Vyhledat zájezd na mapě

Stručně o zájezdu
 • Samarkanda Buchara  - symboly Hedvábné stezky
 • Chiva - nebývale zachovalé staré město obklopené hradbami
 • Pozůstatky Aralského jezera a řeka Amudarja
 • Zaniklé pouštní oázy i životem překypující tržiště

Vydejme se po slavné Hedvábné stezce napříč zemí, která je s ní svázaná mimořádně těsně a nabízí nejskvělejší a nejzachovalejší památky z celé trasy této středověké euroasijské obchodní tepny. Zejména Samarkand, Buchara a Chiva patří k tomu nejlepšímu, co nám může nejen Střední Asie nabídnout. Atraktivní a svébytná je i současná tvář Uzbekistánu, které se dotkneme hlouběji díky cestovatelskému charakteru tohoto zájezdu. Protiklad k rušným historickým městům nalezneme v poklidné atmosféře odlehlých oáz pouště Kyzylkum a v bývalé rybářské vesnici na původním břehu již téměř vyschlého Aralského jezera, kde skulptury lodních vraků trčící z písku upomínají na tragické experimenty sovětského režimu, které to zapříčinily. Nezapomenutelný bude jistě i nocleh v tradičních jurtách a posezení u ohně pod zářícími hvězdami, kterým suché klima dodává mimořádnou intenzitu.

Mapa zájezdu
Zájezd den po dni
1. – 2. den

Letecky Praha – Taškent, přílet brzy ráno, ubytování a prohlídka „kamenného města“ Taškentu, hlavního města Uzbekistánu – staré město, tržnice Čorsu, Páteční mešita, medresa Kukeldaš, komplex Chazrati Imáma, nejstarší metro ve Střední Asii a televizní věž.

3. den

Ráno přelet do Nukusu, přejezd k vyschlému Aralskému jezeru do bývalé rybářské vesnice Mojnak – návštěva muzea a prohlídka vraků lodí, večer návrat do Nukusu.

4. den

Podél mohutného toku Amudarji se přesuneme do pouště Kyzylkum k starověkým pozůstatkům pevností Torpak Kala a Ajaz Kala a dále do Chivy.

5. den

Chiva – muzeum pod širým nebem a nejzachovalejší středověké město Střední Asie – Mauzoleum chivského hrdiny ze 16. stol. Pahlavana Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy, minaret Kalta Minor; volno na toulky starým městem a po hradbách s nádhernými výhledy na město.

6. den

Přejezd do Buchary, cestou prohlídka rozsáhlého paláce posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19. stol., mauzoleum Bachadina Nakšabandiho, sufijského mistra a Timurova učitele ze 14. stol., ubytování v Buchaře.

7. den

Buchara  – centrum středověké islámské vzdělanosti. Jedna z nejstarších památek Střední Asie – Sámánovské mauzoleum z 10. stol., pevnost Ark – bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí Kalján se 47 m vysokým minaretem a stejnojmennou mešitou, nejstarší středoasijská dochovaná mešita Magoki Ataru (původně z 9. stol.), dvě naproti sobě stojící nádherné medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, náměstí Ljabi Hauz – centrum starého města a místo setkávání a odpočinku.

8. den

Přejezd do pouštního městečka Nurata s posvátným pramenem a lázněmi s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti Alexandra Velikého ze 4. stol. př.n.l., nocleh v komfortních jurtách s večeří a posezením okolo ohně.

9. den

Ráno možnost jízdy na velbloudech, přejezd do Samarkandu, jednoho z nejvýznamějších center na Hedvábné stezce: Registan neboli Písečné náměstí lemované ze tří stran medresami (symbol města a celé země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura Lenka).

10. den

Výlet přes Zeravšanský hřeben Pamiro-Alaje (přes sedlo 1800 m) do města Šachrizábz, rodiště Timura neboli Tamerlána – pozůstatky paláce Ak-Saraj, Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-Gumbaz neboli Modrý dóm.

11. den

Samarkand : pozůstatky Ulugbekovy observatoře z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích králů ze 14. a 15. stol., skvost islámské architektury mešita Bibi Chanum z 15. stol., procházka starým městem a tržištěm Sijob. Večer přejezd rychlovlakem do Taškentu.

12. den

Letecky zpět do Prahy.

Termíny zájezdu

DVOJNÁSOBNÁ SLEVA pro stálé klienty!

Podmínky
V ceně zahrnuto:
 • průvodce
 • letenka vč. všech poplatků Praha–Taškent–Praha v ceně 12 000 Kč, 1x místní přelet Taškent–Nukus
 • doprava minibusem s místním řidičem
 • 1x přejezd rychlovlakem
 • 9x hotel se snídaní
 • 1x nocleh s polopenzí v komfortní jurtě pro 4–6 osob
 • informační materiály.
Pořadatel:
CK Adventura
Fotogalerie
Katalog zájezdů Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů