Vyhledat zájezd na mapě

V dnešním článku se tentokrát nezaměříme na žádnou turistickou destinaci, ale podíváme se zblízka na praktickou otázku – zda si k zájezdu objednat tzv. připojištění stornopoplatků, nebo ne.

Cílem tohoto článku není přesvědčovat vás, abyste si pojištění zajistili. Nejsme motivováni ani provizí z pojistného ani samotnými pojišťovnami. Chceme vám pouze předložit více informací o této možnosti. Rozhodnutí necháváme vždy na vás.

Při objednávání zájezdu stojí kupující před rozhodováním, které dodatečné služby mají objednat. Nejčastější (a nutnou!) zvažovanou službou je určitě pojištění léčebných výloh (tzv. zdravotní pojištění). Čím dál častěji ale zákazníci přemýšlejí také o pojištění stornopoplatků, jak se běžně nazývá (oficiálně Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty).

K čemu slouží tzv. "storno" pojištění?

Toto pojištění se sjednává pro případ, kdy účastník z různých důvodů nemůže odjet na dovolenou nebo služební cestu. Pojištění storen lze zajistit k objednávce letenky, pronájmu auta, ubytování apod. Pojišťovna při splnění pojistných podmínek hradí vyúčtované náklady spojené se zrušením cesty.

Těmito náklady se rozumí stornopoplatky, které klientovi cestovní kancelář naúčtuje dle všeobecných podmínek cestovní smlouvy. Výše stornopoplatků se zpravidla odvíjí od počtu dní, jež do zahájení zájezdu zbývají. S přibližujícím se termínem odjezdu se výše stornopoplatků samozřejmě zvyšuje a u mnoha cestovních kanceláří činí posledních několik dní před zahájením zájezdu již 100 %.

Sjednání pojištění storen

Pojištění nákladů spojených se stornem lze zajistit společně s pojištěním léčebných výloh, nebo v dnešní době i samostatně. Sjednává se současně v den podpisu cestovní smlouvy nebo nejpozději s doplatkem zájezdu či služby. Platnost pojištění začíná dnem následujícím po zaplacení pojistného a končí v den odjezdu.

Podmínky pojištění

Minimální spoluúčast pojistníka bývá obvykle 20 %, ale v některých případech může být jen 10 %, nebo naopak třeba 30 %.

Oprávněnými důvody mohou být:

  • vážné akutní onemocnění
  • úmrtí
  • závažný násilný trestný čin
  • živelní událost (požár, povodeň…)
  • v některých případech i ztráta zaměstnání, zjištění těhotenství po uzavření pojistné smlouvy a například také žádost o rozvod

Podmínky se zpravidla vztahují i na tzv. blízké osoby. Pod pojmem „pojištěnému blízká osoba“ se rozumí manžel/manželka, rodiče a děti pojištěného. Pokud tedy účastníkovi před cestou nenadále akutně onemocní rodiče, děti či partner, může toto pojištění také uplatnit. Podobně se podmínky vztahují i na spolucestující osobu, pokud má tato také uzavřeno pojištění stornopoplatků.

Pojistné podmínky ale zahrnují také výluky. Pojištění často nelze uplatnit v případech komplikací s těhotenstvím, důvodem k plnění také nebývá nepřidělení dovolené zaměstnavatelem, nevydání cestovního pasu, neudělení víz nebo chronická nemoc apod.

Podmínky se liší dle pojišťoven, proto vždy doporučujeme pečlivě si podmínky předem prostudovat. V dnešní době existuje mnoho internetových stránek, kde lze sjednat pojištění online. Vždy musí být možnost přečíst si podmínky před závazným uzavřením pojištění. Také na našich internetových stránkách si je můžete stáhnout, a sice pojistné podmínky pojišťovny UNIQA, jejíž produkty klientům nabízíme v naší kanceláři.logo uniqa

Cena pojištění

Cena pojištění storen se odvíjí od celkové ceny zájezdu/služeb. Stanovuje ji buď procento z této částky (2,2–3,5 %), nebo cena stoupá v pravidelných odstupech s rostoucí cenou zájezdu (v případě UNIQA činí pojistné 2,2 % z ceny zájezdu). U zájezdů China Tours se pojistné většinou pohybuje v rozmezí od 1000 Kč do 2300 Kč.

Limity plnění

Cena není vše. Kromě pojistných podmínek je třeba pamatovat i na pojistné limity, tedy maximální výši ceny zájezdu/služeb, které pojištění pokrývá. Vždy si zkontrolujte, zda je váš limit plnění postačující.

ANO, nebo NE?

Takže jak se rozhodnout? Zvažte všechna pro i proti.

  • Nevýhodou pojištění jsou jistě výluky, které předem vylučují některé možné příčiny zrušení cesty. Jistá je také spoluúčast pojištěného, jejíž celkovou výši zhodnotí na základě klientem dodaných podkladů likvidátoři pojišťovny.
  • Kladem pojištění je zmírnění finančního dopadu zrušení cesty. Může zajistit větší klid před cestou a pověrčivější lidé si určitě vzpomenou na „zákon schválnosti“. Navíc pojistné tvoří jen několik procent z celkových nákladů na dovolenou.

Následující příběh ze zcela nedávné doby možná pomůže v rozhodování:

Klient si koupil zájezd do Číny a nabídku na pojištění storen odmítl. Měsíc před odletem odjel na zimní dovolenou na hory, kde si na lyžích poranil nohu. Zranění vyžadovalo hospitalizaci, operaci a nutnou rekonvalescenci, takže účast na zájezdu nebyla možná.
Klientovi se podařilo zajistit za sebe náhradníka. V takovém případě se samozřejmě neúčtují stornopoplatky, ale jen případné reálné náklady spojené se zajištěním zájezdu pro náhradního účastníka. V tomto případě je tvořila nová, na poslední chvíli kupovaná, a tudíž drahá letenka. Celkem se tyto vícenáklady bohužel vyšplhaly na 21 000 Kč.
Kdyby si klient storno pojištění ve výši 1100 Kč objednal, naúčtovali bychom mu stornopoplatek ve výši 19 500 Kč. Pojišťovna by s největší pravděpodobností uhradila maximální podíl na nákladech (tj. 80 %), tedy v tomto případě 15 600 Kč. Spoluúčast klienta by tak činila 3900 Kč.

Samozřejmě se stávají i případy zcela opačné, kdy zájezd účastník zruší s velkým předstihem a stornopoplatky tvoří dokonce i menší částku, než je vlastní pojistné. Rozhodnutí je na vás a my vám přejeme, abyste učinili vždy to správné rozhodnutí. 

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů