřejnosti.

Můžeme zde spatřit terakotové figury v dobových oblecích, s dobovými zbraněmi a odznaky hodností, koně v dobových postrojích, vozy a další autentické předměty používané v Číně před 2000 lety. Každá z postav má specifické rysy a předpokládá se, že je věrným zpodobněním konkrétní osoby. Nález je cenný nejen z hlediska uměleckého, ale především histografického, protože fantastickým způsobem obohatil znalosti historiků o životě na dvoře státu Qin. Kromě 1. sekce, obsahující 6000 postav, byla odkryta 2. sekce s 1000 postav a 3. sekce se 68 postavami a válečným vozem. Předpokládá se, že se průvod táhne až k hrobce Prvního císaře Qin, ale s odhalením a zpřístupněním se zatím váhá.

Místo lze navštívit na zájezdu

Fotogalerie k článku
Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů