Vyhledat zájezd na mapě

Stručně o zájezdu
 • Starobylé čínské městečko a rozsáhlý tibetský klášter
 • Pestré národnostní menšiny
 • Dlouhá řeka, Kamenný les, Sněžná hora a jezero Erhai
 • Východ slunce na jedinečných rýžových terasách

Na této jedinečné cestě se vydáme do provincie Yunnan, neboli do "země na jih od mraků", která patří k oblastem s nejzajímavější přírodou v Číně vůbec. Současně je to také oblast, kde žije množství zajímavých etnik, s nimiž budeme mít možnost se na cestě setkávat. Podíváme se do jedné z nejhlubších soutěsek na světě, prochodíme unikátní Kamenný les, projedeme se lodí po jezeře Erhai. Neopomeneme také rozsáhlý tibetský klášter v oblasti nazývané Šangrilá či malebné podhorské městečko s více než 600letou historií. Vyjedeme lanovkou na čtyřtisícové pohoří a setkáme se s lidmi Hani žijícími na unikátních rýžových terasách, které jsou nedávným čínským zápisem Světového kulturního dědictví.

Mapa zájezdu
Zájezd den po dni
1.–2. den

Praha – Kunming (Kchun-ming): přílet do města „věčného jara“ – dle času příletu návštěva ptačího a květinového trhu.

3. den

Kunming – Dali (Ta-li): dopoledne přejezd linkovým autobusem do hradbami opevněného Dali – rozsáhlý areál Tří pagod z 9. stol. s nejvyšší pagodou vysokou 73 m; podvečerní procházka starým městečkem.

4. den

Dali a okolí: dopoledne projížďka lodí po jezeře Erhai (Er-chaj) s návštěvou "rybářské" vesnice a tradičním venkovským obědem; odpoledne výjezd lanovkou na vrchol pohoří Cangshan (Cchang-šan) do výšky 3920 m za nádhernými výhledy.

5. den

Dali – Shaxi (Ša-si): dopoledne přejezd do jednoho z nejzachovalejších a nejvýznamnějších obchodních center na cestě "Koní a čaje" mezi Barmou a Tibetem; výlet do nedalekých hor Shibao (Š'-pao) s 1300 let starými buddhistickými jeskyněmi.

6. den

Shaxi – Zhongdian (Čung-tien): přejezd úžasnou horskou krajinoubájné Šangrilá; cestou zastávka u tzv. Prvního ohybu Dlouhé řeky a prohlídka starého městečka Shigu (Š'-ku) – Kamenný buben; večer příjezd do Zhongdianu v tibetském podhůří.

7. den

Zhongdian – hraniční město etnického Tibetu (tibetsky Gjalthang, též zvané Šangrilá): celodenní výlet po okolí – výstavní rozsáhlý lamaistický klášter Gandän Sumceling, v němž žije asi 600 mnichů, a rozsáhlé pastviny Napahai (Na-pcha-chaj); procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem.

8. den

Zhongdian – Lijiang (Li-ťiang): celodenní přejezd přes travertinové terasy Bílých vod – Baishuitai (Paj-šuej-tchaj) do téměř 4000 m hluboké soutěsky Tygřích skoků nenáročná procházka soutěskou pod 5596 m vysokou Sněžnou horou Nefritového draka; pozdě večer příjezd do Lijiangu.

9. den

Lijiang : 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny obývané zajímavou nár. menšinou Naxi (Na-si) – 500 let starý palác bývalé vládnoucí rodiny Mu, věž Desetitisíce let s výhledem na město, malebné uličky starého města, obrovské živoucí tržiště s masem, ovocem, zeleninou.

10. den

Lijiang: park Tůně černého draka s neopakovatelným výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka a následný výlet a výjezd lanovkou (jedna z nejvýše položených na světě) k ledovci do výšky 4506 m n.m. – procházka pod vrcholky; večer odjezd lehátkovým vlakem.

11. den

Kunming – Kamenný les  (Shilin, Š'-lin): ráno příjezd do "města věčného jara" a snídaňová specialita "nudle nošené přes most"; výlet do zajímavého přírodního úkazu Kamenný les s až 30 m vysokými skalními věžemi – procházka nejzajímavějšími pasážemi parku.

12. den

Kamenný les – Jianshui (Ťien-šuej): přejezd s prohlídkou vesnice Chengzi (Čcheng-c') s tradiční architekturou etnika Yi (I) s domy z nepálené hlíny (vepřovic); v Jianshui návštěva Konfuciánské akademie (jedna z největších v zemi) a bývalé rezidence bohaté rodiny Zhu (Ču).

13. den

Jianshui – Yuanyang (Jüan-jang): výlet do 600 let staré vesnice Tuanshan (Tchuan-šan) s kamenným 17obloukovým 400 let starým mostem Dvojitého draka; odpoledne přejezd do centrální části unikátních rýžových teras, které po staletí na svazích pohoří Ailao (Aj-lao) budovali příslušníci etnika Hani (Cha-ni).

14. den

Rýžové terasy Yuanyang : brzy ráno výjezd na terasy za východem slunce (v závislosti na počasí, ráno bývají mlhy) a prohlídka horského městečka s příslušníky nár. menšin v tradičních krojích; odpoledne procházka po terasách a pozorování západu slunce z jiného místa teras.

15.–16. den

Yuanyang – Kunming – Praha: půldenní návrat do Kunmingu a odlet přes některé čínské město domů, přílet do ČR 16. den.

Termíny zájezdu

DVOJNÁSOBNÁ SLEVA pro stálé klienty!

Podmínky
V ceně zahrnuto:
 • letenka Praha–Kunming–Praha (vč. všech poplatků)
 • 1x noční lehátkový vlak II. třídy
 • 1x denní linkový autobus (5 h)
 • mikrobusy a 1x loď
 • 12x hotel *** se snídaní
 • vstupy do památkových objektů dle itineráře
 • český čínsky hovořící průvodce China Tours.
Víza:

Od 18. 10. 2019 došlo k zásadní změně v zajišťování čínských víz, kdy je nutná osobní návštěva vízového centra v Praze každým žadatelem o čínské vízum kvůli pořizování otisků prstů. Z tohoto důvodu již není naše CK (ani žádná jiná CK) schopna za většinu klientů víza zajistit.

Pro zajištění víza je nutné vyplnit obsáhlou žádost o vízum s různými osobními informacemi a naskenovat fotografii dle požadavků čínské ambasády. Celá žádost se vyplňuje on-line přes webové stránky na počítači a je v angličtině. Po jejím ukončení je třeba se na návštěvu vízového centra objednat – opět přes webovou stránku, která je taktéž v angličtině.
Klienti před zájezdem obdrží podrobné instrukce, jak žádost vyplnit, spolu s potřebnými informacemi k cestě.
Za čínské vízum se platí v hotovosti nebo kartou přímo při podání žádosti, a to částka 2700 Kč/os. Pokud mají klienti zájem o následné vyzvednutí pasu s uděleným vízem prostřednictvím naší CK, musí nám dodat originál dokladu o úhradě vízového poplatku, který obdrželi při své návštěvě.

Od otisků prstů a návštěvy vízového centra jsou osvobozeny děti do 14 let a osoby nad 70 let věku a dále ti, jimž byly na tomtéž vízovém centru nebo na čínské ambasádě sejmuty otisky prstů v uplynulých 5 letech a kteří cestují na stejný pas. Této skupině osob můžeme, v případě zájmu, zajišťovat vízum i nadále, a to za poplatek 3300 Kč – upozorňujeme, že tento poplatek zahrnuje pouze vyřízení víza na vízovém centru, nikoliv vyplnění samotné žádosti o vízum, tu musí každý klient vyplnit on-line sám.

Doporučujeme pročíst podrobnější informace o celém postupu zajištění čínského víza, které najdete zde: Čínské vízum.

Pořadatel:
CK Adventura
Fotogalerie
Zajímavosti

Kaligrafie (umění krasopisu) vždy v Číně zaujímala výsadní postavení a byla považována za nejvyšší formu výtvarného umění. Znaky jejím prostřednictvím zobrazené nebyly jen prostředkem komunikace, ale i vyjádřením vnitřního světa a pocitů autora, jako je tomu v klasickém umění. K tomu mu pomáhaly tzv. Čtyři poklady studia – papír, štětec, tuš a kámen na roztírání tuše, které byly nezbytným majetkem každého učence.

Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů