Vyhledat zájezd na mapě

Stručně o zájezdu
  • Samarkand  a Buchara  - symboly Hedvábné stezky
  • Chiva  - nebývale zachovalé staré město obklopené hradbami
  • Zaniklé pouštní oázy a životem překypující tržiště

Po mnohá staletí byli lidé Východu a Západu propojeni obchodní cestou vedoucí z Číny do Středomoří. Díky své poloze se Střední Asie, a zejména Uzbekistán, stala klíčovým dopravním uzlem na této tzv. Hedvábné stezce, která se odtud větvila do několika směrů, do dalších zemí. I když jsou dny Hedvábné stezky již ty tam, můžeme si ještě dnes její slávu připomenout nádhernými památkami Samarkandu, Buchary či Chivy. Na rušných orientálních tržištích budeme moci při nákupu tradičních textilií a keramiky obdivovat po předcích zděděné umění místních usměvavých obyvatel. Protiklad k rušným historickým městům nalezneme v poklidu odlehlých oáz pouště Kyzylkum, které nám navodí atmosféru zaniklých časů karavan.

Zájezd den po dni
1.–2. den

Letecky Praha - Taškent: pozdě večer přílet do „kamenného města“ Taškentu, hlavního města Uzbekistánu. Odpočinek na hotelu a poté prohlídka města – staré město, tržnice Čorsu, Páteční mešita, medresa Kukeldaš, komplex Chazrati Imáma, muzeum užitého umění, nejstarší metro ve Střední Asii a televizní věž.

3. den

Celodenní výlet do největšího národního parku Uzbekistánu – NP Ugam-Čatkal v západní části pohoří Ťan-šan. Dvě lanové dráhy Beldersaj a Čimgan a procházka v okolí umělého jezera Čarvak.

4. den

Taškent - Samarkand: ranní přejezd rychlovlakem do Samarkandu (jednoho z nejvýznamnějších center na Hedvábné stezce) - Registán neboli Písečné náměstí lemované ze tří stran medresami (symbol města a celé země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura Lenka), skvost islámské architektury mešita Bibi Chanum z 15. stol.

5. den

Samarkand : pozůstatky Ulugbekovy observatoře z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích králů ze 14. a 15. stol.; procházka starým městem a tržiště Sijob, fakultativně večerní odpočinek s místními v historickém hammamu s masáží a čajem.

6. den

Samarkand - Buchara: dopoledne přejezd minibusem do Buchary - centra středověké islámské vzdělanosti; po cestě zastávka u karavanseráje Rabati Malik a vodní nádrže Sardoba; pevnost Ark - bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí Kalján se 47 m vysokým minaretem a stejnojmennou mešitou, nejstarší středoasijská dochovaná mešita Magoki Ataru (původně z 9. stol.), dvě naproti sobě stojící nádherné medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, náměstí Ljabi Hauz - centrum starého města a místo setkávání a odpočinku, jedna z nejstarších památek Střední Asie - Sámánovské mauzoleum z 10. stol.; „mauzoleum“ Čašma Ajub (Jobova posvátného pramene).

7. den

Buchara : prohlídka rozsáhlého paláce posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19. stol., mauzoleum Bachadina Nakšabandiho, sufijského mistra a Timurova učitele ze 14. stol., večerní folklórní představení v medrese Nodir Devon Begi.

8. den

Buchara - Chiva: přejezd minibusem přes poušť Kyzylkum a dva veletoky Syrdarju a Amurdarju do Chivy  - muzea pod širým nebem a nejzachovalejšího středověkého města Střední Asie; volno na toulky starým městem a po opevněných hradbách při zapadajícím slunci.

9. den

Chiva : celodenní exkurze po vnitřním městě Chivy Ičan Kale, mauzoleum chivského hrdiny ze 16. stol. Pahlavana Mahmuda, minarety Islam Hodža a Kalta Minor, Páteční mešita s 218 sloupy (6 z nich pochází z 10. století); večer přejezd na letiště v Urgenči a přelet do Taškentu.

10. den

Ranní let z Taškentu zpět do Prahy.

Termíny zájezdu

DVOJNÁSOBNÁ SLEVA pro stálé klienty!

Podmínky
V ceně zahrnuto:
  • průvodce CK a místní průvodce
  • letenka vč. všech poplatků Praha–Taškent–Praha + místní přelet Urgenč–Taškent
  • doprava rychlovlakem a minibusy s místním řidičem
  • 9x hotel ***/**** s polopenzí
  • veškeré vstupy do místních památek dle programu
  • folklórní koncert v Buchaře
  • informační materiály.
Poznámka:

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný. Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový pokoj vám vrátíme.

Pořadatel:
CK Adventura
Fotogalerie
Katalog zájezdů Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů