Vyhledat zájezd na mapě

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v CHINA TOURS s.r.o. (adresa kanceláře: Vítězné náměstí 577/2, 160 00 Praha 6-Dejvice; spisová značka: C 85124 vedená u Městského soudu v Praze; IČO: 26483343) zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

K 25. květnu 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů a právní tituly

V případě subjektů údajů, kteří s námi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb prostřednictvím internetové stránky www.chinatours.cz nebo v sídle společnosti, zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • email,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • nezbytné pasové údaje v rozsahu Smlouvy o zájezdu,
 • datum narození.

V případě subjektů údajů, kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb, zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • email,
 • telefonní číslo.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela, nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby či zboží, a abychom Vám mohli poskytnout sjednané služby či zboží (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany, nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/udělila v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst. 1 písm. a) GDPR).

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny všechny zpracovávané osobní údaje včetně okruhu zpracování a právního titulu, který nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat.

Vaše práva

Kdykoli máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či vymazání.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat na emailu: info@chinatours.cz

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně však 7 pracovních dnů.

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to na emailu: info@chinatours.cz

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.

Ochrana a zabezpečení

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému společnosti. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (papír či obdobný hmotný nosiči), který bude uložen v kartotéce společnosti. Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Návštěvníci webu

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Napište nám

Formulář vyžaduje schválení cookies pro cílení a reklamu, protože je chráněn pomocí reCAPTCHA, a jeho použitím souhlasíte s ochranou osobních údajů and podmínkami užití společnosti Google.

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů