Výběr zájezdu

 

Další služby

Pojištění CK proti úpadku

Cestovní kancelář China Tours, s. r. o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u UNIQA pojišťovna a. s.

Pojištění proti úpadku (insolventnosti) platí na všechny zájezdy, které byly zakoupeny v době platnosti certifikátu (zajišťuje to dodatek smlouvy pojišťovny UNIQA).

    Příklad: zájezd s termínem v srpnu 2012, který byl zakoupen v lednu 2012 je řádně pojištěn na základě Certifikátu 2011.

Seznam pojištěných cestovních kanceláří

Koncesní listina:

jpg (400 kB)

Kam dál: