Vyhledat zájezd na mapě

Choti krále Šuddhódana z rodu Šákjů Máje se jednou zdálo, že do ní ve snu vstoupil bílý slon. Zanedlouho poté zjistila, že čeká dítě. Jak se čas porodu blížil, královna se podle tehdejšího zvyku vydala na cestu do domu svých rodičů v Dévadaze, kde měla porodit. Na cestě si chtěl průvod odpočinout a osvěžit se v háji Lumbiní. Když zde Mája i s doprovodem zastavila, ucítila, že porod již nelze dále odkládat a porodila na místě. Podle tradice rodila ve stoje, a zatímco se jednou rukou opírala o strom, dítě jí vyšlo z levého boku. Stalo se tak kolem r. 564 př.n.l. a chlapec, budoucí zakladatel buddhismu, dostal jméno Siddhárta Gautama.

Požehnání, LumbiníLumbiní, i když je to jedno z největších buddhistických poutních míst (patří mezi čtyři posvátná místa buddhismu na Indickém subkontinentu), nenabízí impozantní architekturu ani působivou atmosféru jako např křesťanský Betlém nebo muslimská Mekka. Návštěvník musí oplývat fantazií, aby si dokázal představit za archeologickým komplexem slavnou minulost tohoto místa.

Areál je rozdělen do dvou částí – Posvátného háje, jenž je spojován s narozením Siddhárty, a tzv. klášterní zóny, která je postupně zaplňována chrámy, pagodami a kláštery buddhistických komunit z celého světa.

Posvátný háj byl v dávné minulosti dobře udržovaný sad. Krátce po Buddhově smrti byl vysvěcen a podle kronik se těšil oblibě poutníků. Ve 3. století př.n.l. jej navštívil velký indický panovník Ašóka, horlivý šiřitel buddhismu a mecenáš buddhistické obce. Ašóka v Lumbiní pobyl několik týdnů a nechal tu vystavět nejednu stúpu a viháru – klášter. Ašóka nechával na hranicích svého území vztyčovat sloupy zakončené ozdobnou hlavicí, do nichž byly vytesány edikty. Ty měly dvojí účel – vyznačovat hranice impéria a zároveň šířit buddhistickou víru. Jednou ze dvou hlavních atrakcí Lumbiní je právě Ašókův sloup, na kterém stojí, že panovník na počest své návštěvy v r. 249 př.n.l. osvobodil Lumbiní od placení cla. Sloup byl v 7. století n.l. zasažen bleskem, který jej rozpůlil. Až později byl svázán ocelovými obručemi.

Druhou co do významu nejdůležitější atrakcí je chrám Mája Déví, zasvěcený matce Siddhárty. Chrám byl postaven na místě, kde královna Mája porodila svého syna. Původní chrám, i když prošel několika opravami a částečnými rekonstrukcemi, nevydržel nápor prorůstající vegetace. Musel být proto na konci 20. století zbořen a na jeho místě byl vybudován chrám zcela nový. V základech původního chrámu se našlo zdivo z 3. století př.n.l., a byl tak nejstarší známou zděnou stavbou na území dnešního Nepálu. Také vodní nádrž v bezprostřední blízkosti chrámu byla zcela zrestaurována na místě, kde podle legendy vykonala královna před porodem očistnou koupel.

V rámci klášterní zóny je nejpozoruhodnější stavbou Lumbiní Šánti stúpa neboli Pagoda míru. Novodobá monumentální stavba byla dokončena v r. 2001 za podpory japonské buddhistické organizace Nippozan Myohoji, která vybudovala podobných stúp po celém světě sedmdesát.

Místo lze navštívit na zájezdu

Související články
Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů