Najít na mapě
Prohlížené zájezdy
Stručně o zájezdu
  • Půlnoční návštěva severního polárního kruhu
  • Dawson City - metropole zlaté horečky
  • Národní park Denali, Wrangell-St. Elias, Prince William Sound, Gugach, Kenai Fjords a Kluane

Nabízíme vám poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.

Mapa zájezdu
Zájezd den po dni
1. den

Letecky Praha - Whitehorse, setkání na letišti s průvodcem a transfer do hotelu (dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet pak druhý den dopoledne).

2. den

Whitehorse - prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby. Fakultativně možnost letu letadlem nad Whitehorse a okolní přírodou.

3. den

Polární kruh - velmi časně odjezd na nejdelší a nejnáročnější etapu putování do motelu v Eagle Plains, pouhých pár kilometrů od polárního kruhu - jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou návštěva známých a starými lodníky kdysi obávaných peřejí Five Fingers na Yukonu, kde budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky. Půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo (v případě nepřízně počasí návštěva na polárním kruhu druhý den dopoledne).

4. den

Dawson City - v odpoledních hodinách příjezd do slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky; ubytování a prohlídka. Doporučujeme večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties - nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe!

5. den

Bonanza, Eldorado - dopoledne volno v Dawsonu, odpoledne absolvujeme s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky - proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce můžeme vyzkoušet vlastní štěstí. Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíme zpět do Dawsonu, navštívíme hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla a vrchol hory Dome s nejlepší vyhlídkou na Dawson City a okolí.

6. den

NP Wrangell-St. Elias - po překročení Yukonu trajektem pojedeme po krásná cestě Top of the World Highway po hřbetech vysokých hor s výhledy na stovky mil daleko na území USA. Průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA - Poker Creek a územím zlatokopů přes osadu Chicken do Glennallenu - cestou jedinečné výhledy na horské masivy, zasněžené štíty a ledovce NP Wrangell-St. Elias. Návštěva ledovce Worthington a ubytování v přístavním městě Valdez - ropném terminálu na konci transaljašského ropovodu.

7. den

NP Prince William Sound - plavba trajektem oblastí tohoto NP do Whittieru a odtud do Sewardu - brány národních parků Gugach Kenai Fjords, cestou návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce.

8. den

NP Kenai Fjords - jedinečná plavba v tomto NP, budeme obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry, navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a možná zahlédneme i rybařícího medvěda. Přejezd a ubytování v Anchorage.

9. den

Anchorage - dopoledne prohlídka města, návštěva největšího přístavu hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd k NP Denali, cestou pozorování divoké zvěře, při dobré viditelnosti možnost spatřit nejvyšší horu severní Ameriky - Mt. McKinley.

10. den

NP Denali - túra busem správy NP s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, karibú a dalšími zvířaty. Poté odjezd do Fairbanks.

11. den

Fairbanks - ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction (oficiální začátek Alaska Highway) a Tok do kanadské osady Beaver Creek.

12. den

NP Kluane - celodenní přejezd, jedinečné scenerie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí tohoto národního parku. Ubytování v osadě Haines Junction (ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu).

13. den

Skagway - krajinou plnou horských údolí do městečka Haines (USA), odtud lodním trajektem do Skagway, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíme výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, poté zpět na území Kanady, do Whitehorse, cestou možná spatříme černé medvědy baribaly.

14. - 15. den

Whitehorse - volno do odletu, letecky zpět do Prahy.

Termíny zájezdu
Podmínky
V ceně zahrnuto:

průvodce, letenka vč. všech poplatků do cílové destinace a zpět, doprava klimatizovaným vanem nebo SUV, 13x hotely a motely turistické kategorie, lodní výlet do NP Kenai Fjords, vstup do Muzea Yukonu, 2x námořní ferry, výlet busem do NP Denali, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků CK America Tours.

V ceně nezahrnuto (platí se na místě):

vstupní formality cílové země a tranzitních zemí, stravování, spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu; vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu, event. palivové příplatky k fakultativním akcím, odbavení zavazadel u místních přeletů (asi 25 USD/let).

Poznámka:

Celkem ujedeme asi 4870 km. Zájezd může být směrován opačně. Začátek a konec zájezdu může být v jiném bodě trasy.

Jednolůžkový pokoj (nepovinný) u zájezdu:
Příplatek za jednolůžkový pokoj vám nebude účtován v případě, že se hlásíte dostatečně brzy před odjezdem zájezdu a nevadí vám doplnění. I přesto se může stát, že vám budeme muset z důvodu velké naplněnosti jednolůžkový pokoj účtovat a to i třeba půl roku před odjezdem (rozhodující je vždy informace od pořadatele při rezervaci zájezdu). Pokud máte zájem o doplnění uveďte to již při rezervaci zájezdu.

Víza:

Ke vstupu do USA je nutný biometrický pas a registrace ESTA nebo platný pas s vízem USA.

Od 21. 1. 2016 platí změněné podmínky pro cestování v rámci bezvízového styku. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po 1. 3. 2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě do USA využít ESTA (Visa Waiver Program), ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum. Více na stránkách MZV.

Ke vstupu do Kanady je nutný platný pas a registrace eTA nebo platný pas s vízem (nemusí být potřeba pokud se do Kanady přijíždí po zemi).

Pořadatel:
America Tours, v. o. s.
Fotogalerie
Katalog 2019 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů