Výběr zájezdu

 

Další služby

China Tours aktivity

Členství v profesních organizacích a sdruženích

Asociace cestovních kanceláří

CHINA TOURS je členem Asociace cestovních kanceláří ČR. Tato organizace mj. dbá o to, aby nedocházelo k porušování etiky podnikání u členských subjektů a podílí se na tvorbě právní legislativy v oblasti cestovního ruchu.


Cestovní kancelář Adventura

CHINA TOURS je dceřinou firmou CK Adventura. Tato CK zajišťuje poznávací a sportovně aktivní zájezdy do celého světa s výjimkou většiny asijských programů organizovaných CK China Tours.
 

Přednášky s promítáním diapozitivů

Každoročně připravujeme seriál přednášek tématicky zaměřený na naše cesty. Současně je to pro vás šance absolvovat náš zájezd „nanečisto“. Přednášky nás a našich průvodců se konají na několika místech v Praze, dále v Brně, Ostravě a dalších městech.
Aktuální přednášky

Spoluúčast na kulturních akcích a výstavách

Podílíme se na organizaci různých výstav (například již tradiční putovní výstava Poznej světové dědictví UNESCO) a podporujeme vzdělávací a kulturní sdružení, která se určitým způsobem dotýkají regionu Asie.
Aktuální kulturní akce

Více o nás: