Výběr zájezdu

 

Další služby

Podporujeme

Děti patří do školy

ŠkolaPomocí této akce se pořadatelé snaží získat prostředky na konkrétní vzdělávací projekty v Kambodži. Prodejní výstava proběhla nejdříve na podzim 2012 v ulici Na příkopech v Praze 1 a poté se přesunula na stránky www.detipatridoskoly.cz, kde si můžete za vskutku nevelkou částku – za 190 Kč (malý rozměr) nebo za 280 Kč (větší rozměr) zakoupit opravdu krásné fotografie a přispět tak na dobrou věc. Vzdělávací projekty organizuje Charita Česká republika a JHP škola.

Děti patří do školy


Panda červená

Panda červená

(Ailurus fulgens) je šelma, jejímž domovem jsou horské lesy v podhůří Himaláje v jižní Číně, Barmě a Nepálu. Stejně jako její známější příbuzná panda velká patří mezi ohrožené druhy.

China Tours podporuje chov pandy červené v ZOO Praha, ZOO Ústí nad Labem, ZOO Liberec a v ZOO Zlín.
Více o pandě červené


Česko-čínská společnost

Logo Česko-čínské společnostiTato společnost si klade za cíl podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa a také podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, vědy, hospodářství, turistiky i osobních kontaktů.
ČČS pořádá řadu osvětových přednášek, které též najdete v internetovém seznamu našich přednášek. Příjemnou akcí jarní plesové sezony je Orientální bál, kde se lze setkat s řadou ukázek tanců i bojových umění z celé Asie.
Naše CK je jedním ze sponzorů ČČS.

Česká asociace deskové hry go

Logo ČaGo Nejstarší strategickou deskovou hru na světě - go - dnes hraje ve světě více než 60 milionů lidí. Čeští reprezentanti patří k evropské špičce a dosáhli řady úspěchů i ve světě, kde jsou jinak přední místa „vyhrazena“ hráčům asijského původu.
Sponzorujeme řadu aktivit České asociace go – celoroční týmovou soutěž Gobanligu, pražský turnaj Korean Ambassador Cup, zorganizovali jsme dvouměsíční pobyt 3 nadějných českých juniorů v Letní škole go v Pekingu a logisticky zajišťujeme cesty našich reprezentantů.
Podporujeme také činnost vlastního klubu China Tours Weiqi Club, který se schází v prostorách naší CK a v týmové soutěži patří mezi nejlepší v ČR.