Najít na mapě

K našim zájezdům nabízíme zprostředkování pojištění u pojišťovny UNIQA, a. s., u které máme sjednáno také pojištění CK proti úpadku. Zajistíme vám pojištění léčebných výloh, připojištění stornopoplatků (nákladů spojených se zrušením zájezdu) včetně pojištění náhrady dovolené, případně nově i pojištění cestovních zavazadel


Ke stažení:

Doporučujeme: Přečtěte si náš článek o pojištění storna zájezdu. Shrnuli jsme pro vás fakta, plusy a minusy takového pojištění a přidali jeden příběh ze života. 

 

1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí

logo uniqa

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. Vyloučena jsou chronická onemocnění známá před odjezdem a jejich komplikace.

Pojištění se sjednává na přesný počet dnů a pojistit se musí celá cesta včetně dnů překročení hranic ČR. Pojištění je účinné překročením hranice ČR při odjezdu a končí překročením hranice ČR při návratu.

Součástí pojištění léčebných výloh je:

 • pojištění léčebných výloh
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění zachraňovacích služeb
 • (za příplatek 6 Kč/os./den lze nově připojistit i zavazadla)

V případě úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ambulantní lékařské ošetření, uhradí pojištěný náklady za ošetření a nákup léků v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a. s. po nahlá­šení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem formulář „Atestatio medici“, který zašle poji­šťovně společně s oznámením o pojistné události.

V případě závažného úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ošetření při pobytu v nemocnici, je nezbytné zavolat neprodleně asistenční službu a domluvit se na dalším postupu.

EUROP ASSISTANCE PRAHA na tel. +420 296 333 696 (24 hodin denně)

logo Europ Assistance

Pokud pojištěný klient nebude kontaktovat asistenční službu, je povinen uhradit fakturu za ošetření sám. Pojistitel bude refundovat pouze doložené náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny v anglickém, německém či českém jazyce, jinak zajistí pojistitel přeložení na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.

Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a. s., odbor likvidace škod neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 (formulář „Oznámení o škodě z léčebných výloh“).

Sazby pojištění léčebných výloh

Věk

EVROPA
(Kč/den)
SVĚT
(Kč/den)
0–141122
15 a více2244

Příplatek na pojištění zavazadel činí 6 Kč/os./den.

Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael.
Svět: platí pro ostatní státy světa.
Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let; pojištění není omezeno věkem.
Lze pojistit také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana na cestu do Rakouska pojistit nelze).

 

2. Připojištění stornopoplatků (nákladů souvisejících se zrušením cesty) a pojištění náhrady dovolené

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady na úhradu stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře.

Toto připojištění mohou uzavřít:

 • všichni zákazníci bez omezení věku,
 • pouze zároveň s pojištěním léčebných výloh,
 • při sepsání smlouvy o zájezdu, nejpozději 40 dní před dnem odjezdu/odletu na zájezd (v době doplatku ceny zájezdu).

V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 %. Maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 150 000 Kč / osobu. Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí ve 24:00 hodin v den odjezdu pojištěného na zájezd.

Součástí připojištění stornopoplatků je navíc:

 • pojištění storna zájezdu
 • úrazové pojištění v případě smrti následkem úrazu
 • úrazové pojištění v případě trvalých následků úrazu
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby
 • pojištění náhrady dovolené (pojištění nevratných nákladů za nespotřebované služby na zájezdu více než 24 hodin před termínem zpáteční cesty)
 • (za příplatek 6 Kč/os./den lze nově připojistit i zavazadla)

Pojistné činí 2,2 % z celkové ceny zájezdu (po slevách, včetně letenky a příplatků, ale bez ceny za pojištění léčebných výloh), bez ohledu na délku zájezdu.

 

3. Sjednání pojištění prostřednictvím China Tours

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění léčebných výloh (případně i o připojištění stornopoplatků a náhrady dovolené, resp. o připojištění zavazadel) u UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím China Tours, postupujte podle následujících bodů:

1. Vyplňte smlouvu:

Ve smlouvě o zájezdu vyplňte, zatrhněte požadavek na typ pojištění, podepište a předejte ji do naší prodejní kanceláře (osobně, poštou, faxem, oskenovanou e-mailem). Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.

2. Pošlete zpět podepsanou smlouvu:

Pojistnou smlouvu na sjednání připojištění stornopoplatků Vám pošleme k podpisu po uhrazení minimální zálohy nebo po doobjednání tohoto pojištění. Tuto smlouvu prosím doručte neprodleně zpět (osobně, poštou, faxem, oskenovanou e-mailem).

3. Uhraďte pojistné:

Pojistné k objednanému zájezdu uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu. Pokud pošlete objednávku pojištění zároveň s cestovní smlouvou, vypočteme vám pojistné na námi potvrzené smlouvě o zájezdu.

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna, a. s. pro pojištění léčebných výloh a stornovacích poplatků jsou ke stažení na této stránce a také k dispozici v naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce. Průkazku pojištěnce s kontakty na asistenční službu obdržíte při nástupu na zájezd.

 

4. Přehled rozsahu pojistného plnění

 POJIŠTĚNÍ

Léčebné výlohy
(max. pojistná částka)
Léčebné výlohy + stornopojištění
(max. pojistná částka)
Pojištění léčebných výloh3 000 000 Kč3 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb3 000 000 Kč3 000 000 Kč
Pojištění smrti následkem úrazuNení obsaženo300 000 Kč
Pojištění trvalých následků úrazuNení obsaženo600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví a věci třetí osoby
Není obsaženokombinovaný limit
5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel (pouze za příplatek)Max. 15 000 Kč
(max. 5 000 Kč / 1 zavazadlo)
Max. 15 000 Kč
(max. 5 000 Kč / 1 zavazadlo)
Pojištění storna zájezduNení obsaženo80 %, max. 150 000 Kč
Pojištění náhrady dovolenéNení obsaženo80 %, max. 150 000 Kč
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)500 000 Kč500 000 Kč

 

Katalog 2017/18 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů