Najít na mapě
Prohlížené zájezdy

Náprstkovo muzeum

Logo Náprstkovo muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur uchovává mimoevropské sbírky Národního muzea, jehož je organizační součástí. Nalezneme jej ve staropražském domě U Halánků, přesněji na Betlémském náměstí v Praze. S historií domu a posléze muzea je úzce spjata osobnost Vojty Náprstka (1826–1894), který zde založil původně České průmyslové muzeum, kde se shromažďovaly také sbírky etnografické a umělecké, které přiváželi Náprstkovi přátelé a cestovatelé z celého světa. Po jeho smrti se muzeum stalo národopisným a po r. 1946 bylo jeho zaměření orientováno výhradně na neevropské kultury.

Sbírky muzea jsou nesmírně bohaté a jen velmi malá část je vystavena ve stálé expozici. Muzeum se snaží všechny své sbírky postupně zveřejňovat a zpřístupňovat, proto pořádá také zajímavé výstavy tematicky zaměřené na kulturu a přírodu Asie, Afriky a Ameriky – jak z předmětů z vlastních sbírek, tak ve spolupráci s jinými osobami a subjekty.

China Tours je od roku 2015 jedním z partnerů Náprstkova muzea a podporuje jeho osvětovou činnost zejména v oblasti Asie, a to jak finančně, tak formou spolupráce na různých doprovodných programech (viz např. sekce Přednášky, promítání). Již proběhla výstava Říše středu (2015–16), Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (2016). Aktuálně je ke shlédnutí výstava Příběh Tibetu (do 31. 8. 2017), výstava Lovci lebek (do 31. 8. 2017) a panelová fotovýstava na nádvoří Proměny Siamu (do 30. 9.).

 

Nadace Kintari

Kintari je složenina dvou slov: Kintamani a tari. Kintamani je posvátný kráter na Bali. Balijci věří, že kdo v něm stráví noc a něco si přeje, tak se mu to splní. Tari je indonésky tanec nebo umění. Význam této složeniny dvou slov je tedy takový, že skrz umění-tanec se snaží Kintari plnit přání chudým dětem v Indonésii.  

LOGO Kintari

Kintari Foundation bylo založeno v roce 2006 jako nezisková organizace, která aktivně prezentuje v Čechách indonéskou kulturu různými formami. Pořádá nadační večery, taneční show, workshopy, taneční kurzy, prodejní výstavy, indonéské dny a mnohé jiné akce. Těmito aktivitami získává Kintari potřebné finanční prostředky na realizaci rozvojových projektů v Indonésii, konkrétně na ostrově Lombok. Zde v minulých letech Kintari zrekonstruovalo základní školu v Ngolangu, vybavilo ji školním nábytkem a školními pomůckami, vyhloubilo u školy studnu a vystavělo umývárny. Celoročně sem pak nadace vysílá dobrovolníky-učitele z ČR. V roce 2011 Kintari postavilo v Ngolangu také školku.

Od roku 2013 provoz Kintari školy finančně podporuje i naše cestovní kancelář. Část výnosu zájezdů do Indonésie tak bude použita k lepšímu vzdělání dětí na Lomboku. Na přelomu roku 2014/15 navštívil školu i školku ředitel China Tours, Miloš Podpěra, je tedy garantem projektu, který zde představujeme. Osobně se s činností nadace můžete seznámit na našich zájezdech do Indonésie, kde v rámci pobytu na ostrově Lombok je pro zájemce možnost navštívit školu podporovanou Kintari.

Pro informaci uvádíme některé položky a náklady spojené s provozem školy:

3 000 Kč … měsíční provoz školky včetně platů
13 000 Kč … zastřešená terasa
50 000 Kč … výstavba školky
80 000 Kč … stavba studny a umýváren
160 000 Kč … rekonstrukce školy

Co se zdá u nás jako nepříliš velká částka, může v Indonésii znamenat opravdu hodně. 

Více se o projektech Kintari a jejich kulturní činnosti dočtete na stránkách kintari.org, kde si také na „dobročinném eshopu“ můžete zakoupit některý tradiční indonéský výrobek, a podpořit tak celou částkou z tohoto nákupu rozvojové projekty Kintari na Lomboku. I malá částka pomáhá!

 

Mořské želvy

MorskeZelvy.cz

Známý turistický slogan říká „take just photographs, leave just footprints“, tedy víceméně, že ideální dopad naší návštěvy v navštívené destinaci je… žádný. Nejlépe je, pokud si ze země odvezeme pouze krásné fotografie a zanecháme jen mizivou stopu, že jsme zde kdy byli. V praxi je to samozřejmě obtížné a co si budeme povídat, každý si rád ze své cesty přiveze i nějakou hmotnější připomínku. Na rozdíl od běžných turistických tretek typu triček a nevkusných rádoby originálních výrobků, jež pouze zatíží náš rodinný rozpočet, je možné v Asii koupit i dárky netradičnější. Želvička na dlani - centrum na záchranu želv

Na zdejších tržištích lze za mnohdy směšnou cenu koupit produkty z místní mnohdy nesmírně vzácné fauny a flóry, jež je za účelem výroby cetek nemilosrdně a zcela zbytečně ničena. Na tržištích Asie je možno koupit také výrobky ze želvoviny, kvůli nimž jsou zabíjeny velmi vzácné mořské želvy. Rozhodnutí o koupi samozřejmě spočívá na každém návštěvníkovi, je ale dobré se ptát, zda opravdu potřebujeme suvenýry za takovouto cenu.

Bližší informace o problému jsou k nalezení na stránkách nadace, zabývající se ochranou těchto krásných tvorů. Naše CK se připojuje k ochraně mořských želv propagací tohoto spřáteleného webu.

Více o ochraně mořských želv 

Koalice proti palmovému oleji

Logo - banner stoppalmovemuoleji.cz Tropické deštné pralesy především v Indonésii mizí překotným tempem. Jednou z hlavních příčin je intenzivní produkce palmového oleje, v níž je v současnosti právě Indonésie bohužel světovou jedničkou. Miliony hektarů deštných pralesů jsou tak nahrazovány plantážemi palmy olejné. V důsledku toho dochází k dramatické ztrátě živočišných i rostlinných druhů, k úbytku a degradaci zemědělské půdy, zamořování řek a v neposlední řadě k rozsáhlým požárům a uvolňování CO2, což přispívá ke skleníkovému efektu a změně klimatu. Neustále narůstající globální poptávka po palmovém oleji, a tedy i destrukce tropických pralesů, je však poháněna každodenními spotřebitelskými volbami každého z nás. Palmový olej je jakožto nejlevnější rostlinný olej obsažen ve více než polovině všech balených výrobků od potravin, krmiv pro zvířata, kosmetiku, čisticí prostředky až po biopaliva. Koalice proti palmovému oleji je nezávislá platforma sdružující organizace i jednotlivce, která se snaží přispět ke snížení nadměrné spotřeby palmového oleje v České republice. Činí tak například prostřednictvím osvětových akcí, vyjednáváním s politickými představiteli a komunikací s obchodní sférou. Informuje spotřebitele o negativním dopadu pěstování, výroby a distribuce palmového oleje na životní prostředí i o jeho negativním vlivu na lidské zdraví a s výrobci a společnostmi vyjednává o jeho nahrazování tuky evropského původu.

Více se dozvíte na www.stoppalmovemuoleji.cz, kde kromě jiného naleznete například i databázi výrobků bez palmového oleje.

 

Panda červená

Panda červená(Ailurus fulgens) je šelma, jejímž domovem jsou horské lesy v podhůří Himaláje v jižní Číně, Barmě a Nepálu. Stejně jako její známější příbuzná panda velká patří mezi ohrožené druhy. Naštěstí je ale méně náročná na jídelníček a její chov v zajetí je tak možný i v českých zoologických zahradách. China Tours podporuje chov pandy červené v ZOO Praha, ZOO Liberec a v ZOO Zlín.

Více o pandě červené

Česko-čínská společnost

Logo Česko-čínské společnostiTato společnost si klade za cíl podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa a také podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, vědy, hospodářství, turistiky i osobních kontaktů.
ČČS pořádá řadu osvětových přednášek, které též najdete v internetovém seznamu našich přednášek. Příjemnou akcí jarní plesové sezony je Orientální bál, kde se lze setkat s řadou ukázek tanců i bojových umění z celé Asie. Naše CK je jedním ze sponzorů ČČS.

 

Česká asociace deskové hry go

Logo ČaGo Nejstarší strategickou deskovou hru na světě – go – dnes hraje po celé planetě více než 60 milionů lidí. Čeští reprezentanti patří k evropské špičce a dosáhli řady úspěchů i ve světě, kde jsou jinak přední místa „vyhrazena“ hráčům asijského původu.
Sponzorujeme řadu aktivit České asociace go – celoroční týmovou soutěž Gobanligu, pražský turnaj Korean Ambassador Cup, zorganizovali jsme dvouměsíční pobyt 3 nadějných českých juniorů v Letní škole go v Pekingu a logisticky zajišťujeme cesty našich reprezentantů.
Podporujeme také činnost vlastního klubu China Tours Weiqi Club, který se schází v prostorách naší CK a v týmové soutěži patří mezi nejlepší v ČR.

 

Děti patří do školy

ŠkolaPomocí této akce se pořadatelé snaží získat prostředky na konkrétní vzdělávací projekty v Kambodži. Prodejní výstava proběhla nejdříve na podzim 2012 v ulici Na příkopech v Praze 1 a poté se přesunula na stránky www.detipatridoskoly.cz, kde si můžete za vskutku nevelkou částku – za 190 Kč (malý rozměr) nebo za 280 Kč (větší rozměr) zakoupit opravdu krásné fotografie a přispět tak na dobrou věc. Vzdělávací projekty organizuje Charita Česká republika a JHP škola

 

Katalog 2017 Zde si můžete prohlédnout náš aktuální katalog.
Newsletter

Chcete pravidelně dostávat naše novinky? Zaregistrujte se zde!

Archiv newsletterů