Výběr zájezdu

 

Další služby

Slevy

1. Sleva za včasné přihlášení (3–5 %)
2. Sleva za včasné přihlášení pro stálé klienty (6–10 %)
3. Rodinná sleva (2 % nebo 4 %)
4. Sleva pro studenty, učitele a seniory (2 %)
5. Spokojený klient prodejcem (NEOMEZENÁ SLEVA)
Pravidla pro aplikaci slev

1. Sleva za včasné přihlášení (3–5 %)

Získejte slevu 1 % za každý celý měsíc, o který se hlásíte dříve na zájezd – nejméně však 3 měsíce před odjezdem (sleva 3 %). Maximální výše slevy činí 5 %.

Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení standardní zálohy 30 % z celkové ceny zájezdu a doplňkových služeb.

2. Sleva za včasné přihlášení pro stálé klienty (6–10 %)

Jste naším stálým klientem a chystáte se s námi na další cestu? Pak můžete po celý rok získat dvojnásobnou slevu za včasné přihlášení, tedy 6–10 % z ceny zájezdu!

Kdo je "stálý klient"? Všichni ti, kteří se zúčastnili v předcházejících dvou letech alespoň jednoho zájezdu pořádaného cestovní kanceláří China Tours nebo Adventura.

Zájezdy se slevou za včasnost

3. Rodinná sleva (2 % nebo 4 %)

Sleva pro společně cestující rodinné příslušníky:
3. cestující – sleva 2 %,
4. a další cestující – sleva 4 %.

4. Sleva pro studenty, učitele a seniory (2 %)

Sleva 2 % z ceny zájezdu – dokládá se průkazy ISIC / ITIC, příp. potvrzením o studiu / zaměstnavatele, resp. dosažením věku 65 let do dne odjezdu zájezdu.

5. Speciální sleva "SPOKOJENÝ KLIENT PRODEJCEM"

Slevu může získat každý náš stálý klient (tj. účastník zájezdů pořádaných China Tours v sezonách 2012-2013). Příhlásí-li se s ním další účastníci, kteří dosud s China Tours necestovali, dostane náš stálý zákazník doplňkovou procentní slevu odpovídající časové slevě za včasné přihlášení (3–5 %) za každého účastníka.

SLEVA JE NEOMEZENÁ – čím víc přátel přivedete, tím větší slevu máte!

Podmínky pro udělení:

  1. Společné podání přihlášky, po uzavření cestovní smlouvy se počet účastníků již nesmí měnit.
  2. Slevu za nového účastníka lze přiznat nejvýše jednomu stálému klientovi, který musí být na přihlášce uveden jako přihlašovatel.
  3. V případě storna některého z účastníků se sleva úměrně snižuje.
  4. Tuto slevu lze kumulovat v rámci slevového systému China Tours. Tato sleva je speciální – lze ji uplatnit pouze na našich pobočkách (China Tours – Vítězné náměstí, Praha a CA Zabloudil – Lidická, Brno).

Příklad:
Jste stálý klient a přivedl jste přihlásit své 3 přátele 5 měsíců před odjezdem zájezdu. Vy získáváte slevu pro stálého klienta ve výši 10 %. Oni tři každý slevu za včasné přihlášení po 5 %. Vaše doplňková sleva činí 3 x 5 % = 15 %. Celková Vaše sleva tak dosáhne 25 %!!!

Pravidla pro uplatnění slev

  1. Slevy se počítají z ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb (víza, pojištění, 1lůžkový pokoj...). Výsledná cena zájezdu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
  2. Pro časové slevy (1.–3.) je rozhodným datem den připsání zálohy na účet naší cestovní kanceláře.
  3. Jednotlivé slevy nelze kumulovat, účastník si může vybrat tu pro něj nejvýhodnější.
  4. Slevu 5. lze uplatnit pouze osobně v našich pobočkách v Praze a Brně.

Upozornění

CK může průběžně vyhlašovat další zvláštní akce, případné informace lze dohledat na těchto WWW stránkách. Nicméně příprava našich zájezdů vyžaduje poměrně složité a včasné zajišťování všech potřebných služeb a letenek. Naše CK proto zásadně nevyhlašuje slevy typu „last minute“.