Vyhledat zájezd na mapě

Pro vaši lepší orientaci v naší nabídce je každý zájezd hned v úvodu opatřen několika klíčovými údaji (počet dní, převažující stravování, minimální-maximální počet účastníků na zájezdu, zda jsou v ceně vstupy do památek, celkový komfort zájezdu) a pod úvodním blokem doplněn schematickou mapičkou s vyznačenou trasou zájezdu.


DĚLENÍ ZÁJEZDŮ DLE CESTOVNÍHO KOMFORTU 

Níže uvedené symboly – hvězdičky – označují úroveň služeb poskytovaných na zájezdu. Ta vychází zejména z úrovně využívaných hotelů, jíž jsou přizpůsobeny úrovně ostatních služeb (doprava, stravování).

Podrobný rozpis služeb (tzv. "Podmínky") najdete pod termínovou a cenovou tabulkou každého zájezdu (záložka TERMÍNY / CENY).

Tea Cozy hotel v Yangshuo☀☀☀☀☀/☀☀☀☀

Ubytování kategorie **** nebo i *****ve stylových (neřetězcových) hotelech na zajímavých místech, vždy respektujících kulturu navštívené země, případně na lodi. Pro veškeré pozemní přesuny pronajatá smluvní přeprava vyšší kvality, nebo denními vlaky v nejvyšší dostupné třídě, dálkové přesuny výhradně letecky. V ceně zájezdu vždy stravování minimálně v rozsahu polopenze, vstupné do památkových objektů a přírodních lokalit dle programu, případně i zajímavé místní výlety a další aktivity. Program zájezdu je veden v klidnějším tempu a s důrazem na relax a pohodu. Velikost skupiny omezena na max. 6 účastníků! Na přání zajistíme mezinárodní letenku ve vyšší třídě.

☀☀☀

Bufetová snídaně v čínském hoteluUbytování kategorie ***. Pro veškeré pozemní transfery pronajatá smluvní přeprava (vyjma zájezdů do Japonska), dálkové přesuny letecky, nebo nočními vlaky 1. třídy (resp. nejvyšší dostupné). V ceně zájezdu vždy stravování dle další specifikace (snídaně/polopenze) a vstupné dle programu.

☀☀

Ubytování kategorie **. Pro většinu pozemních transferů pronajatá smluvní přeprava, dálkové přesuny především nočními vlaky 2. třídy (v Indii střední třídy), částečně i linkovými autobusy nebo letecky. V zájezdu se mohou vyskytnout náročnější delší pozemní přesuny. V ceně zájezdu může/nemusí být stravování (dle další specifikace), vstupy obvykle nejsou v ceně.

Lodž v Knuckles

Zájezdy do zajímavých, ale odlehlejších oblastí, využívá se veškerá dostupná doprava, někdy skromnějšíubytování. Pozemní přesuny místní dopravou i vlaky. Plný kontakt s místní realitou – pouze pro zkušené cestovatele. Veškeré stravování i vstupy zcela v režii účastníků.


Co je/není v ceně zájezdu

U každého zájezdu najdete přesnou specifikaci služeb zahrnutých v ceně zájezdu, včetně počtu ubytování, stravování a případných upřesnění a výjimek (viz "Podmínky" v sekci "TERMÍNY/CENY").

V ceně všech námi pořádaných zájezdů je vždy zahrnuto:

 • kvalifikovaný odborný český/slovenský průvodce (viz Naši průvodci),
 • mezinárodní letenka a případné vnitrostátní letenky v ekonomické třídě – včetně všech poplatků (na přání lze zajistit vyšší třídu),
 • veškerá doprava na zájezdu s výjimkou individuální,
 • místní průvodci (dle nutnosti) a nezbytné místní poplatky 
 • ubytování – dle předem uvedené specifikace v Podmínkách zájezdu,
 • informační brožurka se základními popisy navštívených míst včetně vybraných plánků,
 • deník cestovatele,
 • zákonné pojištění CK proti úpadku (viz Pojištění CK, koncese),
 • asistenční služba Travel Asistent (viz Cestovní pojištění).

Dále je zahrnuto u vybraných zájezdů (kategorie *** a více):

 • stravování (v rozsahu snídaně / polopenze / plná penze – dle specifikace v Podmínkách zájezdu),
 • vstupné do památkových objektů a NP dle programu.

V ceně našich zájezdů není zahrnuto: 

nic, co není výslovně uvedeno jako zahrnuté v ceně, jsou to především následující položky spojené s cestováním:

 • Pohled z balonu na chrámy PaganuJako samostatné položky v ceníku jsou uvedeny vízové poplatky (víza si můžete zajistit sami nebo si jejich zprostředkování objednat u nás – viz Víza).
 • V ceně zájezdu není též zahrnuto pojištění léčebných výloh a připojištění stornopoplatků, které nabízíme jako samostatnou doplňkovou službu (viz Cestovní pojištění).
 • V ceně dále není vždy zahrnuto stravování (pokud není uvedeno jinak), vstupy (pokud není uvedeno jinak), fakultativní výlety a samozřejmě případné výdaje spojené s individuálním programem.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDOVÝM SLUŽBÁM

Mezinárodní letecká přeprava

Létáme výhradně s renomovanými přepravci. Pro většinu našich zájezdů využíváme pravidelné linkové lety společností Emirates, Turkish Airlines a Qatar Airways (menšinově i jiné) – létáme tedy obvykle s jedním přestupem a více méně nejkratší možnou trasou. Všechny společnosti patří mezi dlouhodobě mezinárodně uznávané a oceňované.

Poznámka k přímým leteckým linkám do Číny:

Zatím existují čtyři přímá pravidelná spojení z Prahy do Číny. Do Pekingu létá společnost Hainan Airlines (není v žádné alianci), do Šanghaje (a Xi'anu) společnost China Eastern A. (aliance SkyTeam) a do Chengdu společnost Sichuan Airlines (není v žádné alianci). Kombinovat spolu tyto společnosti u skupinových rezervací nelze a vzhledem k tomu, že většina našich zájezdů začíná a končí v různých destinacích (Peking, Šanghaj, Hongkong ad.), je zatím poměrně komplikované využívat některou z těchto přímých linek ve větší míře.

Ilustrační foto k Specifika leteckých zájezdůKonkrétního leteckého přepravce se dozvíte nejpozději v Odletových pokynech, předpokládaného dopravce uvádíme pod symbolem letadélka u termínu zájezdu, pokud je již znám. 

U leteckých společností pro většinu termínů předem rezervujeme tzv. „skupiny“ s odletem z Prahy v ekonomické třídě. Případné individuální požadavky na letenky (vyšší třída, jiné místo odletu/příletu, jiný termín cesty, stopovery) řešíme tedy až na vyžádánía mohou vést ke změně ceny zájezdu.

Od sezony 2017 je do ceny zájezdu zahrnuta asistenční služba Travel Asistent (viz Cestovní pojištění), zajišťovaná ve spolupráci se společností Click2Claim, která zahrnuje informační servis a vyřízení následné finanční kompenzace v případě zpožděného či zrušeného letu.

Mikrobus v Tibetu

Doprava v navštívené zemi

je vždy v plném rozsahu avizovaného programu zahrnuta v ceně zájezdu (včetně přeletů a poplatků k nim). Obecný výčet možné použité dopravy je uveden v podmínkách pod zájezdem, detailní výčet dopravních služeb obdrží klienti v podrobných pokynech k zájezdu.

Ubytování

Bydlíme téměř vždy v solidních hotelech, neztrácejících atmosféru hostitelské země. Zpravidla se jedná o dvoulůžkové pokoje v hotelech kategorie *–***** – viz podmínky jednotlivých zájezdů. Ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek – tohoto příplatku se vás snažíme „osvobodit“ možností doobsazení osobou stejného pohlaví, k čemuž můžete dát svolení na Smlouvě o zájezdu.

Ubytování na jezeře InleU delších cestovatelsky náročnějších akcí se mohou vyskytnout i exotičtější typy ubytování (např. klášterní ubytovna pro poutníky, rázovitý tibetský hotel, jurta apod.), tyto výjimky jsou vždy upřesněny v Podmínkách (např. v odlehlejších místech Tibetu je ubytování opravdu skromné, přestože bereme to nejlepší možné).

Pro zakázkové akce můžeme zajistit ubytování libovolné přesně definované kvality.

Stravování

Na vybraných zájezdech je zahrnuto v ceně v rozsahu snídaně / polopenze (snídaně + večeře, resp. výjimečně oběd) / plná penze (specifikováno v Podmínkách zájezdu). Pokud stravování v ceně zájezdu zahrnuto není, průvodci zejména večeře (hlavní jídlo dne) pro zájemce organizují, ale zákazníci si útratu hradí sami.

Doporučené kapesné potřebné pro zajištění stravování nezahrnutého v ceně zájezdu (a nápojů) vám včas oznámíme v Pokynech k zájezdu.

Stolování patří k zajímavým oblastem asijské kultury. Stravujeme se v menších stylových zařízeních vybraných našimi zkušenými průvodci a v solidních cenových relacích. Ve Vietnamu a Číně jíme hůlkami, v Indii často jenom lžící, i když nabídka "našich" příborů je stále běžnější. V Číně si můžete zvolit mezi společným "čínským" stolováním (ve skupině máte možnost ochutnat více lahůdek) či individuálním "evropským" stolováním.

Jedno z nejznámějších korejských jídel - bibimbapČína, Japonsko, jihovýchodní Asie i Indie se rozhodně dají pojmout i jako kulinářský zážitek, ze zdejších menu si určitě vybere každý! Naši průvodci vám rádi poradí, jaké lahůdky byste si neměli nechat ujít. Pokud naopak nejste velkými příznivci exotické kuchyně, máte především v Japonsku a Koreji možnost najíst se nejen v tradičních místních restauracích, ale i v řadě podniků zaměřených na světovou kuchyni. V každé zemi lze najít i restaurace s kuchyní přizpůsobenou cizincům.

Upozornění: V oblastech, které jsou navštěvovány především čínskými turisty a o poznání méně turisty západními, tomu odpovídá také charakter snídaní v hotelech. Jedné se o snídaně pro místní a ty skládají často z plněných (masem či zeleninou) i neplněným knedlíčků, vajec všech variant, tepelně upravené či nákladané zeleniny, buráků a rýžových polévek. Součástí je zpravidla zelený čínský čaj či teplý ovocný džus. 

Vstupné

Do památek i národních parků je u vybraných zájezdů zahrnuto v ceně v rozsahu míst dle programu zájezdu. U zájezdů, kde vstupné v ceně zájezdu zahrnuto není, vám v Podrobných pokynech k zájezdu včas oznámíme doporučenou výši kapesného potřebnou na vstupy a fakultativní akce. 

Bakšišné

Tato výdajová položka je víceméně "povinná" při každé návštěvě orientální země. Souvisí i s tím, že dost často bývá významným zdrojem příjmů pracovníků našich lokálních partnerů. Její výše je sice dobrovolná, ale pro každou zemi existuje denní částka, která je považována za obvyklou. Navzdory všeobecně zavedeným zvyklostem v ČR mají zájezdy pořádané naší CK bakšišné již zahrnuté v ceně zájezdu, aby naši zákazníci nemohli být zaskočeni nenadálými "dobrovolnými" příplatky na místě. Ceny námi pořádaných zájezdů jsou tak opravdu konečné.

Průvodci

Všichni naši průvodci (čeští, občas i slovenští) hovoří velmi dobře jazykem v zemi běžně používaným a zpravidla jsou i absolventy příslušného odborného studia pro danou oblast. Jedná se tedy o profesionály, pro něž jsou cesty nejen povoláním, ale i koníčkem. Obvykle letí průvodce se skupinou už z Prahy, někdy přebírá skupinu až v cílové zemi na letišti a klienti letí samostatně.

Velikost skupin

Zájezdy pořádané naší CK jezdí v malých skupinách, jejich velikost je uvedena v podmínkách u každého zájezdu. Pro odjetí našeho zájezdu (vždy s českým průvodcem!) postačuje obvykle již 6 účastníků (výjimečně 7–10), maximální velikost skupiny se obvykle pohybuje mezi 12 až 18 účastníky. U komfotních zájezdů z kategorie " Stylově za zážitky" jsme nově snížili minimální velikost skupiny na 4 účastníky, maximální počet klientů ve skupině je pouze 6 osob. 

Lubomír Vacek v Indonésii se skupinouNízký minimální počet účastníků dává vyšší šanci uskutečnění cesty a malá maximální kapacita zaručuje cestování v malé operativní skupině. V žádném případě se tedy na našich zájezdech nedočkáte jinde běžných "masových" skupin o třiceti a více hlavách. Čas, který tyto velké skupiny tráví nezbytnou organizací, můžete na našich cestách využít pro hlubší poznání navštívené země.


POKYNY K ZÁJEZDŮM

Závazně přihlášení účastníci (s uzavřenou smlouvou o zájezdu a zaplacenou zálohou) obdrží (obvykle v el. podobě na e-mail, resp. poštou) následující písemné pokyny k zájezdům:

1. Všeobecné pokyny k navštívené zemi

se základními údaji o zemi (měna, jazyk, adresy zastupitelských úřadů, vízové informace, očkování, klima, elektrické napětí, mobilní telefony, cenové relace apod.). Tyto pokyny obdržíte nejpozději 6 týdnů před odletem, ale obvykle již po přihlášení, nebo můžete navštívit odkaz Informace o zemích.

2. Podrobné pokyny k zájezdu

obsahují zejména upřesnění služeb, doporučené kapesné, oblečení a další praktické pokyny. Také tyto pokyny dostanete nejpozději 6 týdnů před odletem, ale obvykle již po přihlášení.

3. Odletové pokyny k zájezdu

obsahují přesné odletové informace (místo, datum, čas srazu a číslo letu při odletu i návratu), datum přípravné schůzky (pokud se k zájezdu koná) a další aktuální informace k vašemu odletu. Tyto pokyny obdržíte nejpozději 3 týdny před odletem.

Pokud neobdržíte kterékoliv pokyny v nejzazším uvedeném termínu, kontaktujte nás prosím, nebo se spojte se svým prodejcem.

Katalog 2021 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů